Strona Główna   Strona Główna

Dzienniki 1944-1989Dzienniki 1944-1989Kliknij aby powiększyć

  - Chłopski Sztandar.
    Naczelny organ Polskiego Stronnictwa Ludowego.
    Wydawca:Nacz.Komitet Wykonawczy Polskiego
    Stronnictwa Ludowego.
    Naczelny Redaktor:Jerzy Świrski.
    Warszawa,Łódź, R.1:1945 - R.3:1947.

R.1:1945 nr 3, 4/4 XI-informacja o śmierci Wincentego Witosa/,
                  5/nekrolog Wincentego Witosa/,6, 7, 8, 9

                                                    Pojedyncze egzemplarze po 5,50

-   Dziennik Bałtycki.
    Gdańsk,Gdynia/od 1947/, R.I: 1945-

R.1980 (Wyd.A)nr 179/20 VIII/, 180, 182, 183, 184, 185, 186,
                           187, 188
           (Wyd.AB) nr 179                                                   po 5,50
  
-   Dziennik Polski.
    Kraków, R.I:1945-

R.1:1945 nr 60, 61, 62, 63, 64, 66, 80, 107, 112, 120, 122,
                  123, 126, 131, 138, 139, 141, 144, 148, 152, 153,
                  157, 163, 165, 167, 171, 181, 191, 194, 196, 197,
                  198, 210, 212, 214, 215,217, 218, 223, 226, 227,
                  228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 239,
                  240, 241, 243, 245, 246, 248, 250, 251, 304
                                                                                        po 11,00

(przedarcia na złożeniach) nr: 69, 75, 76, 84, 114, 140, 161, 173, 179, 213, 220, 221, 226, 229, 244
                                                                                         po 5,50

nr: 86, 88, 94, 96, 99, 101, 166, 190                                    po 22,00 
nr 94/11 V/,190/16 VIII-kapitulacja Japonii/                           po 22,00


R.2:1946 nr 20 wyd./AB/, 21/AB/, 22/AB/, 23/AB/, 24/AB/,
                   25/AB/, 26/AB/, 27/AB/, 28/AB/, 29/AB/, 30/AB/,
                   35/AB/, 36/AB/, 184/AB/, 196/AB/, 197/AB/,
                   200/B/, 201/B/, 202/B/, 203/B/, 205/B/, 206/B/,
                   207/B/, 209/B/, 210/B/, 212/AB/, 213/B/, 216/B/,
                   217/B/, 218/B/, 220/B/, 222/B/, 248/AB/, 251/B/,
                   252/B/, 253/B/                               
                                                                                     po   5,50
R.6:1950 nr  3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
                    18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32,
                    33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
                    48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
                    61, 62, 63, 64, 65, 69, 71, 72, 73, 75, 79, 80, 81,
                    82, 83, 84/wszystkie wyd.A
                  /234, 235/wyd.podhalańskie/
                                                                                          po 3,30

-  Dziennik Zachodni.
   Katowice, R.1: 1945 -

R.1:1945 nr 156, 173, 205, 210                                  po 5,50                                             
R.2:1946 nr 109, 188,
R.3:1947 nr 94, 247, 255, 256, 269, 273, 281, 282, 311, 321, 
                   325, 332, 333, 334, 337, 338, 339, 340, 341, 342,   
                     350, 351, 353                                              po 3,30
wydanie "Wieczór" : nr 215, 216, 218, 246, 298                po 3,30
numery z dodatkiem "Świat i Życie": nr 266, 335, 348        po 5,50

R.5:1948 nr 1, 2, 6, 12, 21, 61, 113, 122, 168, 249, 297, 
                     300, 324, 329, 360                                       po 3,30
     /nr z dodatkiem "Świat i Życie"/ nr 4, 254, 261              po 5,50
wyd.Wieczór: nr 20, 131, 217, 253                                    po 3,30

R.5:1949 nr 72, 90
     /Wyd popołudniowe/wieczór//nr 1, 18                           po 3,30
     /nr z dodatkiem "Świat i Życie"/ nr 15                                 5,50


-   Express Wieczorny.
    Warszawa, R.I: 1946-

R. 1968 nr 76, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90-91, 92, 93,
                94, 95, 97, 98, 104-105, 106, 110, 111, 112, 113, 114,
               115, 116, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 131,
               132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143,144,
               147, 150, 158, 159
                                                                                          po 5,50

