Strona Główna   Strona Główna

Dzienniki polskie 1800-1939 A-JDzienniki polskie 1800-1939 A-JKliknij aby powiększyć

-  ABC. Pismo codzienne.
 Informuje wszystkich o wszystkim.
 Warszawa, R.1:1926 - R.14: 1939.

R.2:1927 - Dodatek nadzwyczajny z dn.07.06.1927 - 
Sensacyjne szczegóły zabójstwa p.Wołkowa,
Generał Zagórski w Warszawie.                                       Cena:66,00

- Dodatek nadzwyczajny z dn. 11.08.1927 -
  Tajemnicze zniknięcie generała Zagórskiego.                 Cena: 66,00

R.5:1930 nr 210, 260                                                           po 22,00

R.7:1932 nr 1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19,  21, 22,
                     23, 25, 27, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42,
                     43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 58,
                     59, 61, 62, 63, 64, 65, 126, 130, 131, 135, 139,
                    143, 147, 148, 149, 151, 154, br.nr (1 VI),
                   191 (dod.filmowy), 193, 194, 209, 214, 223, 228,
                   230, 231, 237, 240, 242, 267, 322, 324, 327, 333,
                   br.nr (17 XI), 340, 341, 343, 346, 347, br.nr (30 XI),
                  350, 351, 356, 359, 360, 363                              po 22,00

nr zawierające powieść w odcinkach:
F.Miciukiewicz - Życie Franciszka Żwirki:

nr 292 (odc.10), 299, 302, 303, 304, br.nr (22 X), 311, 318 (odc.34)                                                                             po 22,00


br.nr (1 VIII-zwycięstwo J.Kusocińskiego na X Olimpiadzie w Los Angeles)                                                                       Cena: 33,00

R.8:1933 nr 46, 70, 243, 244, 256, 257, 272, 273, 280, 282, 308

                                                                               po 22,00          

R.14:1939 nr 143, 211, 236A                                                po 33,00

- Chwila.
  Nakładem i czcionkami Drukarni "Czasu"
  W.Kirchmayera.
  Kraków, R.1863 - 1864; 56 cm. Dziennik.
  Ukazywał się w okresie zawieszenia dziennika "Czas".
(MZ)

R.1864 nr 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
                  42, 43, 46, 47                                          po 33,00


- Czas.
  Wychodzi dwa razy dziennie z wyjątkiem niedziel i świąt.W Drukarni "Czasu". Rządca Drukarni Antoni Rother.
    Dziennik.Kraków 1848-1939.
    Od 1863 r. nr 286 wydawnictwo zawieszono na 3 miesiące:
    16.12.1863-31.03.1864 (Od 18 XII 1863-31 III 1864 wychodził
    pt. Chwila). Posiada mutacje. W latach 1938-1939 ukazywał
   się w trzech wyd.: wyd. poranne (Czas - 7 rano), południowe,
   wieczorne (Czas - 7 wieczór)


R.1862 nr 155, 157, 158, 161, 162, 167, 170, 171, 173, 175,177, 178, 179, 180, 183, 186, 187, 188, 191, 194, 195, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299

                                                    Pojedyncze egzemplarze po 12,00

R.1877 nr 7, 14, 117                                                           po 12,00

R.1927 nr 81, 83, 90, 91, 95, 98, 138, 149, 150, 151, 152,
                 153, 154, 156, 160, 162, 163, 167, 168, 170,
                 174, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233,
                 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 254      po 11,00

R.88:1936 nr 246 BC                                                      Cena:22,00

 -  Depesza.
    Niezależna gazeta poniedziałkowa.
    Wychodzi w poniedziałki rano.
    Od 1936 r. nr 43 podtyt.:Niezależny organ społeczno-gospodarczy.
    Wydawca i redaktor odpowiedzialny:Marjan Majdecki.
    Warszawa,  R.1:1933 - R.7:1939.

R.2:1934 nr 15
R.4:1936 nr 33
R.6:1938 nr 106
R.7:1939 nr 37                                                               po 11,00

R.7:1939 nr 68 (17 VIII)                                              Cena: 22,00


-  Dobry Wieczór!
   Ilustrowane pismo codzienne.
   Red.odp.Jerzy Paweł Horzelski.
   Wyd. i druk."Prasa Polska"S.A.
   Warszawa, R.1:1929 - R.4:1932.
   Od 1932 r. nr 226 połączenie z pismem: Kurier Czerwony
  /Tytuł następny: Dobry Wieczór! Kurier Czerwony/.

