Strona Główna   Strona Główna

Ilustrowane tygodniki polskie A-ŚIlustrowane tygodniki polskie A-ŚKliknij aby powiększyć

-  Biesiada Literacka.
   Pismo literacko-polityczne, ilustrowane.
   Wydawca i Redaktor odpowiedzialny Gracyan Unger.
   Zmiana podtytułu w latach 90-tych: Literatura, sztuka,
   krytyka, wychowanie, gospodarstwo,przemysł, sprawy
   bieżące, polityka.
   Redaktor i wydawca Władysław Maleszewski.
   Warszawa, R.1:1876 - 1907, 1908 - 1917

Luźne numery:      

                                                 
R.1879 nr 195                                                                             
R.1883 nr 400, 408, 411                                                   po 33,00

R.1889 nr 7, 8, 10, 14, 18, 20, 21,
              27, 31, 33, 37, 40, 41, 45, 46, 49, 50
                 (wszystkie nr są poklejone taśmą )                  po 16,60

R.1891 nr  7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
                20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33,
                34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46,
                47, 48, 49, 50, 51, 52                                        (większość nr-ów ma podklejone grzbiety bibułką)                po 11,00

R.1897 nr 36, 43
R.1899 nr 6, 11, 12, 36, 40                                                po 11,00

R.1902 numery bez okładek, ze zdekompletowanego
            rocznika:
            nr 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15,
                18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
        32, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52                       
                                                                                       po 11,00

R.1903 bibułkowe okładki z reklamami:
            nr 14                                                               Cena:16,60

R.1905 nr 33, 37                                                              po 11,00

           nr z okładkami: 31, 36                                        po 16,60

R.1906 nr 2                                                                  po 11,00

R.1907 nr 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 18, 20, 23
numery bez okładek, wyjęte z  rocznika:                            po 11,00

R.1910 bibułkowe okładki z reklamami:
             nr 18, 37, 50                                                       po 16,60

nr 27, 28, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51,

   52, 53  wszystkie podniszczone                                  po 11,00

R.1911 okładki z reklamami:
             nr  45                                                              po 16,60

R.1912 okładki z reklamami:
             nr 1, 2, 3, 4, 6, 9, 15, 18, 19, 21, 22,
                23, 24, 41, 42, 51, 52                                    po 16,60


R.1913 okładki z reklamami:
             nr 6, 7, 23, 30, 42                                             po 16,60

R.1914  okładki z reklamami:
             nr 8, 10, 11, 22, 26                                           po 16,60

R.1915 nr 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,13, 15,19, 23, 24, 25, 27,

             28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 47, 49, 50, 51           po 12,00

              - wszystkie nr podklejone mają grzbiety taśmą malarska

- Ilustracja Polska.
  Tygodnik aktualności z całego świata (od 1927 r.).
   Warszawa, R.1:1924 - R.6:1930; 36,5 cm.
(MZ)

R.3:1926 nr 43, 44
R.4:1927 nr 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
                     19, 20, 23                                                    po 11,00

-   Ilustracja Warszawska.
    Wychodzi w każdą sobotę.
    Nakładem wydawnictwa "Przeglądu Światowego".
    Redaktor:Stefan Gralewski.
    Warszawa, R.1:1922; format: 31,5 cm. Wyszło 11 numerów.

R.1:1922 nr 1/14 X/, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 /23 XII/      po 33,00

-  Ilustrowany Przegląd Tygodniowy.
   Wychodzi w każda niedziele w Krakowie,
   Wiedniu, Mor.Ostrawie.
   Redaktor naczelny:Włodzimierz Kisielnicki.
   Redaktor odpowiedz.:Karol Kozłowski.
   Wydawca:"Kurier Polski".
   Drukarnia J.Kittla,Mor.Ostrawa.
   Morawska Ostrawa, R.1:1914/15.

