Strona Główna   Strona Główna

Prasa społeczno-kulturalna 1800-1939Prasa społeczno-kulturalna 1800-1939Kliknij aby powiększyć
Czytelnia Niedzielna.
   W druk.J.Ungra.  
   Warszawa, R.1:1856 - R.9:1864.

R.3: 1858 nr 1-52 rocznik oprawiony                       Cena: 330,00

- Droga.
    Miesięcznik poświęcony sprawie życia polskiego.
    Redaktor:Wilam Horzyca.Redaktor odpowiedzialny:
    Stanisław Podwysocki.
    Okładka projektu Jana Kurzątkowskiego (1899-1975).
    Warszawa, R.1:1922 - R.16:1937.

R.3: 1924 nr 1/2 - 11/12 rocznik oprawiony
Oprawa biblioteczna z epoki, na wyklejce piórem opis rocznika, wpis i pieczątka własnościowa oraz nalepka Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej wydana z okazji Challenge de Tourisme International Gordon Benneta 1934. Zachowana broszurowa okładka numeru 1/2. Stan bardzo dobry                                                                        Cena: 322,00

R.1933 nr 1                                                                Cena: 22,00

- Dzieje Dobroczynności Krajowey i Zagraniczney z Wiadomościami
   ku Wydoskonaleniu jej Służącemi.
   Pismo periodyczne, z polecenia J.W.Rimskiego-Korsakowa, gubernatora
   wojennego litewskiego, jenerała piechoty i kawalera,na dochód domu
   ubogich Towarzystwa wileńskiego dobroczynności wydawane.
   Wychodzi każdego miesiąca ostatniego dnia po południu o godzinie 4tey.
   Wilno,Typografia A.Marcinkowskiego 1821.
   Wilno,R.1:1820 - R.5:1824.

R.II:1821 nr 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22                           po 66,00

- Dziś i jutro.
    Tygodnik polityczny, społeczny i literacki.
    Redaktor i Wydawca: Władysław Ludwik Evert.
    Warszawa, R.1:1934 - R.6:1939.

R.I:1934 nr 2, 3                                                             po 11,00

- Głos Polski.
  Tygodnik poświęcony zagadnieniom życia narodowego
  w zakresie politycznym, społecznym, naukowym, literackim
  i artystycznym.
  Redaktor i wydawca: Stanisław Sadowski.
  Warszawa, R.1:1907; 32,5 cm.
(MZ)

R.1:1907 nr 1 (1 X)-14(28 XII) całka wydawnicza    Cena: 154,00

R.1:1907 nr 2, 10, 11                                                      po 11,00

- Kultura.
    Tygodnik literacki, artystyczny i społeczny.
    Wydawca i redaktor naczelny:ks.dr.Stanisław Bross.
    Poznań, R.1:1936 - R.4:1939; format: 50 cm.
(MZ)

R.2:1937 nr 13, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 36,
                    37, 38, 39,  48, 50        

R.3:1938 nr 46                                                                

R.4:1939 nr 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33               po 11,00

- Mosty.
  Wydawca i Redaktor odpowiedzialny: Stefan Ciuk.
  Warszawa, R.1:1939 nr 1(15 I ) -5 ; 47,5 cm.
Rzadkie!
(MZ-t.M)

R.1939 nr 1, 2                                                          po 55,00           

- Nowiny.
  Wychodzą w poniedziałki i dni poświąteczne.
  Redaktor i Wydawca: Władysław Okręt.
  Warszawa, R.1:1905 - R.2:1906.
(MZ-t)

R.1:1905 nr 12, 15                                                             po 33,00
R.2:1906 nr z dn.4 XII
(oberwany róg z numerem,ubytek tekstu)                         Cena:22,00

- Nowiny.
  Redaktor odpowiedzialny: J.Maciejewski.
  Drukarnia "Polski Zbrojnej".
  Warszawa, R.1:1933 - R.7:1939; 55 x 73 cm.
  [Gazeta ścienna]. Bardzo rzadkie!
(MZ-t)