R.2:1930 nr 32, 33, 50, 60                                                   po 22,00


-   Dobry Wieczór! Kurier Czerwony.
    Ilustrowane pismo codzienne.
    Warszawa, R.11(4):1932 - R.18(10):1939.
    Pismo powstało z połączenia w 1932 r. gazet:
    Dobry Wieczór i Kurier Czerwony.

R. 1934 dodatki ilustrowane do nr 249, 359                          po 22,00

R. 1935 nr 133, 134, 135, 136, 154 (śmierć J.Piłsudskiego)    po 33,00

            nr 155 (z dod.)                                                    Cena:55,00

dodatki ilustrowane do nr 256, 277                                        po 11,00

dod.ilustr.nr 225 (rocznica Bitwy Warszawskiej, w środku dwustronicowy fotomonaż o tematyce warszawskiej)     Cena:166,00

R. 1936 nr 357                                                                Cena:22,00

dodatki ilustrowane do nr 47 (Olimpiada Zimowa GAPA-fotomontaż)                                                                  Cena:55,00

dod.ilustr.nr 5                                                              Cena:22,00

R.1937 nr 295                                                             Cena: 25,00
R.1938 nr 312                                                               Cena:22,00

R.1939 nr 27, 73, 74, 75, 117, 120, 206, 216, 236                 po 33,00

- Dziennik Polski dawniej Kurier Polski.
  Redaktor i wydawca: Bohdan Straszewicz.
  Warszawa, 1913 - R.3:1915; 44,5 cm.
(MZ-t)

R.3:1915 nr 312 (13 XII)                                                  Cena:44,00

- Dziennik Polski.
  Pismo bezpartyjne ludności polskiej w Czechach.
  Wychodzi codziennie z wyjątkiem poniedziałku.
  Wydawca i redaktor naczelny: Jarosław Waleczko.
  Redaktor odpowiedzialny:Józef Kaleta.
  Czeski Cieszyn, R.1:1934 - R.6:1939; 47,5 cm.
(MZ)

R.3:1936 nr 64, 65, 66, 72, 202, 203
R.4:1937 nr 207, 208, 209, 210, 211, 212, 217, 218,
                    219, 220, 221, 222, 223, 233, 234, 236,
                    237, 238, 240, 241, 242, 244, 246, 247,
                    248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 258,
                    259, 260, 262, 263, 264, 269, 270, 271,
                    272, 273, 274, 276, 277, 280, 281, 282,
                    283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 292,
                    293, 296, 297 
                                                               po 33,00
R.5:1938 nr 114, 116, 119, 127, 128, 129, 130, 131,
                    148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
                    156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164,
                    165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
                    173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
                    181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
                    189, 190, 191, 194, 195, 198, 199, 200,
                    202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
                    210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 234,
                    236, 238, 239, 245   
                                                              po 44,00 

-   Dziennik Poranny 10 gr.
    Warszawa, R.1:1935 - R.3:1937.
    Redaktor odpowiedzialny:Zdzisław Andrzejowski,
    Wydawca: Spółdzielnia "Oświata"/własność ZNP/od 1937 nr 89.
    Od 1936 r. ukazuje się wydanie wieczorne pt.: Gazeta Wieczorna.
    Pismo zawieszone w listopadzie 1937 r.

R.2:1936 nr 131

R.3:1937 nr 64, 145, 146, 150, 151, 257, 258, 260, 261, 283, 285,
                     286, 287, 288, 290, 292
/większość egz.przetarta w miejscu złożenia/                       po 11,00

- Dziennik Powszechny.
  Redaktor naczelny: Jan Czarnocki.
  Wydawca: "Wydawnictwo Pracownicze" sp.z o.o.
  Warszawa, R.1:1938 - R.2:1939; 55,5 cm.
(MZ)

