Strona Główna   Strona Główna

EmigracjaEmigracjaKliknij aby powiększyć

 - Biały Orzeł | White Eagle.
  Polish - american newspaper.
  Dwutygodnik - Biweekly.
  Wyd.:Adam K.Urbanczyk.
  Ware, Massachusetts, USA, R.1989; 43 cm.
(MZ-t.B)

R.1989 nr 100 ( 5 XI)                       Cena:11,00

 

-  Biuletyn Informacyjny Koła Żołnierzy
    Dowództwa I Korpusu i Oddziałów Pozadywizyjnych.

    /powielacz/.
    Edynburg, R.1:1949 - R.13:1961.

R.XIII:1961 nr 1/37/                                                    Cena:22,00

-  Biuletyn Informacyjny Koło AK [Armii Krajowej].
    Londyn,R.1:1946 - R.3:1948; format: 47,8 cm.
    Miesięcznik
(MZ-t.B)

R.3:1948 nr 3 (16) kwiecień,maj                                  Cena:22,00


-  Biuletyn Obozowy.
  Wydawca:Wydział Prop.i Kult.D-twa Jedn.Wojska na Śr.Wsch.
  /powielacz/.
 
R.1945 nr 97/338/E/, 109, 114, 157                                po 44,00

           /z 13 IX/  wydanie specjalne /z 13 IX/ z okazji przyjazdu
            Gen.Dywizji Władysława Andersa
                                                                    Cena: 66,00
R.1946 nr 142/662/E/, 153, 155, 198                  po 44,00


-  Biuletyn Wolnej Polski/Bulletin of free Poland.
    Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie.
    Tel-Aviv, R.1:1944 - R.4:1947.

R.III:1946 nr 23/93/-stan słaby dwa pionowe i jedno poziome
              przedarcie pośrodku
                                                                                   Cena: 11,00

-  Bóg i Ojczyzna.
   Organ Koła Katolików-Polaków w Buenos Aires
   i Misji Katolickiej w Rep.Argentyńskiej.
   Wyd.:Circulo de Catolicos-Polacos en Buenos Aires.
   Director:Padre Luciano Łuszczki.
   Buenos Aires, 1946 -

R.27:1966 nr 298 /XII/                                                Cena:11,00

-   Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza.
    Londyn, R.1:1944 - ; 47 cm.
    Powstało z połączenia czas.: Dziennik Polski oraz Dziennik Żołnierza
    Tyt.poprz.:Dziennik Polski. Londyn ; Dziennik Żołnierza. Glasgow. 1940.
Wyd.sobotnie: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza Tydzień Polski.
Numeracja roczna w nawiasach. (MZ)

R.1:1944 nr 12, 63                                                          po 22,00
               nr 183, 184, 193
(okres Powstania Warszawskiego)                                  po 44,00

R.2:1945 nr 104 (3 V), 182, 209                                        po 22,00

R.3(7): 1946 nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
                        27, 80, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 152,
                        153, 154, 155, 157, 159, 163, 185, 200, 216,
                        276, 278, 284, 300


R.8: 1947 nr 3, 4, 7, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31,
                     32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 48, 54, 58, 62, 63, 65,
                     68, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 86, 87, 88, 91,
                     93, 99, 109, 119, 125, 150, 153, 156, 182, 198,
                    207, 209, 214, 231, 232, 240, 241, 250, 252, 256,
                    257, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 269, 270, 294,
                    296

                                                                                      po 11,00

R.9:1948 nr 66 (przetarcia)                                              Cena:5,50

R.15:1954 nr 24, 50, 53, 63, 66, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90,
                       91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 103, 105, 106, 109,
                      110,111, 113, 115, 122, 124, 125, 126, 127, 128,
                      129, 132,133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141,
                      142, 143, 144, 166, 167, 169, 173

R.19:1958 nr 293
R.20:1959 nr 301
R.25:1964 nr 93, 147, 150, 181, 42 (250) 282, 285
R.26:1965 nr 16, 22, 24, 26, 27, 28, 35, 36, 38, 43, 44,
                        48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 83, 126, 148,
                        149, 150, 153, 155, 156, 158, 206, 207,
                        214, 215, 219, 220, 228, 230, 231, 245,
                        249, 251, 252, 254, 260, 261, 263, 264,
                        266, 267, 268, 269, 272, 273, 274, 276,
                        278, 280, 281, 284, 290, 291, 292, 293,
                        294, 296, 302, 304, 307, 308, 309

