Strona Główna   Strona Główna

Dzienniki polskie 1800-1939 K-   Kurier Codzienny 5 groszy.
    Warszawa, R.1:1932 - R.8:1939; 48 cm, 55 cm.
(MZ)

R.1:1932 nr 64, 70, 75
R.3:1934 nr 17, 48, 169, 170, 229
R.4:1935 nr 130, 135, 136, 137, 138 (śmierć J.Piłsudskiego)
R.5:1936 nr 2a, 3a, 4a, 18a, 20a, 21a, 22a, 24a, 25a, 26a, 27a, 28a,
                  21III, 22 III, 82a(23III), 83a, 84a, 86a, 187,
                  196, 244A (4IX), 244A(5IX), 348A, 349, 351A
R.6:1937 nr 106A, 110A, 116A, 120A
R.7:1938 nr 300, 307A, 327, 348                                          po 22,00

R.8:1939 nr 4, 70, 81, 146, 147, 190, 198, 235 (wszystko wyd.wiecz)                                                                         po 33,00

Część egz.poprzecierana w miejscu złożenia

-  Kurier Czerwony.
   Warszawa, R.4:1925 - R.11:1932; 55 cm.
(MZ)

R.1925 nr 266             
R.1926 nr 108 (12 V)                                                           po 33,00
       nr 109 (14 V), 110, 111, 122, 123, 125                           po 55,00

R.1927 nr 260
R.1928 nr 87, 130
R.1929 nr 31
R.1930 nr 3                                                                        po 22,00

- Kurier Narodowy.
  Dziennik polityczny, społeczny, ekonomiczny i literacki.
  Wychodzi codziennie z rana.
  Redaktor i wydawca: Benedykt Filipowicz.
  Warszawa, R.1:1915; 46 cm.
(MZ-t)

R.1:1915 nr 4 (8 VIII), 6, 7, 10                                             po 44,00

-  Kurier Polski.
   Warszawa, R.18:1915 - R.42:1939.
(MZ)

R.20:1917 nr 39, 58, 81, 302                                              po 33,00

R.21:1918 nr 220
R.23:1920 nr 272                                                               po 44,00
R.25:1922 nr 327                                                          Cena:33,00

R.1926 nr 132 (15 V), 134                                                  po 55,00
           nr 133-dod.nadz.No.2 (16 V)                                Cena:99,00

R.30:1927 nr 30
R.1931 nr 329
R.1934 nr 11
R.1935 nr 56, 134, 135, 136, 258
R.1936 nr 181, 183
R.1937 nr 80                                                                      po 22,00
R.1938 nr 71 (13 III-Anschluss Austrii)                              Cena:44,00

R.1939 nr 77, 82, 119, 128, 212, 215, 226, 227, 237              po 33,00
           nr 225(przetarcia)                                                 Cena:22,00

-  Kurier Poranny.
   Warszawa, R.38:1914 - R.63:1939;54,5 cm.
(MZ)

R.38:1914 nr 119, 283
R.39:1915 nr 11, 142, 201                                                    po 22,00

R.1921 nr 75
(podpisanie Traktatu Pokojowego w Rydze)                       Cena:55,00

R.1922 nr 345
(ogłoszenie stanu wyjątkowego w Warszawie po śmierci
Prezydenta Narutowicza)                                                 Cena:66,00
       nr 346                                                                     Cena:55,00

 R.1925 nr 78                                                                  Cena:22,00
R.1926 nr 130 (12 V)przetacia, 131 (13 V)                            po 33,00 
       nr 133 (15 V)                                                   Cena:55,00        
       nr 148 (30 V + Niedzielny dodatek ilustrowany)        Cena:44,00

R.1927 nr 357
R.1928 nr 344, 345
R.1929 nr 176, 177, 179, 360
R.1930 nr 1, 5, 6
R.1934 nr 109, 246                                                              po 22,00
       nr 324 przetarcia                                                      Cena:11,00

R.1935 nr 59, 89, 132, 133, 134, 135 (C), 135 (1.P.R.C.2.), 136,
          137 (P.R.C.), 137(1.P.R.C.2), 138 (C.), 138 (1.P.R.C.2.),
          139 (C.), 139 (1.P.R.C.2.), 140 (P.R.C.), 140 (1.P.R.C.2.),
          141, 142, 144, 145

R.1936 nr 131, 134                                                              po 22,00
           nr 264 przetarcia podklejone taśmą                       Cena:11,00

R.1938 wyd.wieczorne godz.19: nr 273A, 297A
           nr 315                                                                     po 33,00

R.1939 nr 125 przetarcia podklejone taśmą                       Cena:22,00
       nr 215 przetarcia podklejone bibułką                         Cena:33,00
       wyd.wiecz.godz.17 nr 75A  (15 III) przetarcia              Cena:33,00
       wyd.wiecz.godz.19 nr 23A  (29 VIII)                           Cena:44,00

-    Kurier Warszawski.
     Warszawa, R.I:1821 - R.119:1939.