R.2:1939 nr 195 (16 VII), 208, 218, 230 (19 VIII)                     po 44,00

-  Dziennik Wspólny.
   Komunikat łączny polskich pism codziennych warszawskich.
   (Ukazywał się w czasie strajku drukarzy zamiast pism: Gazeta Poranna,
   Głos, Godzina Polski, Goniec Warszawski, Kurier Polski, Kurier Warszawski,
   Nowa Gazeta, Polak-Katolik, Przegląd Poranny i Wieczorny).
   Warszawa, R.1918; 39 cm, nr 13 - 43 cm.
   (wyszło 18 numerów)
(MZ)

R.1918 nr 2 (29 V), 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 (14 VI)

                                                                                         po 44,00

- Dzień Dobry!
  Dziennik polityczny, społeczny i literacki.
  Wychodzi codzień z rana.
  Redaktor i wydawca:Józef Łoziński.
  Warszawa, R.1:1906; 56 cm.
  Ukazywał się pozawieczeniu "Kuriera Porannego".
  Tytuł poprzedni:Nasze Życie.
  Tytuł następny: Z Dnia na Dzień.
(MZ-t.D)

R.1:1906 nr 1 (24 II)                                                        Cena:55,00

- Dzień dobry!10 gr.
  Dziennik ilustrowany.
  W 1934 potytuł:Gazeta codzienna.
  Red.odp.Mieczysław Orłowski.
  Wyd. i druk."Prasa Polska" S.A.
  Warszawa, R.1:1931 - R.9:1939; 37,5 cm.
(MZ)

R.1:1931 nr 286, 318, 337, 353
R.2:1932 nr 12, 21, 33, 119, 216, 257, 349, 350
R.4:1934 nr 356/gwiazdkowy/                                  
R.5:1935 nr 132, 133, 134, 135 (śmierć J.Piłsudskiego)                               
R.8:1938 nr 355/gwiazdkowy/, 358                                     po 22,00

- Epoka.
  Warszawa, R.1:1926 - R.4:1929; 45,5 cm.
(MZ)

R.2:1927 nr 68, 159, 257, 307                                            po 22,00
R.3:1928 nr 223 (Zjazd Legionistów w Wilnie)                  Cena:33,00

- Express Poranny.
  Warszawa, R.1:1922 - R.18:1939; format: 55 cm. (MZ)

R.7:1928 nr 251, 344
R.13:1934 nr 333
R.14:1935 nr 134, 135 (17 V), wyd Radom-Kielce z 17 maja,
                       136, 137, 138 (2 wersje),139,144, 147, 149 

R.15: 1936 nr 198                                
                                                  
R.16:1937 nr 175                                                              po 22,00

R.17:1938 nr 273, 291                                                     po 33,00

R.18:1939 nr 52, 182, 216, 231,235                                    po 44,00

 

-  Gazeta Poranna 2 grosze.
   Warszawa,R.1:1912 - R.13[!]:1925.

R.3:1914 nr 684, 686, 691, 692, 703, 731, 732, 733, 734, 735,
                 736, 737, 738, 758
           
R.4:1915 nr 819, 1010, 1033, 1036
R.5:1916 nr 68, 123, 154, 206, 319, 322
R.6:1917 nr 194, 254, 283, 284, 285, 286, 292, 294,
            308, 314, 316, 320, 333, 334, 335, 336,
            343, 345

R.7:1918 nr 198                       
R.8:1919 nr 18, 19, 22, 109, 268                                        po 33,00

R.8[!]:1920 nr 175 (12 VII), 197 (3 VIII)
R.9:1921 nr 34 (4 II)                                                         po 55,00 
           

R.1923 nr 31 (przetarcia,pośw.straceniu E.Niewiadomskiego),
          37, 66, 80  

Dodatek nadzwyczajny z dn.31 stycznia 1923
(opis egzekucji E.Niewiadomskiego)                      Cena:330,00        

                                                  
R.1924 nr 295 (pośw.H.Sienkiewiczowi)                           po 33,00

- Gazeta Poranna Warszawska.
  Nakładem: F.K.Spółki Wydawniczej Warszawskiej
  A.Sadzewicz, M.Niklewicz i S-ka".
  Redaktor: dr Mieczysław Trajdos.
  Warszawa, R.13:1925; 46,5 cm.
  Powstała z połączenia czas.: Gazeta Warszawska
  oraz Gazeta Poranna 2 grosze.
(MZ-t)

R.13:1925 nr 283 (4630 z 14 X)
s.1/2 przetarcia w miejscu skłdania w pół                       Cena:33,00

- Gazeta Warszawska.
   Warszawa, 1794 - R.145:1925.