R.1915  nr 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
              16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 42           po 33,00

-   Na Szerokim Świecie.
    Wychodzi co tydzień w Krakowie,Warszawie.Lwowie,Poznaniu i Wilnie.
    Wydawca i redaktor naczelny:Marjan Dąbrowski.
    Kierownik literacki i redaktor odpowiedzialny:Stanisław Mróz.
    Kraków, R.1:1928 - R.12:1939.

Luźne numery:

R.5:1932 nr 22, 27, 42, 44, 45, 48, 49, 52    po 25,00          

              
R.6:1933 nr 7, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
                     29, 41, 42
R.7:1934 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14,
                     15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,  23, 24,
                      25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
                      34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
                      43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53                                       

R.8:1935 nr  3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
                  16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27,
                   28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
                   38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
                   48, 49, 50, 51, 52                                      po 25,00

nr 21 (śmierć J.Piłsudskiego)                                    Cena: 33,00

R.9:1936 nr 4, 5, 7, 8, 9, 10,  12, 13, 15, 16, 17, 18,
                    19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
                    31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 
                    44, 49,  50, 51, 52

R.10:1937 nr 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
                       25, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
                       41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52

R.11:1938 nr 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22,
                       23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42,
                      44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52

R.12: 1939 nr 2, 5, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 35                   po 25,00

-   Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych.
    Objaśniony ilustracyami, planami, mapami, odbitemi
    czarno lub kolorowo.
    Warszawa, R.1, 1866 - R.39, 1904

Luźne numery:

R.20:1885 nr 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
                   48, 49, 50, 51                                             po 6,60

Roczniki:

R.1876 nr 1-53 rocznik oprawiony, br.nr 7, nr 2 s.17/20 oderwany dolny róg z ubytkiem tekstu                                     Cena: 322,00

R.1882 nr 5-51 zszywka /bez oprawy/                       Cena: 300,00

R.1885 nr 1-51 zszywka bez oprawy                         Cena: 330,00


-   Świat.
    Pismo tygodniowe ilustrowane poświęcone
    życiu społecznemu, literaturze i sztuce.
    Wydawcy: Tow.Akcyjne S.Orgelbranda S-ów.
    Redaktor: Stefan Krzywoszewski.
    Warszawa, R.I:1906 - R.34:1939

R.1906 nr 22, 45
R.1907 nr 22
R.1908 nr 7, 35, 48                                                    
R.1910 nr 6, 7, 10, 11, 19, 24, 27, 29, 42, 43, 45, 47  po 16,60
             nr 50, 51                                                               po 22,00


R.1911 nr 6, 11, 13, 14, 16, 19, 21 (br.okł.)                   po 11,00


R.1912 nr 2, 16, 17, 18, 21 (br okł.)                                 po 11,00
              nr 18, 46, 50                                                         po 16,60


R.1914 nr 13                                                                    po 16,60


R.1915 nr 48, 50 (br.okł.)                                                    po 11,00

              nr 3, 4, 6, 8, 12, 16, 29, 30, 31                           po 16,60


R.1916 nr 8, 14, 17, 38, 41, 44, 50, 51 (br.okł.)                 po 11,00

             nr 48                                                                    po 16,60

R.1917 nr 5, 30, 31, 47, 49 (br.okł.)                                     po 11,00

          nr 51                                                                 Cena:16,60

R.1918 nr 8, 12, 18, 23/24, 29/30, 33, 36, 40, 43, 51 (br.okł.)