-  Gazeta Ludowa.
   Pismo codzienne dla wszystkich.
   Wyd.:NKW Polskiego Stronnictwa Ludowego.
   Warszawa, R.1:1945 - R.5:1949; 47 cm, 52 cm.
(MZ)

R.1:1945 nr  1, 2, 4, 5, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20,  21, 22,
                    23, 24, 25, 27, 31, 34, 37, 38, 40, 43, 44,
                    45, 46, 47, 49, 50, 55

R.2:1946 nr 2, 12, 18, 19, 23, 30, 35, 57, 62, 71, 74,
                    87, 88, 89, 100, 101, 107, 108, 113, 122,
                    124, 132, 137, 158, 171, 173, 174, 192,
                    199, 205, 206, 207, 213, 214, 232, 234,
                    235, 237, 244, 248, 250, 251, 252, 254,
                    257, 259, 260, 269, 271, 305, 308, 310,
                    311, 326, 334

R.3:1947 nr 2, 3, 9, 13, 21, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 47,
                    48, 54, 55, 56, 60, 62, 63, 69, 87, 89, 91,
                    92, 93(4IV), 93(5 IV-winno być 94), 115,
                    118, 128, 130, 131, 135, 136, 141, 144,
                    146, 147, 149, 151, 152, 164, 181, 182,
                    199, 201, 202, 204, 209, 212, 232, 234,
                    237, 239, 247, 248, 253, 254, 256, 295,
                    297

R.4:1948 nr 1, 17, 52, 59, 66, 80, 92                       po 5,50

-   Gazeta Wyborcza.
    Redaguje kolegium:Helena Łuczywo, Adam Michnik, Juliusz
    Rawicz, Ernest Skalski, Krzysztof Śliwiński.
    Warszawa, R.I:1989/8 V/-

R.1:1989 nr 1/8 V/, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
                 17, 18,  23, 24, 25,  27, 28, 29, 30, 31,
                32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47,
                49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
                65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
              80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94,
              95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 
              109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120,
              121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
              132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143,
              144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
              155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
             166
                                                                                          po 5,50

-Wydanie nadzwyczajne z dn.23 XII 1989- Rumunia wolna!/Upadek
 Ceausescu,walki w Bukareszcie/
                                                                                    Cena:11,00

R.2:1990 nr 1, 19,  41, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 131, 132, 133,
134, 135, 136,138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
148, 149, 150,  154, 156, 157,
160, 161, 162,163, 164, 167, 168, 
169, 171, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 
180,  196,  198, 204, 206, 207, 265
                                                                                          po 5,50
nr 275 /II tura wyborów przezydenckich,
              nr 287/L.Wałęsa Prezydentem/                             po 22,00

R.3:1991 nr 36, 43, 47, 50, 82, 95, 103, 152                         po 5,50

-  Gazeta Zielonogórska.
   Organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej
   Zjednoczonej Partii Robotniczej.
   Zielona Góra, R.1:1952 (nr 1-1IX) - 1975; 47 cm.
   Następny tytuł: Gazeta Lubuska.
(MZ)

R.1:1952 nr 1 (1 IX), 51, 100                                            po 5,50
R.2:1953 nr 56, 57, 58, 59, 60 (śmierc Stalina)                po 11,00

-   Głos Ludu.
    Pismo Polskiej Partii Robotniczej.
    Kraków, R.2:1945 - R.5:1948; 47 cm, 54 cm.
    Mutacja czasopisma: Głos Ludu, Lublin.
(MZ)

R.2:1945 nr 92 (15 IV), 95                                              po 22,00

- Głos Ludu.
  Pismo Polskiej Partii Robotniczej.
  Lublin, Warszawa (od 1945 r.), R.1:1944 - R.5:1948; 47 cm.