R.27:1966 nr 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 27, 29, 30, 35,
                       36, 38, 40, 41, 42, 48, 50, 52, 53, 54, 56,
                       62, 63, 65, 66, 68, 81, 82, 83, 94, 95, 100,
                       101, 124, 125, 129, 143

R.28:1967 nr 1 (6), 7, 8, 9, 11, 2 (12), 14, 15, 16, 17,
                        3 (18), 19, 20, 21, 23, 4 (24), 254

R.30:1969 nr 20, 27, 32
R.37:1976 nr 5 (26), 6 (32), 7 (38), 262, 272, 47 (277),
                       48 (283), 50 (295), 51 (301), 52 (306)
R.39:1978 nr 15, 71
R.41:1980 nr 72
R.50:1989 nr 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47,
                      49, 50, 157, 251, 253
                                                                                      po 5,50

-  Głos Polski. La Voz de Polonia.
   Wydaje Związek Polaków w Argentynie.
   Buenos Aires, 28 cm.
(MZ)

R.46:1970 nr 46, 47,
R.47:1971 nr 13
R.56:1978 nr 15
R.58:1980 nr 45                                                               po 5,50

- Jutro Polski.
  Poland of Toomorrow - The Polish Weekly.
  Tygodnik polityczno-literacki.
  Organ Polskiego Stronnictwa Ludowego (P.S.L.).
  Londyn, 1942 - 1943, R.1, 1944 - ; 44,5 cm. (MZ)


R.2:1945 nr 7, 18, 28, 29, 31, 32, 33
R.3:1946 nr 2, 4
R.4:1947 nr 11
R.28:1971 nr 5                                                                po 11,00

- Kronika.
  Pismo dla wszystkich.
  Londyn, R.5:1966 - ; 44 cm.
(MZ)

R.5:1966 nr 37, 49, 50
R.6:1967 nr 10, 12/13, 14-15, 35, 41, 48
R.7:1968 nr 29/30, 46
R.8:1969 nr 1/2                                                               po 5,50


-  Kultura.
   Wybór szkiców, opowiadań i sprawozdań.
   Wyd.Instytut Literacki.
   Rzym, Paryż (od 1947 nr 3), R.1:1947-

W sprzedaży egzemplarze:

R.1953 nr 5, 12         po 55,00
R.1954 nr 12             po 55,00
R.1956 nr 5, 12          po 44,00
R.1957 nr 12              po 22,00
R.1958 nr 1/2             po 22,00
R.1959 nr 5, 6            po 16,60  
R.1960 nr 1/2, 3, 4, 7/8                           po 16,60
R.1961 nr 11, 12                                    po 16,60
             nr 11 bez okładki                      Cena 5,50
R.1963 nr 1/2, 4, 9, 12
R.1964 nr 9, 10, 11   
R.1965 nr 4        
R.1966 nr 3, 10
R.1967 nr 4, 6
R.1968 nr 6/7, 11, 12
R.1969 nr 1/2, 3, 12    po 16,60              

