Strona Główna   Strona Główna

Czasopisma literackieCzasopisma literackieKliknij aby powiększyć

- Edgar R.Burrougs - Przygody Tarzana
   Człowieka Leśnego- powieść egzotyczna.
   Przełożył z angielskiego Władysław Kierst.
   Wydawnictwo Powieści Najciekawszych.
   Wydawnictwo i druk:Zakł.Graf."Ostoja",
   (wł.J.Kotkowska), Łódź, 1938.
   /powieści w odcinkach/
(MZ)

Cz.I:"Dziecię Dżungli"- z.1
z. 31, 32
Cz.V:"W mocy obłędu"-
       z.33, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 54
Cz.VIII:"Tarzan wśród Pigmejów"-z.55                            po 22,00

  - Co tydzień powieść.
    Każdy numer stanowi zamkniętą całość
    powieściową.
    Łódź, 1933/34 - 1939.
(MZ)

Wszystkie numery poza nr 33 i 34 mają na tylnej okładce historyjkę obrazkową pt. "Wesołe Przygody Felusia"

Nr 26 /Nieznajoma z pustego domu/
Nr 27 /Banda pięć i pół/
Nr 33 /Zemsta z za grobu/
Nr 42 /Manuela/
Nr 43 /Zbrodnia za kulisami/
Nr 51 /W pogoni za szczęściem/ - brak okładki            Cena  5,50
Nr 71 /Brzydka kobieta podoba się/                                po 16,60


  - Kwiaty Polskie.
   Wydawca Redaktor odpowiedzialny K.Mazurkiewicz,
   Kierownik literacki W.Jakowicki.
   Sprzedaż pojedynczych numerów na wszystkich dworcach
   D.Ż.Warsz.Wiedeńskiej, na Dworcu Terespolskim na Pradze.
   Warszawa,R.1:1906 - R.2:1907.
(MZ-t)

R.1:1906 nr 2                                                               Cena:25,00

- Marchołt.
  Kwartalnik poświęcony sprawom literatury i kultury.
  Redaktor: Stafan Kołaczkowski.
  Wydawnictwo Instytutu Literackiego.
  Warszawa, R.1:1934/35 - R.5:1938/39; 21,5 cm.
(w 1938 dwumiesięcznik)
(F)

R.1:1934/35 nr 1 (X), 3 (IV)
R.2:1935/36 nr 1 (5-X), 3, 4
R.3:1936/37 nr 1 (9-X), 2, 3                                           po 33,00

R.3:1936 nr 1(9) październik oprawa sztywna             Cena: 55,00

R.5:1938/39 nr 1 (IX-X), 2 (XI-XII)                                    po 22,00       


  - Moje Powieści.
    Ilustrowany tygodnik dla wszystkich.
    Redaktor naczelny i wydawca:Aleksander Ksycki.
    Red.odpow.:Marja Zemmlerówna.
    Zakłady Wydawnicze Alfred Ksycki w Żninie.
    Żnin, R.1:1933 - R.7:1939.
(MZ)

R.2:1934 nr 42, 43, 45,  47
R.3:1935 nr 49                                                                po 16,60

  - Nowy Przegląd Literatury i Sztuki.
   Wychodzi co miesiąc.
   Nakład Instytutu Wydawniczego "Biblioteka Polska"
   Spółka Akcyjna w Warszawie.
   Redakcja:Wacław Berent, Władysław Kościelski,
   Leopold Staff, Stefan Żeromski.
   Warszawa,R.1:1920 - R.2:1921; format: 24, 23 cm.
(F)

R.1:1920 T.I nr  3
R.1:1920 T.II nr 4, 6/XII/                                               po 22,00

 - Nurty.
  Organ pisarzy chłopskich (podtytuł za nr 4).
  Wydawca: Stanisław Matysik;
  redaktor odp.: Słupek Stanisław.
  Kraków, R.1:1938; format: 31,8 cm.
  Do pisma pisali m.in.: Marian Czuchnowski, Antoni Gronowicz,
  Zdzisław Nardelli, Janusz Rymsza, Wojciech Skuza.
(MZ-t)