R.92:1854 nr 130     

R.1856 nr 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 85, 88, 92, 93, 94, 95,
                  96, 98, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
                 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123,
                 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 136, 139, 140,
                 141, 142, 143, 145, 151,152, 153, 154, 158, 160, 161,
                 162, 163, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184,
                 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196,
                 197, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 212, 213,
                 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228,
                 229, 230, 232, 233, 238, 248, 249, 251, 252, 253, 255,
                 256, 257, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,
                 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281,
                 282, 283, 284, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294,
                 296, 297, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
                 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320,
                 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 
                 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343   

                                                                                 po 11,00        

R.1861 nr 133, 134, 139
R.1862 nr 157                                                            po 33,00

R.1892 nr 41, 58, 76
R.1897 nr 231
R.1899 nr 46, 66, 82                                                        po 33,00
           nr 237 (s.1/2 mały ubytek tekstu)                     Cena: 22,00

R.1900 nr 219, 236, 253
R.1901 nr 48, 65, 82                                                      
R.1919 nr 212
R.1922 nr 62                                                                      po 33,00

R.1923 nr 46, 49, 50, 51, 72, 73, 82, 83, 86, 89, 91,
          101, 103, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133,
          134, 136, 142, 144, 145, 146, 147, 148,
          149, 173, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 197,
          198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207,
          208, 209, 210, 214, 215, 244, 245, 246, 247,
          248, 251, 255, 268, 270, 271, 272, 273, 274,
          275, 276, 278, 279, 283, 292, 296                              po 22,00

R.1924 numer jubileuszowy,1774-1924
       z dn.31 XII-na 150-lecie pisma                               Cena:166,00

R.1925 nr 95, 107, 114, 128, 135, 149, 155, 162, 189,
          203, 210, 223, 231, 237, 251, 258
                                          
R.1932 nr 109, 110B, 111B,
          112B, 113B,114B, 116B (2 nakład po konfiskacie),
          117, 118B, 121B, 124B(2 nakład po konfiskacie),
          125, 126B, 127B, 128B, 131B, 138B, 180B, 181B, 198B,
          246B, 248B, 254B

- Głos Codzienny.
  Demokratyczne pismo informacyjne.
  Wychodzi codziennie z rana.
  Wydawca: Związkowa Spółka Wydawnicza.
  Redaktor: Fr.Kwieciński.
  Warszawa, R.1:1926 - R.2:1927; 46,5 cm.
(MZ-t)

R.1:1926 nr 142 (wyd.B), 263 (wyd.B)                                 po 33,00

-  Godzina Polski.
   Dziennik polityczny, społeczny i literacki.
   Łódź, Warszawa, R.1:1915/16 - R.3:1918; 51,5 cm.
   Od 1916, nr 216 ukazuje się dwa razy dziennie;
   wyd. popołudniowe oznaczone tym samym numerem
   oraz literą A wychodzi w Warszawie.
   Od 1917, nr 178 oprócz wyd. głównego wychodzą w
    Warszawie dwa wydania: A i B.
(MZ-t.G)

R.1:1916 nr 123, 314                                                      po 33,00
R.3:1918 nr 45-A                                                        Cena:44,00

- Ilustrowany Dziennik Ludowy.
  Wydawca:Zespół Czasopism S-ka z o.o.
  Redaktor odpowiedzialny: Szczepan Bzinkowski.
  Warszawa, R.2:1938 - R.3:1939;54,5 cm.
  Tyt.poprz.:Dziennik Ludowy;Warszawa,1937. 
(MZ)

R.2:1938 nr 268, 270, 274, 285  (przetarcia)                        po 22,00

-   Ilustrowany Kurier Codzienny.
      Założyciel i Wydawca; Marjan Dąbrowski.
      Popularna gazeta codzienna wydawana w Krakowie w latach
      1910-39  pod redakcją M. Dąbrowskiego; z lokalnego pisma
     "IKC"stał się dziennikiem o szerokim zasięgu, rozprowadzanym
      w całym kraju, miał kilka oddziałów krajowych, kilkunastu
      korespondentów zagranicznych; charakterystyczna dla "IKC"
      była duża liczba dodatków do każdego numeru; nakład dochodził
      do 160 tys. egz. dziennie; zespół redakcyjny stanowili wybitni
      dziennikarze i pisarze, m.in. S. Stwora, J. Brzeski, M. Dąbrowski,
      J. Kurek, W. Zechenter, F. Hoesick, F. Zweig, L. Rubel, Z. Nowakowski,
      K. Pruszyński.
      Kraków,R.1:1910 -R.30: 1939. (MZ)

