Strona Główna   Strona Główna

Prasa społeczno-polityczna 1944-89Prasa społeczno-polityczna 1944-89Kliknij aby powiększyć

- Barykada Wolności.
  Tygodnik polityczny P.P.S.
  na terenach wyzwolonych.
  Wyd.: Komitet Organizacyjny P.P.S.
  Lublin, Warszawa (od 1945),
  R.1:1944 - R.6[!]:1946; 57 x 35 cm.
(MZ-t.B)

R.6:1946 nr 7 (1-5 VIII)
II rocznica Powstania Warszawskiego     Cena: 22,00

-  Chłopi i Państwo.
    Podtytuł:Tygodnik społeczno-polityczny,
    od 1947 nr 37 podtyt.: Naczelny organ Polskiego Stronnictwa Ludowego
    Wydawca: NKW PSL.
    Warszawa, R.1:1947 - R.3:1949.

R.II: 1948 nr 1, 2-3/47/, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20,
                   23, 26, 27, 36, 37, 39, 44, 46, 48, 50, 52
                                                           
                                                    Pojedyncze egzemplarze po 5,50

- Chłopska Droga.
  Tygodnik Polskiej Partii Robotniczej.
  Wyd.:KC PPR; Red.nacz.:Czesław Skoniecki.
  Warszawa, R.1:1945 - ; 41,5 cm.
(MZ-t.C)

R.2:1946 nr 24 (16-22 VI)                                               Cena:11,00


-  Nowe Drogi.
   Organ teoretyczny i polityczny Komitetu Centralnego
   Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
   Warszawa, R.1947- R.1990. (F)

R.1948 nr 11                                             Cena:22,00

R.1953 nr 3/śmierć Stalina,opr./            Cena: 55,00
   
R.1956 nr 3, 10/VIII Plenum KC PZPR/                                                                        
R.1971 numer specjalny (VIII Plenum KC PZPR)
R.1981 nr 1/2, 3, 8
R.1982 nr 1/2, 11                                        
R.1983
Sprawozdanie z prac Komisji KC PZPR powołanej
dla wyjaśnienia przyczyn i przebiegu konfliktów
społecznych w dziejach Polski Ludowej          

R.1984 nr 1
R.1985 nr 9                                                                 po 11,00 - Nowa Epoka. Tygodnik.
  Naczelny Organ Stronnictwa Demokratycznego.
  Redaktor: Henryk Lukrec.
  Warszawa, R.1:1945 - R.2:1946; 43,5 cm.
(MZ)

R.1:1945 nr 6/7, 8/9, 10/11, 12, 14, 16, 17, 23, 25
R.2:1946 nr 21/22                                                      po 11,00


-  O trwały pokój, o demokrację ludową.
  Organ Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych.
  Belgrad, Bukareszt(od 1948 nr 13); wyd.polskie:Warszawa,
  R.2:1948 - R.10:1956; format: 59,2 cm. (MZ-t)

R.2:1949 nr 32 (21XII)
R.9:1955 nr 49 (9 XII)                                               
R.10:1956 nr 16                                                            po 22,00  

-  Odnowa.
  Organ Stronnictwa Pracy.
  Wyd.:Zarząd Główny Stronnictwa Pracy.
  Warszawa, R.1:1946 - R.2:1947. (MZ-t)

R.1:1946 nr 7, 19                                                            po 11,00

-  Piast.
   Tygodnik społeczno-polityczny poświęcony sprawom
   ludu polskiego.
   R.1:1913 - R.27:1939, R.32:1945 - R.36:1949.

R.32:1945 nr 1 /14 X/, 2, 3, 5, 6
R.33:1946 nr 6, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 31,
                   33, 34, 35
                                                                                          po 5,50

-  Polityka.
    Warszawa, R.1:1957-
    Tygodnik.
    Redaktorami naczelnymi byli kolejno Stefan Żółkiewski,
    Mieczysław Rakowski, Jan Bijak i Jerzy Baczyński.                       
R.5:1961 nr 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29
R.10:1966 nr 23, 40, 41
R.11:1967 nr 8, 13
R.12: 1968 nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20,
                     21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
R.22:1978 nr 5, 22
R.23:1979 nr 15, 16, 17
R.24:1980 nr 44
R.25:1981 nr 4, 5, 7, 9
R.26:1982 nr 17, 25
R.27:1983 nr 19
R.28:1984 nr 41, 43
                                                   Pojedyncze numery po 5,50  

- Trybuna Związkowca.
  Organ Komisji Centralnej Związków Zawodowych w Polsce.
  Warszawa, R.1:1945 - R.2:1946; 47,5 cm.
(MZ)

R.1945 nr 2 (1 V)                                                          Cena:22,00
             nr 13
R.1946 nr 2 (19)                                                                  po 5,50
                                                                                                           
-  Tygodnik Demokratyczny.
    Pismo Stronnictwa Demokratycznego.
    Wydawca:Wydawnictwo "Epoka". Warszawa.

R.1957 nr 40, 41
R.1968 nr 5, 6, 8, 9, 13, 15, 19, 26, 27                            po 5,50


-  Tygodnik Studencki Politechnik.
    Pismo społeczno-polityczne
   /Rok założenia 1930/.
    Warszawa,

R.1980 nr 31, 33, 35, 36
R.1981 nr 3, 4, 5, 15, 16                                                   po 5,50


-  Za Wolność i Lud.

    Pismo Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
    Dwutygodnik.
    Warszawa,

R.1968 nr 7, 8, 9, 10, 11, 12                                            po 5,50
   

Przegląd Zachodni.
    Miesięcznik.
    Wydawca: Instytut Zachodni w Poznaniu.
     Poznań, R.1:1945 -

R.IV:1948 nr 3                                                         Cena: 11,00

- Biblioteka Przeglądu Zachodniego zeszyt 9
  Lidia Paszkiewicz, Władysław Tomaszewski:
  Biliografia zawartości Przeglądu Zachodniego 1956-1965.
  Poznań, Instytut Zachodni 1967.
                                                                                  Cena: 22,00

- Biblioteka Przeglądu Zachodniego zeszyt 10
  Lidia Paszkiewicz, Władysław Tomaszewski:
  Bibliografia zawartości Przeglądu Zachodniego 1966-1983.
  Poznań, Instytut Zachodni 1986

                                                                                  Cena: 22,00

- Rada Narodowa.
  Organ Krajowej Rady Narodowej.
  Lublin, Warszawa (nr 11 z 1945), R.1:1944-R.29:1972:
  format: 31 cm.

R.2:1945 nr 3, 11                                                            po 11,00
R.4:1947 nr 3                                                               Cena: 5,50

 


R.1966 nr 23
R.1968 nr 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
                  25, 26, 27, 38, 39
R.1975 nr 20, 21, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 43
R.1976 nr 4
R.1977 nr 51
R.1978 nr 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 24,
                  25, 28, 29, 30, 31, 33
                                                                               po 5,50

-  Walka Młodych.
    Organ ZG ZMS [Zarządu Głównego Związku Młodzieży
    Socjalistycznej.Rok założenia 1943. Tygodnik.
    Red.nacz.:Zdzisław Andruszkiewicz.
    Warszawa,

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.