R.1:1938 nr 3, 4                                                             po 55,00

  - Ognisko Rodzinne.
    Tygodnik literacki, ilustrowany.
    Redaktor i wydawca: Ludwik Fischer.
    Łódź, R.1:1899 - R. 2:1900; format: 35,7 cm.
(MZ-t)

R.2:1900 nr 10 (26 II (10 III))
na s.152/153 piękna dwustronicowa fotoksylografia
przedstawiająca ogródek piwny w Monachium             Cena:55,00

 - Okolica Poetów.
   Miesięcznik.
   Redaktor i wydawca:Stanisław Czernik.
   Ostrzeszów Wielkopolski, R.1:1935 - R.5:1939,format: 24,5 cm.
   Od nr 10(?) z 1936 r.pojawia się znak wydawniczy "Okolicy",
   autorstwa A. M. Świnarskiego, tytuł w linorycie - Jana Wronieckiego,
   oraz okładkowe linoryty różnych autorów.
(F)

R.1:1935 nr 1(okł.pozagniatana,przybrudzona)             Cena:33,00
         nr 4/5, 8, 9                                                             po 44,00
R.2:1936 nr 4, 7                                                              po 44,00
         nr 10 (okł.wykonał Jan Wroniecki,znak wydawniczy-
               Artur Marya Swinarski)                                 Cena:55,00
R.3:1937 nr 1 (okł.linoryt-Jan Wroniecki)
         nr 4 (okł.linoryt-Jan Wroniecki)                                po 55,00
         nr 7 (obcięta winieta i część linorytu
              Jana Serbeńskiego)                                        Cena:44,00
R.4:1938 nr 8 (obcięta winieta, linoryt Jana Wronieckiego)
                                                                                    Cena:44,00
         nr 9 (okł.drzeworyt Pawła Stellera)                         Cena:55,00
R.5:1939 nr 3 (okł.linoryt Jadwigi Rutterówny)                  Cena:55,00

- Pamiętnik Literacki.
  Czasopismo kwartalne poświęcone
  historii i krytyce literatury polskiej
  wydawane przez Towarzystwo Literackie
  im. Adama Mickiewicza.
 Lwów, Warszawa(od 1946 r.), R.1902 - ; 24 cm.
(MZ)

R.2:1903 z.1                                                
R.6:1907 z.2, 3     
R.7:1908 z.3
R.11:1912 z.2, 4
R.13:1914 z.2                                                                     po 66,00

R.33:1936 z.2, 3                                                                 po 55,00
R.35:1938 z.1-4 rocznik                                                Cena: 166,00
  
  - Pion.
    Tygodnik literacko-społeczny.
    Redaktor:Tadeusz Święcicki.
    Wydawca:za Tow.Kultury i Oświaty Julian Zielski.
    Warszawa, R.1:1933 - R.7:1939.
(MZ, opr.F)

Luźne numery:

R.1:1933 nr 3(przedarty na złożeniach)
R.2:1934 nr 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
                     18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
                     30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42,
                     43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

R.3:1935 nr 10, 17, 19, 20, 22, 28, 31, 38

R.4:1936 nr 20, 22, 24, 28, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41

R.5:1937 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19,
                     20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
                     31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
                     43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51/52

(egz.od nr 10ze śladami zalania i zagrzybienia po
dezynfekcji gazem)

R.6:1938 nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
                     17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29,
                     31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
                     43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/52          po 22,00
   
Oprawione:
R.1937 nr 1-51/52
           40 dobrych numerów:nr 1-7, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20-25, 27, 29-39, 42-50
           /w reszcie numerów brak pojedynczych stron,
            oderwany grzbiet oprawy/
                                                                                Cena: 440,00

 

-  Prace Komisyi do Badań nad Historyą Literatury i Oświaty. T. 1
Skład Główny w Księgarni E.Wenego i S-ki, Warszawa, 1914.
Oprawa półpłótno, stan bardzo dobry. (F)                      Cena:166,00


  - Przegląd Literacki.
   Redaktor: Kazimierz Bartoszewicz.
   Kraków, R.1:1896 - R.4:1899; format: 31,8 cm.
  (MZ)

