Strona Główna   Strona Główna

SolidarnośćSolidarnośćKliknij aby powiększyć

- Biuletyn Informacyjny.
 
Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych
  Związków Zawodowych przy Stoczni im. Komuny
  Paryskiej w Gdyni.
  Gdynia, R.1980 -R.1981, powielacz, ok.21 cm.

R.1980 nr 3 (12 IX)                                                    po 11,00

- Biuletyn Informacyjny.                                 
 
  Komitet Założycielski Niezależnych Związków
   Zawodowych Zarządu Portu Gdynia.
   Gdynia, R.1980 - R.1981, powielacz, 21 cm

R.1980 nr 13, 15, 40, 41, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 
                 59, 60, 62, 63, 64, 66, 68                              po 11,00

dodatek nadzwyczajny z dn. 1 X, 3 XI, 15 XI, 25 XI      po 11,00

- Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego
   Niezależnych, Samorządnych Związków Zawodowych
   Stoczni Gdańskiej im.Lenina.
Solidarność i Rozwaga.
   Gdańsk, R.1980 nr 1(16 IX) - R.1981 nr 28 (23 II), 21 cm.

R.1980 nr 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
R.1981 nr 23, 24
                                                                                        po 11,00

R.1980 nr 1(16 IX) - R.1981 nr 28 (23 II) całka wydawnicza
                                                                             Cena:308,00

- Biuletyn Pism Związkowych i Zakładowych.

   Wyd.:Agencja Prasowa Solidarność /AS/.
   Warszawa, R.1981/wyszło 58 numerów/.

R.1981 nr 21, 25, 29, 30, 31, 32, 37, 40                  po 11,00

- Biuletyn Informacyjny Solidarność.
   Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych
   Związków Zawodowych.
   Za zespół redakcyjny: Joanna Duda-Gwiazda, Mariusz Wilk.
   Gdańsk, R.1980- 21 cm.

R.1980 nr 16 (28 IX), 17, 20, 27(11 XII)
                                                                                  po 11,00

- Gazeta Niecodzienna.
  Wyd.: Komitet Kultury Niezależnej "Solidarność".
  Wym: 29,5 cm.

R.1984 nr 6, 7
R.1986 nr 15                                   po 11,00

- Gazeta Strajkowa Warszawskich uczelni.
  Wydają C i A i Biuro Prasowe KS UW.
  Wym.: 31 cm.

R.1981 nr 5, 6, 10/11, 12, 13, 15, 17, 18,  22      po 22,00

- Głos Wolnego Robotnika.Tygodnik CDN.
   Podziemny biuletyn informacyjny.
   Wyd.:Międzyzakładowy Robotniczy
   Komitet Samoobrony Społecznej NSZZ"Solidarność"-Warszawa.
   Tytuł poprzedni:Głos Wolnego Hutnika wyd.przez Robotniczy
   Komitet Samoobrony Społecznej NSZZ "Solidarność"
    Huty "Warszawa/nr 1 z 13 I 1982/
    Warszawa, R.1982. Powielacz, A4.

R.1984 nr 60, 73, 74, 96
R.1985 nr 108, 109, 115, 118, 119, 120
R.1986 nr 172
R.1987 nr 180, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 209
                                                                                   po 5,50    


- Głos Wolny.
   Gazeta I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "S".
   Gdańsk. R.1981 /dziennik/, 42 cm, nr 13-21 cm.

R.1981 nr 1 (4 IX), 3, 4, 5, 6, 7, 12 13                         po 11,00

- Informacja Komisji Interwencji i Praworządności.
   Wyd.NSZZ "Solidarność".
   R.1987-89.

R.1989 nr 70 /26 IV/, 71, 75                                          po 11,00

 - Informator
   Komitet Założycielski Niezależnych
   Samorządnych Zwiążków Zawodowych
   W Gdańskiej Stoczni Remontowej
   wym: 21 cm.

R.1980 nr 1, 4, 5, 6, 6 wyd. specjalne               po 5,50


- KOS.
   Wydaje Komitet Oporu Społecznego.
   Red.:Anna Kruk, Katarzyna Uroń, Adam Górski,
   Julian Tyński, Dawid Warszawski, Leszek Wraży.
   Warszawa, R.1977- (tygodnik/dwutygodnik
   powielacz, A4).