R.1919 nr 7, 10, 24, 28, 29, 30 (br.okł.)                               po 16,60

R.1920 nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
                  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
                  27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40,
                  41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52            po 22,00

              nr 33, 34, 35, 36, 38                                             po 33,00

R.1921 nr 1 (br.okł.-Żeligowski w Wilnie), 2                   po 33,00

              nr 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
                  16 (br.okł.), 18, 20, 26, 27, 28,
                  29, 30, 31, 34, 36, 37, 38,
                 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48                   po 33,00

nr 50 (W.Trąmpczyński-litografia)                                 Cena:166,00
nr 51 (wkładka:Cyrulik Sewilski w Teatrze Wielkim)    Cena:33,00
nr 52 (wkładka: Wł.Sikorski)                                           Cena:55,00
nr 53 (wkładka;H.Szmolcówna, litografia)                     Cena:166,00

R.1922 nr 1, 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 19,
                  20, 22, 23, 24, 25, 26, 38, 42, 49, 50                po 22,00

                nr  51, 52                                                        po 25,00

nr 4 (br.tylnej okł.)                                                        po 16,60
nr 5 (br.okł.)                                                                 po 11,00
nr 21 pośw. kulturze, piśmiennictwu
i sztuce czeskiej                                                        Cena: 25,00

 
R.1923 nr 1 (proces E.Niewiadomskiego)                        Cena:33,00

nr 6 (egzekucja Niewiadomskiego)                                 Cena:22,00

nr 12 Legia, przemysł chemiczny                                  Cena:22,00

nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
     17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,
     29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41,
     42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52                                  po 16,60

R.1924 nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
                  15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
                  26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36,
                  37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
                  47, 48, 50, 51, 52                                           po 16,60

nr 49 (cukiernie warszawskie)                                        Cena:22,00

R.1925 nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (br.tylnej okł.),
                 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27,
                 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
                 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50            po 16,60

nr: 1, 21, 51 (br.okładek)                                                     po 11,00
nr 41 (Łódź)                                                                   Cena:22,00

 

R.1927 nr 2, 31, 35 (br.okładek)                                           po 11,00

 

nr 52 (br.okł.,nalepka reklamowa Dentosan)                    Cena:22,00  
 
R.1928 nr 12, 15, 43, 48                                                    po 16,60

R.1929 nr 10, 32                                                                 po 16,60

R.1930 nr 3, 5, 11, 17, 22, 47                                              po 16,60

R.1931 nr  26, 40, 45, 49                                                   po 16,60


nr  41, 46, 47
(całostronicowe reklamy-Norblin, Sopoćko natylnychokł.)   po 22,00

R.1932 nr 52 (Bank Gospodarstwa Krajowego)                Cena:22,00

R.1933   nr 18 (br.tylnej okł.)                                                  Cena:16,60

nr 22 okł.reklama karmelków E.Wedel                              Cena:22,00

R.1934 nr 44

R.1935 nr 10, 35, 37, 42, 49, 51                                        po 16,60


R.1937 nr 10, 11, 13, 14, 15, 19, 22, 25, 31, 33, 35,
                  36, 37, 38, 40, 41, 42, 48, 50                           po 22,00

-  Światowid.
   Ilustrowany kurier tygodniowy.
   Wydawca i naczelny redaktor: Marian Dąbrowski.
   Kraków, R.1:1924 (nr 1:9 VIII)- R.16:1939; 42,5 cm.
(MZ)


R.1:1924 nr 1 (9 VIII), 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
            11, 12, 13, 14, 17, 18, 19,
            20, 21 (27 XII)

R.1925 nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
              13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
              22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34,
              35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44,
              46, 48, 50, 52

R.1926 nr 5, 6, 18, 20, 29, 34, 37                                      po 22,00

       nr 47 (odsłonięcie pomnika Chopina)  
       nr 52 (dodatek świąteczny)                                       po 33,00

R.1927 nr 11, 43                                                                             R.1928 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
               21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31,
               33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41,
               43, 44, 45, 46, 50

R.1929 nr 12, 13, 14, 20, 22, 25, 26, 27, 29,
               35, 42, 45, 47, 48, 51, 52

R.1930 nr 15, 16, 18, 36

R.1931 nr 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 31                                     po 22,00

R.1935 nr 29                                                                Cena:16,60

R.1937 nr 2, 3, 6, 15, 16, 30, 36, 43                                  po 16,60

R.1939 nr 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 21,
              22, 23, 30, 31                                                      po 22,00

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.