R.3:1935 nr 20 (19 V-śmierć J.Piłsudskiego)
R.6:1938 nr 46 (20 XI)
R.7:1939 nr 19 (7 V)                                                          po 330,00

- Obrona Kultury.
  Wolność twórczości duchowej, nauka, oświata,
  literatura, sztuka, wolne zawody.
  Wydawca: Karolina Brzosko;
  Redaktor: Adam Szczepanik.
  Warszawa, R.1:1938 - R.2:1939; format: 46,5 cm.
  (MZ-t)

R.2:1939 nr 3 (1 II)                                                    Cena: 44,00


- Placówka Kultury i Sztuki.
  Dwutygodnik.
  Redaktor naczelny wydawnictw Polski Posterunek Wydawniczy
  i  "Placówka":Walenty Zieliński.
  Warszawa, R.10:1921; format: 22 cm, proj okł.:J.Karczewski.
  Zawiera niesamoistny dodatek:
  Gospoda Poetów.Dwutygodnik poetycki.Red.Xawery Glinka.
  Warszawa, 1920 - R.2:1921.(MZ-t)

R.10:1921 nr 4 ( GP nr 4), 6 (GP nr 5), 9 (GP nr 8)                                                                                 po 33,00

- Placówka Polityczna, Społeczna, Gospodarcza, Kulturalna.
  Pismo tygodniowe dla wszystkich.

  Redaktor i wydawca: Wacław Dziekoński.
  Warszawa, R.1:1929 - R.2:1930; format: 31,8, 33 cm. Nieczęste!
  (MZ)

R.1:1929  nr 1, 12, 14,  32, 33, 40, 54
R.2:1930 nr 14, 18, 20/21, 25, 27/28, 33, 35, 38            po 22,00

- Podbipięta.
  Gazeta tygodniowa.
  Red.odp.:Antoni Szperlich; Redaktor:Jan Rembieliński;
  Kierownik działu literackiego:Stanisław Miłaszewski;
  Wyd.:Publicystyczna Spółka Wydawnicza, S.z o.o.
  Warszawa, R.1:1936 - R.2:1937; format: 56,5 cm.
(MZ)

R.1:1936 nr 1, 6
R.2:1937 nr 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 30,
            31, 32, 39, 40, 42, 43, 45                                  po 22,00

- Polska.
  Pismo tygodniowe.
  Redaktor:TadeuszSmarzewski;
  Wydawcy: Sp.Wyd.Powszechna.
  Wśród autorów Stanisław Cat - Mackiewicz.
  Warszawa,R.1:1921 - R.2: 1922;format: 27,8 cm.
  (MZ-t)

R.1:1921 nr 3 ( 1 VI)                                                 Cena: 44,00

- Prawda.
  Tygodnik polityczny, społeczny i literacki wydawany
  i redagowany przez Aleksandra Świętochowskiego.
  Warszawa, R.1:1881 - R.35:1915.

Luźne numery:

R.14:1894 nr 39, 42, 49, 50, 51, 52
R.15:1895 nr 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24,
                        26, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43,
                        44, 46, 47, 48, 49
R.16:1896 nr 44, 46, 47
R.21:1901 nr 39, 42
R.24:1904 nr 18
R.30:1910 nr 13, 34, 44, 47, 48, 49, 50, 51
R.31:1911 nr 42
R.33:1913 nr 16                                                            po 11,00  


Roczniki oprawione:

R.1883/1884 współoprawne blok luźny, br.grzbietu.
R.1883 nr 9, 10, 11, 13-19, 26-31, 33-44, 47, 48
          nr 12 br.s.137-140
          nr 51 s.611/612 br.1/2 kartki
30 dobrych numerów

