Strona Główna   Strona Główna

Czasopisma kobieceCzasopisma kobieceKliknij aby powiększyć

- Bluszcz.
  Pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet.
  Warszawa, R.1:1865/66 - R.75[!]:1939;

R.4:1869 nr 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21,
                     23, 25, 26, 27, 29, 30, 31,
                     32, 33, 35, 36, 37, 38, 39,
                     40, 41, 42, 43, 47, 49            po 5,50

R.13:1878 nr 1-34 zszywka bez okł.,
blok poluzowany                                                 Cena: 188,00

R.15:1880 nr 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29,
                      36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
                      45, 46, 47, 48, 49, 50, 52                       po 5,50

R.19: 1884 nr 4, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 20, 21,
                       22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31,
                       32, 33, 34                                              po 5,50

numery z rycinami:
         
                  nr  25, 27                                                      po 11,00
                  nr 6, 14, 16                                                   po 22,00

                 nr 18
                (dod.Gospodarstwo miejskie i wiejskie)    Cena:11,00

R.26:1890 nr 32
R.27:1891 nr 7, 8, 53                                                          
R.28:1892 nr 1, 31, 37
R.29:1893 nr 30                                                            po 5,50

R.1925 nr 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 26, 29, 34, 35, 
                41, 46, 47

R.1926 nr 4,13, 23, 33, 34, 40, 45, 46, 49, 52
(nr 23 z wykrojem)                                                 

R.1927 nr 6

R. 1929 nr 13, 19, 20, 24, 39, 41, 45
             (nr 20 z wykrojem)                                        

R.1930 nr 33 (1920-1930), 36, 40, 48                             

nry z dod.:Mody i Roboty oraz Komunikat
Biura Prasowego dla Spraw Kobiecych;
proj.okładek:Edmund Bartłomiejczyk                            po 33,00

R.1931 nr 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39,
                40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

wszystkie bez okładek                                                   po 11,00

R.1934 nr 2                                                               Cena:33,00

- Dobra Gospodyni.
  Pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet.
  Redaktor: Dr.Eugeniusz Rapczyński
  Wydawca: Leon Bogdanowicz
  Warszawa, R.1:1901 - R.15:1915, R.1(16):1925;
  format: 36,5 cm.

R.1:1901 nr 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 18,
                     19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,
                     29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
                     38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
                     48, 50, 51, 52

 wszystkie numery zawierają 4-stronicowe
 ilustrowane dodatki z modą                                po 44,00

                   nr 3 poszarpane brzegi                 Cena: 22,00
                   nr 25 przedarcie str.293-296          Cena: 22,00

R.2:1902 nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
                     25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
                     36, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 50

wszystkie numery zawierają 4-stronicowe
ilustrowane dodatki z modą                                        po 44,00

nr 39, 42, 44, 49, 52 (bez dodatku)                              po 22,00

- Dobra Gospodyni.
Ilustrowane 4-stronicowe dodatki z modą do pisma
"Dobra Gospodyni".

R.2: 1902 nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 20, 35           po 22,00

Rocznik oprawiony:

R.8:1908 od 1-52
(43 podarte kartki bez ubytku tekstu i br str 339-342)    Cena:990,00

- Dziecko i Matka.
  Dwutygodnik poświęcony zdrowiu i wychowaniu
  dziecka do lat siedmiu.
  Wyd.Towarzystwo Wydawnicze "Bluszcz";
  Redaktor:W.Pełczyńska i M.Podhorska-Okołów.
  Warszawa, R.1:1926 - R.14:1939; format:25 cm.

R.2:1927 nr 9, 17, 20, 21, 23, 24
R.3:1928 nr 1, 8, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 24
R.4:1929 nr 7                                                                    po 5,50

 - Gazeta dla Kobiet.
   Miesięcznik ilustrowany.
   Wydawca: Katolicki Związek Kobiet w Poznaniu.
   Za redakcję: Zofia Sicińska.
   Poznań, R.1:1909 - R.30:1938; format: 31 cm.