R.2:1945  nr 123, 182,  228, 338, 327, 328, 329, 331, 343 
                                                                                       po 11,00

R.3:1946 nr 345                                                              Cena:5,50

Dodatek niedzielny do Głosu Ludu;
Dodatek tygodniowy literacko-satyryczny:

 R.1945 nr 279 (319), 286, 293, 300, 307, 314, 321, 328, 335  po 11,00

R.1946 nr 6 (394), 13, 27,  48 (436), 97                               po 11,00
             nr 104, 110, 123, 130 (fotomontaże)                      po 22,00

-  Głos Pracy.
   Organ Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Partii Robotniczej w Krakowie.
   Kraków, R.1:1945 - R.3:1947; 47 cm.
(MZ)

R.1:1945 nr 12, 16, 28, 29                                               po 11,00   


-  Głos Pracy.
    Organ Centralnej Rady Związków Zawodowych.
    Wydawca: Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa".
    Warszawa, R.I:1951- 1980; 59,5 cm.
(MZ)

R.1956 nr 276, 260

R.1968 nr 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93,
          95, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 113, 114, 117,
          123, 124, 125, 130, 140, 144
                                                 
R.1975 nr 114,
R.1976 nr 62, 72, 77, 88, 89                                             po 5,50

-   Głos Robotniczy.
    Pismo Polskiej Partii Robotniczej.
    Wydawca: Wojewódzki Komitet P.P.R.
    Łódź, R.1:1945 - R.4:1948, R.1(4):1948 - ; 47 cm, 59,5 cm.
(MZ)

R.1:1945 nr 60 (18 VIII), 70, 122, 145, 157, 165
R.2:1946 nr 20, 220, 268
R.3:1947 nr 161                                                                po 11,00
R.12:1956 nr 26 (31 I), 63, 65, 101, 252, 256, 259                  po 5,50

- Kurier Codzienny.
  Pismo Stronnictwa Demokratycznego.
  Warszawa, R.1:1945 - R.9:1953.
(MZ)

R.1:1945 nr 2 (10 VII), 21, 33, 72A, 159
R.2:1946 nr 115
R.3:1947 nr pośw.Powstaniu Warsz.                                po 11,00

R.4:1948 nr 116
R.5:1949 nr 183, 219, 243, 301                                          po 5,50
 
-   Kurier Polski.
    Wszystko dla wszystkich.
    Pismo Stronnictwa Demokratycznego.
    Dziennik informacyjno-polityczny (popołudniówka),
    po 1989 sprywatyzowany; stopniowy spadek nakładu,
   1999 przekształcony w tygodnik, później zmiana tytułu
   na "Kurier Sensacji i Rozrywki", w końcu zamknięty.
    Warszawa, R.I: 1957-
 (MZ)

R.1961 nr 91
R.1962 nr 40, 193
R.1963 nr 276, 277
R.1964 nr 170, 188
  
R.1968 nr 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73,
          74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85,
          86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99,
          103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113,
          121, 131, 132, 135, 154, 155

R.1978 nr 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
          79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 96,
          98, 100, 102, 149, 150, 151, 152, 154, 155,
          156, 157

R.1980 nr 189, 190, 193
R.1981 nr 30, 52, 58, 243 (31 XII/3 I)                          po 5,50

-  Polska Zbrojna.
   Wyd.:Główny Zarz. Pol.-Wych. W.P.
   Lublin, Łódź (od 1945 r. nr 24), Warszawa (od 1946 r. nr 78)
   R.1, 1945 - 1950
 
R.1: 1945 nr  6, 17, 19, 20, 21, 23, 43, 63                     po 11,00
R.2: 1946 nr 59, 253                                                        po 5,50
R.3: 1947 nr  232, 233, 234, 235, 237, 238,
                     239, 240, 241, 243, 244, 245, 246,
                     248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,
                     255, 256, 257, 258, 259, 260, 261               po 5,50

-   Rzeczpospolita.
    Organ Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.
    Wydawca: PKWN. Redaguje  kolegjum
    redakcyjne/ Red. nacz.: major Jerzy Borejsza/.
    Chełm nr 1, 23 lipca 1944, Lublin(od 1944 r. nr 2),
    Warszawa (od 1945 r. nr 32).