R.1970 nr 3, 4, 6, 9, 12
R.1971 nr 5, 9
R.1972 nr 5, 6, 9, 10, 11, 12
R.1973 nr 1/2, 7/8, 12
R.1974 nr 5, 7/8, 10, 12
R.1975 nr 1/2, 4, 6, 9, 12
R.1976 nr 12
R.1977 nr 3, 4, 10, 12
R.1978 nr 3, 4
R.1979 nr 5, 6, 9, 10
R.1980 nr 5, 7/8, 10, 12
R.1981 nr 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
R.1982 nr 3, 4, 6, 7/8, 10, 11, 12
R.1983 nr 1/2, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
R.1984 nr 1/2, 3, 6, 7/8, 10, 11
R.1985 nr 1/2, 3, 6, 7/8, 10, 11, 12
R.1986 nr 1/2, 3, 4, 5, 7/8, 9, 10, 11, 12
R.1987 nr 5, 6, 7/8, 9, 10
R.1988 nr 4, 9, 12
R.1989 nr 5, 6, 7/8, 9, 10, 11                    po 11,00
          wydania krajowe: 7/8, 9, 11             po 5,50
R.1990 nr 3, 4, 5, 7/8, 9, 10, 11, 12
          wydanie krajowe: nr 11    po 5,50
R.1991 nr  4, 5, 6, 7/8, 10, 11
R.1992 nr 1/2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12
          wydanie krajowe 3, 11                      po 5,50
R.1993 nr 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
R.1994 nr 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 11, 12
          wydanie krajowe: nr 4, 7/8                po 5,50
R.1995 nr 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 10,11, 12
          wydanie krajowe: nr 11                     po 5,50
R.1996 nr 3, 6, 7/8, 9, 10, 11
R.1997 nr 5, 6,  9, 10, 11, 12
          wydanie krajowe: nr 4, 7/8              po 5,50
R.1998 nr 3, 4, 5, 6, 10, 11
        
R.1999 nr  4, 7/8, 9, 11
          wydanie krajowe: nr 5                    cena 5,50
R.2000 nr  3                                                            Cena 11.00

- Na Obczyźnie.
  Tygodnik.
  Redaktor: Władysław Kocoj.
  Haltern (Obóz Polski), [R.1]:1945 - R.3:1947; 30,5 cm.
(MZ)

R.2:1946 nr 2(33), 3, 6, 9, 11, 12                                        po 22,00

- Narodowiec.
  Quotidien democrate pour la defense des interets
  sociaux et culturels de l`immigration polonaise.
  Wydawca i założyciel: Michał Kwiatkowski.
  Lens (Pas-de-Calais), Francja, R.48:1956 - ; 59 cm.
(MZ)

R.48:1956 nr 154 (czerwiec poznański)                             Cena:22,00
R.53:1961 nr 10, 152
R.56:1964 nr 7, 17, 39, 163                              
R.73:1982 nr 66                                                                 po 11,00

- Nasza Rodzina.Notre Famille.
  Miesięcznik katolicki dla polskich rodzin|
  Revue cotholique.
  Chevilly (Loiret), Paryż (od R. 7:1950:
  R.1947-R.1999; 27 cm.
(MZ)

R.12:1956 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
R.13:1957 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
R.14:1958 nr 1, 2, 3, 8
R.15:1959 nr 2, 5                                                             po 11,00

                                                                        

-  Nasze Życie.
    Tygodnik/The polish weekly z codziennym dodatkiem "Wiadomości".
    Redaktor:Tarnowski Cz.
    Polski Ośrodek Wojskowy -Lippstadt, Cappel (Westf.).
    Lippstadt, Niemcy, R.1:1945 - R.2:1946.
    Powielacz, format 30 x 21,3 cm.

R.2:1946 nr 25/26                                                       Cena:166,00

- Odnowa.
  Paryż, Londyn, Nowy Jork.
  Redaguje zespół redakcyjny Stronnictwa Pracy.
  Londyn, R.8:1959; format: 24,5 cm. (MZ-t)

R.8:1959 nr 3 (IV), 9 (IX)                                               po 11,00

- Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność.
  Miesięcznik poświęcony zagadnieniom współczesnym.
  Wydawca: PCA Publications Ltd., Londyn: R.1:1941-
  Kontynuacja pisma: Orzeł Biały. Polska Walcząca na Wschodzie.
  (MZ)
 
R.18:1958 nr 46/47
R.26:1966 nr 27, 28                                                      
R.27[?]: 1968 nr 42 (styczeń), 46                   
R.43:1983 nr 1375
R.44:1984 nr 1384, 1386                                                po 11,00

- Polska Wierna | La Pologne Fidele.
  Tygodnik katolicki.
  Wydawnictwo Św.Antoniego Polska Wierna-
  Słowo Katolickie.
  Redaktor: Ks.F.Kaszubowski.
  Paryż, R.1945 - R.1959; 31,5 cm.
(MZ)

R.12:1957 nr 3, 4, 5, 6, 7, 8                                              po 11,00