Luźne numery:

R.7:1916 nr 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 47, 48, 49,
            50, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68,
            69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 90, 91, 92, 93, 95,
            96, 97, 241, 275                                                     po 22,00

         nr 223,274 /stan słaby-rozdarcia,zabrudzenia/             po 5,50   


R.1917 nr 96, 97, 98, 104, 106, 108, 113, 120, 125, 127, 138, 139,

         147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,  157, 158,

        161, 162, 166                                                             po 22,00

nr 159, 163, 164, 165, 355, 356/przetarcia i zabrudzenia/                                                                    po 11,00   


nr 160, 167, 204, 210, 242, 352, 354, 357, 358                                 
/stan słaby-przetarcia i zabrudzenia/                       po 5,50              

R.1918 nr 34, 36, 70, 179                                             po 22,00


nr 24, 68, 72               
/str.1/2 przetarte pośrodku w miejscu złożenia, bez ubytku tekstu/

                                                                         po 11,00
nr 29, 30, 45, 50, 51, 53, 56, 59, 60
/stan słaby-rozdarcia,zabrudzenia/                           po 5,50

R.1931 nr 114/FEDC/, 128,  131, 132, 133/FEDC/,
              141, 155, 281, 287, 291, 294/FE/, 300,
              302, 306, 314, 315, 316, 318, 320, 324,
              327, 328, 329                                                        po 22,00

  
R.1934 nr 120, 136, 137, 143, 144, 150, 220/wyd.2/, 227,
          228, 229, 230, 233, 235, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 256,
          273, 286, 316, 321, 331, 333, 334, 335, 339, 340,342, 344,
          345, 359
                                                         po 22,00

R.1935 nr 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,151
/pośw.śmierci Józefa Piłsudskiego/                                     
                                                                   po 22,00

R.1937 nr 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
          55, 56, 57, 58                                                           po 22,00


(Egz. z 1937 r.ze śladami zagrzybienia - wszystkie po dezynfekcji gazem)


Oprawione:

R.1917 nr 1-75/17 III/  - 75 egz.                                      Cena: 832,00

R.1930 nr 172/30 VI/, 179, 184, 186, 193, 195, 200, 207,
                211, 214, 215, 216, 219, 221, 228, 233, 234, 235,
                237
                                      -20 egz. oprawa tekturowa      Cena: 220,00
R.1933 nr 212/2 VIII/, 213, 216, 217, 224, 226, 227, 231,
               237, 239, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,
               253, 254, 255, 256, 257, 258/17 IX/
                                    - 24 egz. oprawa tekturowa       Cena: 264,00
R.1933 nr 308/6 XI/, 310, 313, 314, 315, 319, 321, 322,
               324, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 336, 346, 343,
               338, 341, 350, 353, 357, 358, 359/29 XII/
                                   -25 egz. oprawa tekturowa         Cena: 275,00
        

 DODATKI

Kurier Literacko-Naukowy.
 Bezpłatny dodatek do IKC.
 Wychodzi co niedzielę pod redakcją prof.Mieczysława Dąbrowskiego.
 Kraków, R.1:1924 - R.16:1939.


Luźne numery:

R.3:1926 nr 18, 19
R.4:1927 nr 13
R.5:1928 nr 19, 33, 36, 37, 42, 43, 51, 54
R.6:1929 nr 1
R.7:1930 nr 15, 22, 23, 29, 47
R.8:1931 nr 10, 19, 23
R.12:1935 nr 3, 28, 31, 35, 40, 51, 53
R.15:1938 nr  32, 34, 41
R.16:1939 nr 24                                                               po 11,00 

Ilustrowany Kurier Codzienny.
Bezpłatny Dodatek Tygodniowy.

  Kraków,R.I:1925-R.XV:1939.

luźne numery z lat: 1925, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1935, 1936, 1937, 1939                                         po 5,50 i po 11,00

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.