R.1884 nr 1-13, 15-21, 29, 31, 32, 41-43, 47, 48
          nr 22-26 wydarte dziury
          nr 28 br s.327/28 i 331/32, s.333/34 pocięte
          nr 34 br.s.411/412, 417/418
          nr 49 br.s.599/600
27 dobrych numerów                                                Cena: 550,00

R.5:1885 nr 1-52 rocznik oprawiony kompletny        Cena: 499,00

R.7:1887 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 13, 15, 16,
                     17, 21, 22,   23, 24, 25(br. str.294/296),
                     26, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 49

30 dobrych numerów-oprawione                               Cena: 299,00

R.24/25:1904/1905
          R.1904 br.nr.29, 44
          R.1905 kompletny
         /dwa lata współoprawne/                                 Cena: 660,00

- Prawda.
  Pismo poświęcone sprawom religijnym,
  narodowym, politycznym, gospodarskim
  i rozrywce. Wychodzi co sobotę.
  Wyd.:Katolicka Spółka Wydawnicza.
  Odpowiedzialny redaktor: Karol Zwoliński.
  Kraków, R.1:1895/96 - R.26:1921; 30 cm.
(MZ)

R.23:1918 nr 30
R.25:1920 nr 12, 23, 24, 43, 44                                    po 25,00

- Przegląd Lwowski.
   Pismo dwutygodniowe poświęcone sprawom religijnym,
   naukowym, literackim i politycznym.
   Lwów, R.1:1871 - R.13:1883.

R.II:1872 nr 3, 12, 14, 16, 17, 22, 24
R.VI:1876 nr 12, 13, 15, 16
R.VII:1877 nr 23
R.IX:1879 nr 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12
R.XIII:1883 nr 15-16, 17, 18-20/br.przedniej okł.ze spisem treści/,
                      21-24
                                                                                        po 33,00

- Przegląd Polski.
  Kraków,R.1:1866/67 - R.48:1913/14.

R.33:1897 kwartał 4 (X,XI,XII) opr.

R.34:1899 kwartał 2 (X,XI,XII)opr.                                po 99.00

- Przegląd Warszawski.
  Redaktor i Wydawca: Czesław Jankowski.
  Warszawa, R.1:1914 - R.2:1915; 22 cm.
(MZ-t)

R.1:1914 nr 2                                      Cena:33,00

- Przegląd Współczesny.
  Miesięcznik.
  Założyciel: Dr.Stanisław Badeni.
  Redaktor naczelny:Dr.Stanisław Wędkiewicz.
  Wydawnictwo "Przeglądu Współczesnego".
  Kraków, R.1:1922 - R.18:1939.

Luźne numery:
R.I:1922 nr 3
R.III:1924 nr 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
R.VII:1928 nr 71, 76
R.VIII:1929 nr 85
R.X:1931 nr 109
R.XII:1933 nr 131, 139,
R.XIII:1934 nr 146
R.XIV:1935 nr 155, 159, 163, 164
R.XVIII:1939 nr 1                                                    po 22,00

Oprawione:

R.1:1922 T.1 (V-VI) opr.intr.
                T.2 (VII-IX) opr.intr.
                T.3 (X-XII) opr.intr.
R.2:1923 T.4 (I-III) opr.intr.
                T.5 IV-VI) opr.intr.
                T.6 (VII-IX) opr.intr.
                T.7 (X-XII) opr.intr.
R.3:1924 T.8 (I-III) opr.intr.
                T.9 (IV-VI) opr.intr.
                T.11 (X-XII) opr.intr.
R.4:1925 T.12 (I-III) opr.intr.
                T.13 (IV-VI) opr.intr.
                T.14 (VII-IX) opr.intr.
                T.15 (X-XX) opr.intr.
R.5:1926 T.16 (I-III) opr.intr.
                T.17 (IV-VI) opr.intr.
                T.18 (VII-IX) opr.intr.
                T.19 (X-XII) opr.intr.
R.6:1927 T.20 (I-III) opr.intr.
                T.22 (VII-IX) opr.intr.
R.8:1929 T.28 (I-III) opr.intr.
                T.29 (IV-VI) opr.intr.
                T.30 (VII-IX) opr.intr.
                T.31 (X-XII) opr.intr.
R.10:1931 T.36 (I-III) opr.intr.
                  T.37 (IV-VI) opr.intr.
                  T.38 (VII-IX) opr.intr.
                  T.39 (X-XII) opr.intr.
R.11:1932 T.40 (I-III) opr.intr.
                  T.41 (IV-VI) opr.intr.
                  T.42 (VII-IX) opr.intr.
                  T.43 (X-XII) opr.intr.
R.12:1933 T.44 (I-III) opr.intr.
                  T.45 (IV-VI) opr.intr,
                  T.46 (VII-IX) opr.intr.
                  T.47 (X-XII) opr.intr.
R.13:1934 T.48 (I-III) opr.intr.
                  T.49 (IV-VI) opr.intr.
                  T.51 (X-XII) opr.intr.
R.14:1935 T.52 (I-III) opr.intr.
                  T.53 (IV-VI) opr.intr.
                  T.54 (VII-IX) opr.intr.
                  T.55 (X-XII) opr.intr.                        po 75,00
(wszystkie egz.ze skasowanymi pieczątkami bibliotecznymi)


- Rozmaitości Szkockie.
  Pismo poświęcone cnocie, naukom, uzytkowi i rozrywce.
  Glasgow, T.1: 1843, format: 22,5 cm.(Mz-t)

T.1:1843 poszyt trzeci                                                   Cena:44,00


-   Widnokrąg.
    Pismo tygodniowe.
    Redaktor i Wydawca: W.Rzymowski.
    Warszawa, R.1:1913 - R.2:1914 ; R.1:1915 - R.4:1918; format: 36 cm.
(MZ)

R.1915 nr 3 (6), 5, 13, 15                                               po 22,00

R.1915 dodatek do n-ru 10: Zamiast prospektu           Cena: 11,00

R.2:1916 nr 6, 9/10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21         po 22,00
R.3:1917 nr 1(s.1/2 niewielki ubytek tekstu)                                                                         Cena:11,00
                nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/13, 14,
                    15, 16/17, 18, 20, 24                                  po 22,00
 

- Wolne Słowo.
    Tygodnik społeczny, polityczny, literacki i naukowy.
    Pod redakcją Leo Belmonta.
    Warszawa, R.1:1907/08 - R.5:1911/13.
   /W 1913 r. zamiast zawieszonych nr 177-190 ukazało
     się czasopismo: Polemista nr 1-12/.

    Leo Belmont, wł. Leopold Blumental (1865-1941 ) - poeta,
    znawca i tłumacz literatury francuskiej i rosyjskiej,
    założyciel Polskiego Towarzystwa Esperantystów.

Luźne numery:

R.1:1907/1908 nr 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28/29, 38/39

R.2:1909 nr 40/41, 46/47, 48/49

R.5:1912 nr 151/152, 172/173, 165                                po 11,00

Roczniki oprawione:

R.I:1907/08 nr 1 (5 XII 07)-38/39 (27 XII 08) rocznik oprawiony
                 /br.nr 14, 28, 29/                                   Cena: 330,00


R.II:1909 nr 40/41-62/63 rocznik oprawiony           Cena: 128,80

R.III:1910 nr 64/65- 112/113 rocznik oprawiony
              /br.nr 90/91, 104/105/                                Cena: 264,00

R.IV:1911 nr 1/114/-150 rocznik oprawiony             Cena: 396,00

- Życie Wolne.
  Miesięcznik pod kierownictwem Romualda Minkiewicza.
  Warszawa, R.1:1927 - R.2:1928; 31,5 cm.
(MZ)


R.1:1927 nr 2, 4, 5, 7/8, 9, 10
R.2:1928 nr 1, 2, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10                                po 22,00


Aktualizowano 23.12.2014 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.