R.3: 1898 nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/13, 14/15,
                     15 (błąd numeracji), 16/17, 18/19               po 11,00

- Przegląd Literacki.
Miesięcznik informacyjny.Wydawnictwo Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego.
Warszawa, R.1:1930 - R.3:1932.n4, 6 s., format: 53 x 37 cm.
(zawiera katalog wydawnictw z ostatniego miesiąca).
(MZ)

R.1: 1930 nr 1 - 11/12 rocznik                      Cena: 133,00
R.2: 1931 nr 1 - 11/12 rocznik                      Cena: 133,00
                                                                                                    
lużne nr:

R.1:1930 nr 1, 2, 3, 5/6, 7/8, 9, 10, 11/12
R.2:1931 nr 2, 3, 4, 5, 6-8, 9/10, 11/12
R.3:1932 nr 1, 2                          po 11,00 
                                       

  - Przegląd Warszawski.
    Miesięcznik, poświęcony literaturze, sztuce i nauce
    Wychodzi co miesiąc pod redakcją Wacława Borowego.
    Warszawa, R.1:1921 - R.5:1925.
(F)

Luźne numery:

R.1:1921 nr 1, 3  
R.2:1922 nr  5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15
R.3:1923 nr 17, 19, 24, 26
R.4:1924 nr 30, 31, 33, 36, 37, 39
R.5:1925 nr 42, 44, 47, 48                                        po 22,00
                 nr 50 brak 1/2 str. 101/102                 Cena: 11,00

Oprawione kwartałami:

R.4:1924 T.1 - nr 28-30                                             Cena: 66,00
R.5:1925 T.4 - nr 49-51                                             Cena: 66,00

- Ruch Literacki.
  Tygodnik poświęcony Literaturze, Sztukom pięknym,
  Nauce i Rzeczom społecznym.
  Wydawcy: Gubrynowicz i Schmidt.
  Redaktor: Władysław Gubrynowicz.
  Lwów, R.1:1874 - R.5:1878; 33 cm.
(F)

R.1:1926 nr 2
R.2:1927 nr 6, 8, 9, 10
R.3:1928 nr 6, 7
R.4:1929 nr 1
R.5:1930 nr 5
R.7:1932 nr 3
R.8:1933 nr 7, 9
                                                                       po 22,00

- Skarbnica Polska.
  Illustr. tygodnik arcydzieł liyerackich.
  Wydawca: Spółka Wydawnicza "Skarbnica Polska".
  Redaktor odpowiedzialny: Józef Jedlicz.
  Lwów, R.1913/14 - 1915; 33,5 cm.
(MZ-t)


R.1913/14 Seria I. nr 10 (J.Słowacki-Mazepa)
                                nr 12 (W.Syrokomla-Margier)             po 25,00

R.1913/14 Seria IV. nr 40 - 52    opr.płpł.                       Cena:330,00


  - Sygnały.
   Sprawy społeczne, literatura, sztuka.
   Dwutygodnik.
   Wydawca i redaktor:Karol Kuryluk.
   Lwów, [R.1]:1933 - [R.2]:1934, R. 3:1936 - R. 6:1939.
(MZ) (także w dziale "Lwów")

R.5: 1938 nr 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53,
                      54, 55, 56, 57 

R.6: 1939 nr 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 74                        po 44,00


- Środy Literackie.
Kwartalnik pod redakcją Tadeusza Łopalewskiego.
Wyd.:Związek Zawodowy Literatów Polskich w Wilnie.
Wilno, R.1:1935 - R.3:1937 (wyszło 7 numerów)
(MZ-t)

R.1:1935 nr 1 (maj)
Broszura, 77 s., format: 24,4 x 16.7 cm.
Okładka kruszy się na marginesach, grzbiet podklejony, w środku stan dobry.