R.29:1937 nr 2 (ślady zalania)                                     Cena: 11,00

- Gazetka dla Kobiet.
  Z Bogiem dla Ojczyzny.
  Redaktor wydawca: Zofia Zaleska.
  Warszawa, R.1:1922 - R.10:1931; 31,5 cm.
Rzadkie!
(MZ-t.kobiece)

R.8:1929 nr 3 (marzec)
egz.podniszczony,papier pożółkły                          Cena:22,00

 - Kobieta w Świecie i w Domu.
   Dwutygodnik poświęcony życiu domowemu i modom.
   Wydawca:Tow.Wydawnicze Bluszcz;
   Redaktorka:Marja Podhorska-Okołów.
   Warszawa, R. 1:1925 - R. 15:1939.
   W numerach  z 1927 i 1928 roku dodatki: barwne tablice
   z wzorami haftów i sukni (oznaczone literą "d").
   Numery z wykrojami oznaczone literą "w".

R.3:1927 nr   8 (d), 9 (d), 12 (2xd), 13 (d), 14 (d),
                   15 (2d), 16 (d), 17 (d), 18 (d), 21 (d)           po 44,00

              nr 15 (2 d) + wykrój                                      Cena 55,00

R.4:1928nr (okł.aut.S.Norblina;podniszczona)      Cena:33,00                              
R.7:1931 nr 18                                                          po 25,00

R.15:1939 nr  3, 8, 9                                            po 22,00    

- Kobieta Współczesna.
   Ilustrowany tygodnik społeczno-literacki.
   Wydawca:E.Grocholska;
   Redaktorka:W.Pełczyńska.
   Dodatki: "Mój Dom" i arkusze wzorów.
   Warszawa, R. 1:1927 - R. 8:1934; 34,5 cm.
(MZ)          
   
                                      

Luźne numery:

R.1:1927[?] arkusz wzorów do nr 12                               Cena:11,00

R.2:1928 nr 12(br. przedniej okł.)                                     Cena:22,00

R.3:1929 nr 6(dod."Mój Dom" + arkusz wz.)             Cena:55,00         

R.4:1930 nr 36                                                           Cena:25,00

R.5:1931 nr 1(dod."Mój Dom" nr spec.Karnawał)            Cena:55,00

                 nr 3(dod.+a.w.), 16(dod.+a.w.)17(dod.+a.w.),
                 nr 18(dod.+a.w.)                                              po 55,00   

                 nr 4(dod.)                                               Cena:44,00      
                         
R.8:1934 nr 2, 4, 5, 7, 11, 12, 14                                      po 25,00

Na niektórych numerach pieczątki:

Polskie Stowarzyszenie Kobiet
z Wyższem Wykształceniem, Bydgoszcz.   

- Mody i Roboty.
  Warszawa, R.1925 - 1932; format: 34 cm.
  Dodatek o tygodnika "Bluszcz".

br.daty (1924?) nr 14, 16, 20, 21                                      po 22,00
(ilustracje odbito w Litografii Artystycznej
W.Główczewskiego w Warszawie)

                         nr 27, 29, 30, 32, 43                                po 11,00

R.1927 nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20,
                 21, 22, 23, 26, 27, 35, 37, 38, 40, 41

R.1928 nr 31, 33
R.1932 nr 10, 13                                                             po 11,00

 - Moja Przyjaciółka.
   Ilustrowany dwutygodnik kobiecy.
   Redaktor naczelny i wydawca:Alfred Ksycki.
   Żnin, R.1.:1934 -R.6:1939.
   W treści moda, wnętrza, wzory robótek,
    porady gospodarskie itp. Dod.:arkusze wzorów
   (numery z arkuszem wzorów oznaczone są skrótem "w").

R.3: 1936 nr 15, 21, 22, 23, 24                                     po 11,00

R.4: 1937 nr 1 (w), 3 (w), 5 (w), 7 (w), 11 (w) ,21 (w),             po 22,00

bez zwykrojów nr 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24

                                                                                  po 11,00

R.5: 1938 nr 1(w), 3(w), 7(w), 9(w), 11(w), 13 (w), 15 (w), 21(w)

                                                                                  po 22,00

bez wykrojów nr 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17,18, 19, 20, 22, 23

                                                                                po 11,00

R.6:1939 nr 1(w), 3(w), 5(w), 7(w), 9(w), 11(w), 13(w) po 22,00

bez wykrojów nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14                     po 11,00

 - Mój Dom.
  Tygodnik poświęcony modom, robotom, kosmetyce
   i gospodarstwu kobiecemu.
   Dodatek do „Kobiety Współczesnej".
   Warszawa, [R.1]:1927 - R.9:1935; format: 33 cm, 30,5 cm.