- Polska Wyzwolona | Polonia Liberada.
  Periodico democratico Polaco.
  Wychodzi w każdy czwartek.
  (Zjednoczone organy :"Polska Wyzwolona" i "Lud").
  Buenos Aires, Argentyna, R.1:1945/46 - R.6:1950; 52 cm.
(MZ-t.P)

R.2:1946/1947 nr 78 (21 XI 1946)
przetarcie w miejscu składania                
Artykuł o skazaniu na karę śmierci Tadeusza Gajdy
ps.Tarzan, dowódcy tarnobrzeskiego oddziału NOW    Cena:55,00

 - Robotnik Polski.
  The Polish Workman. An American Monthly in the Polish Language.
  Nowy Jork, R.12:1907 - R.71:1967; format: 44,5 cm. (Mz-t)

R.66: 1962 nr 6 (przetarcia)                                           Cena:5,50
R.70: 1966 nr 7/8                                                         Cena:11,00

- Rzeczpospolita Polska|Republic of Poland.
  Pismo poświęcone sprawom politycznym,
  społecznym i kulturalnym.
  Printed by White Eagle Press Ltd.(T.U.),
  Londyn, R.18:1974 - ; 44, 8cm. Miesięcznik.
(MZ-t.R)

R.18:1974 nr 10/11 (242/243-X/XI)
                   nr 12 (244-XII)                                               po 22,00

- Sztandar Polski.
  L`Etendard Polonais.
  Organ Niepodległej Myśli Polskiej.
  Zastępuje podziemne wydawnictwa
  P.O.W.N. z okresu 1941-1944:"Sztandar",
  "Walkę", "Komunikat" i "Wyzwolenie".
  Paryż, R.1:1945-R.2:1946; 48 cm.
  Wyd.:Polska Organizacja Walki o Niepodległość.
(MZ-t.S)

R.1:1945 nr 45 (4 XI)
R.2:1946 nr 76 (29 IX)                                  po 33,00

- Tygodnik Polski. La Semaine Polonaise.
   Paryż,41,8 cm.
(MZ)

R.1961 nr 32(200),37, 39
R.1964 nr 17
R.1969 nr 13
R.1973 nr 11, 46
R.1974 nr 3                                                                    po 5,50

- Tygodnik Polski.
  Pismo wolnych Polaków w Australii i Nowej Zelandii.
  Melbourne, Australia, R.41:1989 - ; 40,5 cm.
(MZ)

R.41:1989 nr 49
R.42:1990 nr 11, 16                                                       po 5,50

- Tygodnik Polski. The Polish Weekly.
  [Publ. by Citizens' Council of Poles in Great Britain]
  Londyn, R.1:1946 - R.5:1950; 45,5 cm.
(MZ)

R.1:1946 nr 1, 2, 4, 5, 7, 9, 15, 35
R.4:1949 nr 3, 26                                                    po 11,00


-   Wiadomości. Tygodnik.
     Londyn, R.1:1946 - R.38:1981; 57 cm.
     Dodatek: Na Antenie. Mówi Rozgłośnia Polska Radia
     Wolna  Europa. Miesięcznik,
     Londyn,R.1:1963-
(MZ)

R.1947 nr 25, 33
R.1954 nr 27
R.1955 nr 28, 40
R.1956 nr 28, 39, 40, 49, 51
R.1958 nr 9, 42, 45, 48, 49
R.1959 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/14, 15, 16, 17,
          18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29/30, 31, 32,
          33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
          48, 49, 51/52
R.1960 nr 34, 35/36, 41
R.1962 nr 15, 18                    
R.1963 nr 3, 27              
R.1965 nr 1
R.1967 nr 4, 5, 6, 10   
R.1977 nr 34/35, 36/37, 38/39, 40, 41    
R.1978 nr 27                                                                 po 11,00

- Życie Tygodnia.
  Ludzie, fakty, zagadnienia.
  Wyd.:Zdzisław Bau za "Dom Prasy Polskiej S.A.";
  Redaktor: Ignacy Kleszczyński.
  Rzym, R. 1:1946 nr 1 (3 II )- R. 2:1947 nr 1=42 ( styczeń); 25,5 cm.
(MZ)

R.1:1946 nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
                     19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
                     32, 33, 36, 37, 38, 39                                                

                                                                                       po 25,00


Aktualizowano 04.10.2016

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.