R.1876 nr 47, 186
R.1877 nr 22, 185
R.1878 nr 189                                                                  po 33,00

R.1888 /Dodatek poranny/
              nr 207/28 VII/, 212, 217, 220, 224, 227, 228, 232,
                  235, 238, 239, 242, 245, 246, 252, 253, 255,
                  256
/zawiera :Dewajtis-Marii Rodziewiczówny-od odcinka 56/       po 22,00


R.1905 nr 328/27XI/                                                       Cena:22,00
                                                                         
R.1914 nr 205, 224, 235, 238, 261, 269, 300, 313                po 22,00
R.1915 nr 141 - Dodatek nadzwyczajny.                         Cena:33,00
                                                                         
R.1916 nr 123/wyd.por./, 203/wyd.wiecz./,
                  215/wyd.wiecz./, 217/wyd.wiecz./,
                  245/wyd.wiecz./, 250/wyd.wiecz./,
                  274/wyd.por./, 275/wyd.por./, 307,
                  311/wyd.por./, 311/wyd.wiecz./,
                  315/wyd.wiecz./, 343/wyd.por/,
                  345/wyd.por./                                                   po 22,00

R.1917 nr 216/wyd.por/, 219/wyd.por./                                 po 22,00

      nr  272/str.1/2 przedarta w miejscu złożenia/,
      nr  311/str.1/2 przedarta i sklejona w miejscu złożenia/  po 11,00

R.1918 nr 1, 112, 265                                             po 33,00              R.1919 nr 126
             (Dod,nadzw.-Traktat pokoju z Niemcami)          Cena:55,00

             nr 145/wyd.wiecz./, 147, 209/wyd.por./,
                  210/wyd.por./, 211/wyd.por./                          po 33,00

R.1920 nr 43/wyd.por./, 117/wyd.por./
R.1921 nr 13/wyd.por./, 77/wyd.por./,
                  93-94/wyd.wiecz./, 149 /wyd.por./
      
R.1922 nr 194/wyd.por./                                                  po 33,00    
                           
                                                                           
R.1932 nr 28/wyd.por./, 30/wyd.por./, 40/wyd.por./,
                 44/wyd.por./, 176/wyd.wiecz./, 184/wyd.wiecz./,
                 195/wyd.por./,229/wyd.wiecz./, 290/wyd.por./

R.1934 nr 312/wyd.por./                                                   po 22,00

R.1935 nr 132/wyd.por./, 134/wyd.por./, 134/wyd.wiecz./,
                  137/20 V,wyd.por./, 138/wyd.por./,
                  306/wyd.wiecz./, 333/wyd.wiecz./                    po 22,00
         
R.1936 nr 21/wyd.por./, 49/wyd.por./, 55/wyd.wiecz./,
                 56/wyd.wiecz./, 57/wyd.wiecz./, 58/wyd.wiecz./,
                 86/wyd.por./, 124/wyd.por./, 131/wyd.por./,
                153/wyd.por./, 154/wyd.wiecz./, 181/wyd.wiecz./
                 311/wyd.por./, 340/wyd.por./
                                                                             

R.1938 nr 1                                                                    po 22,00

R.1939 nr 52/wyd.wiecz./, 67/wyd.por./, 81/wyd.por./,
                  81/wyd.wiecz./, 82/wyd.por./, 82/wyd.wiecz./,
                  83/wyd.wiecz./, 84/wyd.por./, 84/wyd.wiecz./,
                  87/wyd./wiecz./, 117/wyd.por./, 141/wyd.wiecz./,
                 142/wyd.por./, 150/wyd.wiecz./, 151/wyd.por./,
                 164/wyd.wiecz./, 183/wyd.wiecz./, 192/wyd.wiecz./,
                  218/wyd.wiecz./, 219/wyd.wiecz./, 232/wyd.por./,
                 232/wyd.wiecz./, 234/wyd.wiecz./
                                                                                        po 33,00

          nr 235/wyd.wiecz./,237/wyd.wiecz./, 238/wyd.por./, 238/wyd.wiecz./                                                                po 44,00

nr 177 (komiks-Krzyś Siła-harcerz z druzyny "Orłów")      Cena:55,00

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.