R.1:1944
Dodatek nadzwyczajny, Chełm, 30 lipca:
Porozumienie między PKWN i rządem ZSRR o stosunkach
między  Radzieckim Wodzem Naczelnym a Polską administracją
po wkroczeniu Wojsk Radzieckich na terytorium Polski

Cena: 55,00
 
R.1: 1944 nr 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,  
                   27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
                   41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,  53, 54, 
                   55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
                   70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
                   84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
                   100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
                   111, 112, 113, 114, 115, 116, 1120, 121, 122, 123,             124, 125, 126, 127, 128,  
                   129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 
                   139, 140, 141, 142, 143, 144 (31 XII)                  
                                                                                       po 22,00

   R.2: 1945 nr   2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
                         14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
                         27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
                         39, 40, 41, 45, 47, 62, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
                         75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 90, 91, 94, 95, 96,
                         97, 98, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 113,
                         114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
                 123 /10 V/                                                                    
                                                                                       po 22,00

                 nr 124, 125, 126, 128, 129, 131, 133, 134, 136,
                      137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
                      146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
                      155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164,
                      165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
                      174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183,
                      184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
                      193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,  211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 227, 232, 237, 350 (24 XII)                                                   
                                                                                                po 11,00

- Sztandar Ludu.
  Pismo Polskiej Partii Robotniczej.
  Wyd.:KW PPR.
  Lublin, R.1:1945 - ; 47 cm.
(MZ)

R.1:1945 nr 7 (20 III), 9, 11                                                                 po 22,00
                 nr 14 (rozdarcie)                                                              Cena:11,00

nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
     28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41                                    po 22,00

nr 43 (zdobycie Berlina)                                                             Cena: 33,00

nr 44, 48, 49, 52, 53, 55, 58, 75, 82, 89, 91, 93, 96, 104,
    109, 110, 112, 114, 115, 117, 118, 125, 131,
    132, 133, 134, 136, 140, 149, 154, 156                                         po 22,00

R.3:1947 nr 103                                                                              Cena:11,00

-   Sztandar Młodych.
     Codzienne pismo młodzieży.
     Ogólnopolski dziennik informacyjny dla młodzieży,
     organ ZMP; po jego rozwiązaniu 1957-73 organ ZMS,
     następnie Federacji Socjalist. Związków Młodzieży Pol. (do 1981);
     1990 sprzedany przez Komisję Likwidacyjną RSW koncernowi Marquarda,
     przeprofilowany na dziennik ogólnokrajowy dla wszystkich kręgów czytelniczych
     pt. "Sztandar"; 1997 zlikwidowany przez wydawcę.
     (Patrz:http://encyklopedia.interia.pl).
     Warszawa, R.I:1950-1997.

R.1954 nr 96     /Hłasko-Baza Sokołowska/         Cena 11,00
R.1956 nr 254, 291, wydanie specjalne
R.1957 nr 207
R.1962 nr 41
R.1964 nr 189, 192
R.1966 nr 273
R.1968 nr 79, 82, 141, 143, 146, 150, 159
R.1977 nr 73, 75
R.1980 nr 215
R.1983 nr 80
R.1986 nr 110, 113
R.1989 nr 30
                                                                               po 5,50
-   Trybuna Ludu.
     Organ KC Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
     Warszawa.R.1, 1948 - R.42, 1990.

R.1948 nr 4, 5                                                                         R.1950 nr 120                                                          
R.1952 nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
                 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
                 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49,
                 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
                 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
                 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
                 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
                105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116,117,
                118, 120, 325     

R.1953 nr 7                                                                Cena:11,00     R.1956 nr 182, 183, 184                                                  po 5,50
                  295 VIII Plenum KC PZPR                                11,00

R.1957 nr 211
R.1958 nr 82
R.1962 nr 223, 224
R.1963 nr 23, 166, 194                                                 po 5,50
                 324, 325, 326 /śmierć Kennedyego/            po 11,00
R.1964 nr 129, 220
R.1966nr 106

R.1968 nr 133, 135, 138,140, 143, 145, 160, 162, 163, 164,
               166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 179,
               181, 182, 184, 186, 192, 259

  R.1975 nr 101, 102, 104, 105, 107, 108, 112, 113, 114, 115,
                 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
                 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138
                 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,150,
                 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
                 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,   173, 174,175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187,
                 188, 189, 190,191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
                  201  