R.1982 nr 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 
R.1983 nr 39, 40, 41, 42, 44/45
R.1984 nr 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54(21 cm), 55, 56, 57,
                59, 60, 62, 64
R.1985 nr 77, 83 
R.1986 nr 86, 87, 92, 93, 94, 96, 105, 106/107, 108, 109
R.1987 nr 3, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12/13, 14, 15, 17, 18 
R.1988 nr 2, 4, 37, 40                                           po 11,00

  
- Niezależność.
    Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
    Solidarność-region Mazowsze.
    Warszawa,R.1980-1981/nieregularne/.

R.1981 nr 32, 33, 38, 46, 50, 51, 53, 55, 59, 60, 62, 63,
                 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79,
                 83, 84, 85, 86/87, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 97,
                 98, 99, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112,
                113,  114, 115, 116, 119, 121, 122, 123, 124,
                125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
                134, 135, 137, 140, 146, 148, 149, 150, 153,
                154, 155, 156, 157, 158, 161,164, 167       
                                                                                        po 5,50

- Niezależność N. T. O.
    Dodatek Nadzwyczajny Pism Regionu Mazowsze.
    Warszawa, R.1981-

R.1981 nr z dn.22.03                                                  Cena:11,00

   NTO. Informator wewnętrzny dla Kół Nauki-Techniki-Oświaty
   NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze;
   16 XI 1980 – IX/X 1981; nieregularne, A5
   

R.1980 nr 7(16XI), 8, 9, 10
R.1981 nr 2, 3, 4                                            po 11,00

- Przegląd Wiadomości Agencyjnych
  Region Mazowsze.
  wym: 21 cm

R.III:1986 nr 20, 23, 24, 30, 40, 42
R.IV:1987 nr 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
                20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
                36, 37, 45, 46, 100
R.V:1988 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 33, 34, 43,
R.VI:1989 nr 4, 9, 11, 12, 13, 14, /189/                                                                               po 5,50

- Robotnik.
    Warszawa, KOR, R.1977 nr 1 (IX) - R.1981 nr 80 (3 XII),
     30 cm

R.1978 nr 20 specjalny                               Cena: 22,00                
R.1979 nr 34, 38/39
R.1980 nr 63/64, 67, 68/69, 70/71
R.1981 nr 73, 74, 77, 78
R.1985 nr 82, 86, 88 wyd. C
                                                                      po 11,00

 - Rozmowy
   Informator Wewnętrzny Nauczycieli
   Zrzeszonych W NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
   Region Mazowsze.

R.1981 nr 4, 5, 7, 8, 11, 12                                    po 11,00

- Rozwaga i Solidarność.
     Pismo pod patronatem Komisji Zakładowej
     NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańskiej.
     Gdańsk, R.1981, nr 1 (21 IV) - nr 33 (11 XII), 
     format: nr 1 -21 cm, potem30 cm.

R.1981 nr nr 1 (21 IV) - nr 33 (11 XII) całka wydawnicza
                                                                             Cena:363,00

R.1981 nr 9, 14, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 33
                                                                          po 11,00
- Rozwaga i Solidarność.
     Pismo pod patronatem KZ NSZZ "Solidarność"                       w Stoczni Gdańskiej.
     Gdańsk, R.1982 nr 3 (1 XII) - R.1989, nr 109 (22 I), 30 cm.

R.1984 nr 27, 28
R.1988 nr 1(73)
                                                                                po 11,00

- Serwis Informacyjny Biura Informacji Prasowej
    -BIP.S  KKP NSZZ "Solidarność"
.
     Gdańsk, R.1981, 21 cm.

R.1981 nr 165(31.VIII), 169, 174, 264, 267, 268, 274,
                 275, 280(02.XII)                      
                                                                                    po 11,00

- Serwis Informacyjny Biura Informacji Prasowej -
     BIP.S KKP NSZZ "Solidarność" wydanie zjazdowe,
     R.1981 nr 1(175) (26 IX) - 1981, nr 29(283) (10 IX), 21 cm.

 R.1981 nr 1(175) (26 IX), 2, 5 (179)                         po 11,00
   
- Solidarność.
     Pismo MKZ Nszz Solidarność z siedzibą w Gdańsku.
     Winieta z herbem Gdańska i motto:
     Bez strachu ale z rozwagą.
     Gdańsk, R.1980 nr 1 (23 VIII)-R.1981, 30 cm.