Cena: 66,00

- Twórczość Młodej Polski.
   Kwartalnik illustrowany poświęcony sztuce, w szczególności
   zaś beletrystyce, poezji i muzyce
   Od 1924: Miesięcznik ilustrowany.
   Redaktorzy: K.Gajewski i Z.Bruhl.
   Wydawca: St.Bechciński.
   Warszawa, R.1:1923 - R.2:1924; 27,5 cm.
(MZ)

R.2:1924 nr 4 (Dod.Koła art.lit.Uniw.Jagiell.w Kakowie R.2 nr 2,
(Jalu Kurek, Jan Brzękowski)
oraz Torpeda. Dodatek Sekcji Twórczości własnej K.P.Uniw.Warsz.
R.1 nr 1)

R.2:1924 nr 6 (Dod.Koła art.lit.Uniw.Jagiell.w Kakowie R.2 nr 4
(numer konstrukcyjny, m.in.Jan Brzękowski)
oraz Torpeda. Dodatek Sekcji Twórczości własnej K.P.Uniw.Warsz.
R.1 nr 2)                                                                           po 66,00

R.2:1924 nr 7 (75 rocznica śmierci F.Chopina)                  Cena:33,00

 - Tydzień Literacki Polski Zbrojnej.
   Nauka, literatura, sztuka.
   [Dodatek do dziennika "Polska Zbrojna"];
   Warszawa, R.2:1938 - R.3:1939, format: 54,3 cm.(MZ)

R.2:1938 nr 43, 45                                                          po 33,00

 - Tygodnik literacko-naukowy.
    Dodatek do "Polski Zbrojnej".
    Pod redakcją kpt.Mieczysława B.Lepeckiego.
    Warszawa, R.1:1933 - R.3:1935, format:55 cm.(MZ)

R.3:1935 nr 2, 4, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17                  po 22,00 

 - Wiadomości Literackie
    Wydawcy : Antoni Borman i Mieczysław Grydzewski
    Redaktor Naczelny: Mieczysław Grydzewski
    Warszawa,R.1:1924 - R.16:1939.

Luźne numery:

R.2:1925 nr  6, 13, 23, 28, 36, 52
R.3:1926 nr 3, 7, 37, 38
R.4:1927 nr 17, 20
R.5:1928 nr 6, 14, 35, 48
R.6:1929 nr 6, 14,19, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 32,
                  35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49

R.7:1930 nr 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24,
               25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42,
               44, 47

R.8:1931 nr 5, 8, 9, 13, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27,
                     29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 47, 48, 51/52, 53

R.9:1932 nr  2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 23, 24, 28, 29, 30,
                    33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 51, 54

R.10:1933 nr 4, 8, 10, 18, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 44, 45,
                      46, 49,  50, 51, 53, 56
                
R.11:1934 nr 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 27,
                    28, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 48, 49, 50, 51

R.12:1935 nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 35, 36, 37, 38,
                      39, 40,  41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50

nr 42 (622) Nadzwyczajny dodatek wojenny.
Dwudziesta decydująca bitwa w dziejach teatru
(od specjalnego korespondenta wojennego rytmistrza
dypl.Mariana Hemara.
2 s., 50 x 49,5 cm.
Naddarcia marginesów.                                             Cena: 660,00

R.13:1936 nr  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20,
                     22, 24, 25, 27, 30, 33, 34,
                     38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 52

R.14:1937 nr 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13                              po 11,00

nr 46 (pśw.kulturze Japonii)                                         Cena: 99,00

nr 52/53 (gwiazdkowy,popodklejany)                              Cena:33,00

R.15:1938 nr 4, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25            po 11,00 
R.16:1939 nr 8, 9, 11, 18, 21, 22, 23, 
                  27 (25 VI-Praga "Pod Protektoratem"), 28, 33 
                                                                                       po 22,00

- Zwierciadło.
     Literacki Magazyn Ilustrowany.
     /poprz.w którem każdy snadnie się przejrzeć może/.
    Redaktor i wydawca:Helena Janina Ossowska.
    Warszawa, R.1:1937 - R.3:1939.

R.1:1937 nr 2                                                           Cena: 44,00    
                 nr 8(podniszczony)                                  Cena: 22,00
R.2:1938 nr 3, 6, 7/8, 10     
R.3:1939 nr 1/2                                                              po 44,00

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.