R.1978 nr 247, 250     
R.1981 nr 25, 27, 28, 29, 30, 31, 47, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72,
                  73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
                  91, 92, 97, 98, 99, 100, 101,102, 103, 104, 105, 106,
                 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
                 118, 119, 120, 144, 147, 149, 152, 153, 154, 158, 159,
                 160, 171, 172, 173, 174, 176, 188, 193, 194
                                                                                           po 5,50
                 293, (14.XII Stan wojenny)                                       22,00
                 294, 296, 302, 303                                             po 11,00

- Trybuna Kongresowa. Dziennik.
   Red.nacz.:Jerzy Majka.
   Wydawnictwo "Trybuna Ludu",
   Warszawa, R.1:1990; 42 cm.
(MZ)

R.1:1990 nr 1, 2                                                                po 11,00


-   Trybuna Mazowiecka.
     Organ Warszawskiego Komitetu Wojewodzkiego PZPR.
     Warszawa, R.1;1954 -

R.15:1968 nr 106, 310/311
R.1969 nr 128
R.1981 nr 66                                                                    po 5,50


-    Trybuna Robotnicza.
      Wyd.: Komitet Woj.PPR,Katowice.
      R.3, 1945 -
     Tyt.poprz. Trybuna Śląska. Katowice. 1945

Luźne numery:

R.1946 nr 50, 57, 100, 108, 115, 154
R.1947 nr 311, 312, 314, 325, 332, 333, 334, 335,
                  337, 338, 339, 340, 341, 343, 345, 347,
                  348
R.1948 nr 1, 3, 8, 12, 15, 24, 27, 49, 145, 158, 272,
                  274, 275
R.1949 nr 12, 44
R.1951 nr 118
R.1968 nr 77, 231/Magazyn niedzielny/                                po 5,50

- Trybuna Tygodnia.
  Niedzielne wydanie "Trybuny Robotniczej"
  pismo Polskiej Partii Robotniczej.
  Katowice,

R.1947 nr 11, 12, 13
R.1948 nr 2, 4, 42                                  po 5,50

R.3:1944 nr 62, 68
R.4:1945 nr  74, 75, 79
R.1946 nr 96                                          po 22,00

R.1948 nr 17                                     Cena:11,00

R.1949 nr 27, 45                                     po 5,50
R.1954 nr 17 (s.11/12 ubytek tekstu)  Cena:2,20

R.1956 /wydanie warszawskie/ nr z dn.4 XI, 25 XI, 30 XII
R.1957/wydanie warszawskie/ nr z dn.6 I                           po 5,50

-  Życie Warszawy.
    Podtytuł:codzienne pismo dla wszystkich sfer.
    Od 1944 r. nr 2 podtyt.: codzienne pismo dla wszystkich.
    Posiada mutacje A (od 1945 r.?) oraz O (od 1948 r.?).
    Dodatki: Świat się Zmienia (od 1946 r.) ;
    Życie Warszawy. Bezpłatny Dodatek Ilustrowany (od 1949 r.)
    Warszawa-Praga, Warszawa, R.1: 1944/nr 1-15 X/-    

R.1:1944 nr 28, 34, 36, 38, 46, 63, 68
                                                                                       po 22,00

R.2:1945 nr  8, 16, 17, 22, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
            38, 39, 40, 41, 42, 45, 52, 56, 57, 61, 62, 63,
            64, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
            79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
            92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
            103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
            113, 114, 115,, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
            123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
            134, 135, 136, 176, 217, 221, 222, 224, 227, 229,
            266, 271, 272, 273, 278, 282, 283, 284, 287, 288,
            289, 290, 291, 294, 295, 297, 302, 303, 306, 308,
            325                                                  
                                                                                 po 11,00
R.3:1946 nr 201, 202, 203, 208, 209, 211, 215, 232, 234,
                     262, 265, 268, 269                                    po 5,50

R.4:1947 nr 264,  282, 289, 301, 306, 314, 316,
                   328, 329, 330, 332, 337, 338, 344, 346, 347, 348,
                   350, 351
                                                                                         po 5,50

R.1968 nr 12, 42, 72, 81, 83, 92, 93, 94, 95, 101, 104, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 135, 140, 142, 143, 144, 146, 148, 156, 160, 161, 216, 263
                                                                                        po 5,50  
-Życie Warszawy. Bezpłatny Dodatek Ilustrowany (od 1949 r.)

R.1950 nr 1/48/, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22,
          23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.