R.1: 1927 nr 12, 45                                                    po 33,00
R.7: 1933 nr 11 (s.1 zabrudzona folią aluminiową)    cena  44,00

- Na posterunku.
  Tygodnik kobiecy poświęcony sprawom społecznym,  
   ekonomicznym, pedagogicznym i etycznym pod kierunkiem 
   literackim Dr.Zofii Daszyńskiej.
   Wydawca i redaktor odpowiedzialny:Dr.Zofia Daszyńska-Golińska.
   Kraków, R.1:1917 - R.3:1919.

R.2:1918 nr 6 (10 II)                                                   Cena: 33,00

 - Nasz Dom.
  (Tygodnik Mód i Powieści).
  Pismo ilustrowane poświęcone
  Sprawom kobiecym.
  Warszawa, Kraków, R.52:1912 - R.55:1915; 33,4 cm
  Tytuł poprzedni: Tygodnik Mód i Nowości
  dotyczących gospodarstwa Domowego;
  od R.1871: Tygodnik Mód i Powieści;
  w R.1912: Tygodnik Mód i Powieści.
  Nasz Dom; od 1913: Nasz Dom.
(MZ)

R.53:1913 nr 40(br.okł.), 49(br.okł)                                     po 33,00
               nr 43, 44, 45, 46, 47                                          po 44,00

R.54:1914 nr 5, 6, 7, 11, 15, 23, 24, 25, 26, 27 
(okładki proj.P.Stachiewicz)                                        po 66,00         

- Nowa Linia.
  Wytworny miesięcznik kobiecy.
  Kraków, R.1:1935 - R.2:1936; format: 34 cm.

R.1:1935 nr 6
(oderwany fragment tylnej okł., podklejone
 naddarcia marginesów)                                                Cena: 33,00

 - Organizacja Gospodarstwa Domowego.
      Organ Sekcji Gospodarstwa Domowego  przy Instytucie
       Naukowej Organizacji.
      Wydawca: Instytut Nauk.Organizacji w osobie
      prof. K. Adamieckiego; Redaktor: Inż.Cz.Kaczmarski.
     Warszawa, R.1:1927 - R.5:1931; format: 28,8 cm.(MZ-t)

R.1: 1927 nr 9 (XII)                                                  Cena: 22,00

- Pani domu.
  Miesięcznik poświęcony organizacji
  gospodarstwa domowego.Organ Instytutu
  Gospodarstwa Domowego. Organ Związku Pań Domu.
  Redaktorki: Ludwika Bormann i Marya Romanowa.
  Wydawca: Instytut Gosp. Domowego w osobie J. Huberowej.
  Warszawa, R.6:1932 - R.13:1939; 29,6 cm.
(MZ)

R.9:1935 nr 2
R.12:1938 nr 4, 7, 8, 10, 12, 13/14, 15/16, 18, 19
R.13:1939 nr 2, 7, 10, 11, 12, 13/14, 15/16             po 11,00


 - Praktyczna Pani, Dobra Obywatelka.
    Tygodnik ilustrowany.
    Redaktorka: Antonina Dembińska.
    Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Bluszcz", Warszawa.
    Warszawa, R.1:1935 - R.5:1939; format: 32,3 cm.
    Numery z dołączonym arkuszem krojów i wzorów oznaczono
    literą "w".

R.1:1935 nr 9 (podklejona przednia okł. i s.9/10, wykrój)
                nr 27 (w), 39 (w)                                           po 22,00
                nr 33                                                         Cena: 11,00

R.1936 nr 18(w), 20(w), 22(w), 23(w), 28(w), 30(w),

                34(w), 39(w), 45(w), 51/52(w)                         po 22,00

            nr 32, 35, 48                                                     po 11,00
R.3:1937 nr 1, 3, 4                                                    Cena: 11,00

numery z arkuszami kroju:

nr 1, 3 , 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 22,
     23, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
     43, 44, 45, 47, 48, 49, 51                                          po 22,00

R.4:1938 nr  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13(br.s.25/26), 14, 15,
                    16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28,
                   29, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43,
                   46, 47, 49

wszystkie numery z arkuszem krojów                         po 22,00 

bez arkuszów kroju nr: 11, 12, 20, 38, 44, 45, 50, 51    po 11,00      

R.5:1939 nr 7, 9, 15, 17, 20, 29, 30, 31, 35                   po 11,00

numery z arkuszami kroju:

               nr 12, 13, 18, 28, 29, 33                              po 22,00  

- Ruch Kobiecy.
  Dwutygodnik, miesięcznik, od 1933, nr 24.
  Lwów, R.1:1932 - R.3:1934. format: 31,3 cm.
(MZ)

R.1:1932 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
R.2:1933 nr 18, 19, 20
R.3:1934 nr 1, 2, 24                                                       po 22,00

- Świat Dziewcząt.
  Redaktorka: Hanna Januszewska-Moszyńska.
  Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Bluszcz".
  Warszawa, R.1:1933 - R.2:1934; 37,5 cm.
(MZ)

R.1:1933 nr 2 (Makuszyński)
                 nr 3 (Topolski)                                                 po 55,00
                 nr 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13                                      po 44,00

R.2:1934 nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
                     14, 15, 16, 17, 18                                       po 44,00    


- Świat Pięknej Pani.
  Zdrowie, higiena, kosmetyka, moda, dom,
  literatura, sztuka, rozrywki.
  Redaktor Naczelny: Dr.T.M.Wieliczko;
  Redaktor i Wydawca: J.Kosiecówna.
  Warszawa, R.1:1937 - R.3:1939; format: 24,5 cm.
(MZ-t)

R.3:1939 nr 1/2 (luty)-s.22-25 luźne,pieczątki przedwojennej
         perfumerii "Mimoza" na ul.Chmielnej w Warszawie, na
         tylnej okł.reklama Pudru Antiba aut.Lucjana Jagodzińskiego.

                                                                                 Cena: 66,00

 nr 3 (marzec) - liczne zażółcenia papieru,
s.13-16 luźne                                                            Cena: 44,00    

 - To co najmodniejsze.
   Pismo poświęcone ubraniu eleganckiej pani i pana.
   Dwutygodnik.
   Wydawca: Tow.Wyd."Bluszcz".
   Redaktorka naczelna: Maria Podhorska-Okołów.
   Warszawa, R.1:1931 - R.5:1935; format: 37,5 cm.

R.2:1932 nr 24                                                       Cena: 55,00

R.3:1933 nr 1 (s.1/2 podklejone przedarcie),
                    2 (s.1/2 podklejone przedarcie)                po 33, 00
                    5, 6, 8, 9, 17, 19, 20, 22, 23, 24               po 44,00

R.4:1934 nr 1, 18                                                    Cena: 44,00

             nr 13 brak okładki, poplamiony                    Cena: 22,00

 - Tygodnik Kobiety.
  Redaktorka naczelna: Wanda Dobrzańska.
  Wydawca: Janina Kuligowska.
  Od 1936 r.wydaje Kobieca Spółdzielnia Wydawnicza,
  Warszawa, R.1:1935 - R.2:1936; format: 48 cm,
  R.1935 nr 12 - 32,5 cm, od R.1936 nr 1/2:32 cm.

R.1:1935 nr 1 (27 X), 2, 4
(wszystkie br.okł.i przetarcia w miejscu składania w pół)) po 16,60
                nr 3, 6                                                             po 25,00

R.2: 1936 nr 3/4, 6, 8, 13, 17, 20, 21, 23                       po 25,00

- Uroda.
  Dwutygodnik.
  Wydawca: Polska Prasa Zawodowa Sp.z o.o.
  Redaktor nacz.:Mieczysław Szczęsny;
  Red.odp.K.Winkler.
  Warszawa, R.1:1932 - R.3: 1934; 36,5 cm, 34 cm.
(MZ)


R.1:1932 nr 10
R.2:1933 nr 4, 23,
R.3:1934 nr 4, 6, 12, 16, 22, 23                                         po 55,00

 - Wiadomości Kobiece.
  Tygodnik.
  Redaktor i Wydawca: Mieczysław Wiewiórski.
  Warszawa, R.1:1931 - R.9:1939; format: 35 cm.

R.5:1935 nr 3, 15
R.6:1936 nr 11                                                            po 22,00

 
Aktualizowano 21.01.2017

 

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.