R.1981 nr 6 (35)
R.1983 nr 33 (96)               
                                                                               po 11,00

 - Tu Teraz
   Pismo Oświaty Niezależnej.
   Warszawa, lata 80-te, wym.: 29,5 cm                                          
R.1984 nr 26, 30
R.1986 nr 44                                                              po 11,00

 - Tygodnik CDN / Głos Wolnego Robotnika.
    Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności
    Warszawa, lat 80 - te, wym.: 29,5 cm                                        
R.1984 nr 60wyd.A, 73wyd.B, 74wyd.A, 74wyd.B, 96
R.1985 nr 108, 109, 115, 118, 119, 120
R.1986 nr 172
R.1987 nr 180, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 209
                                                                                        po 5,50

- Tygodnik Mazowsze Solidarność.
    Wyd.:[Solidarność, Reg. Mazowsze].
    Warszawa, R.1982-89.


R.1984 nr 73, 74, 75/76, 77, 80/81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 92, 93, 96, 97, 102, 103, 104, 106, 108
R.1985 nr 111, 112, 114, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 129,
                 132, 133, 145, 146, 147, 149
R.1986 nr 156, 158, 161, 164, 168, 170, 172, 173, 175, 177,
                 183, 189, 190, 191, 192                             po 11,00
                        
                numer specjalny z 28 VI                        Cena:  22,00

R.1987 nr 193, 194, 195, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
                 205, 206, 207/208, 209/210, 211, 212, 213, 215,
                 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 230,
                 231
              nr 4 z 08-14.06.- fotoaneks                         Cena: 33,00

R.1988 nr 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 265, 266, 273, 274
                                                                                        
R.1989 nr 277                                                                  po 5,50
                289/nr specjalny-ustalenia "Okrągłego stołu"/.
                                                                                    Cena:22,00

 - Tygodnik Wojenny NSZZ Solidarność.
    Wym: 29,5 cm ; potem 21 cm.
   
R.1984 nr 83, 84, 85/86, 92, 93, 96, 98, 99, 100
                                                                                  po 11,00
- Wiadomości.
    Biuletyn informacyjny NSZZ "Solidarność"
    Reg. Mazowsze.
    Warszawa, R.1981-1983;powielacz, A4.


R.1981 nr 7 
R.1982 nr 9, 11, 23                                                       po 11,00

- Wiadomości Dnia.
    wyd.:Ośrodek Badań Społecznych i Biuro Informacyjne
    NSZZ "Solidarność" reg. Mazowsze
    /Część numerów ozn."do użytku wewnętrznego"/.
    Warszawa, R.1980-81.

R.1981 nr 57, 58, 59, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 76, 80, 81, 87, 88,
                89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105,
               109, 111, 115, 116, 118, 121, 123, 125, 129, 131, 134,
               135, 136, 138, 139, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 157,
               158, 160, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 173, 174,
               175, 176, 177, 180, 185, 186, 189, 192, 193, 196, 206,
               213, 214, 215, 217, 218, 219, 221, 223, 224, 226, 229,
               231, 232, 233, 234, 235, 237, 240, 241, 242, 243, 244,
               245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252             po 5,50
 
- Wola.
    Od R.1986 podtytuł:Pismo Międzyzakładowego
    Komitetu Koordynacyjnego,R.1989:Pismo "Solidarności"
    Regionu Mazowsze.
    Wyd.:[przez członków Solidarności warszawskich zakładów].
    Warszawa, R.I:1982-89;R.1982-powielacz, A4,
    od R.1983-druk.

R.II:1983 nr 5, 14, 17, 39, 40
R.III:1984 nr 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
                     17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 29, 30, 31, 33, 34,
                     35, 37, 38, 39, 40, 42, 43
R.IV:1985 nr 1, 6, 7, 12, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 35, 40
R.V:1986 nr 18, 19, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 32
R.VI: 1987 nr 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 26, 27, 29, 30
R.VII:1988 nr 3, 4, 5, 16, 17, 18, 25, 26
R.VIII:1989 nr 2, 3, 18                                                                                                                                   po 5,50

Wolny Związkowiec.
Biuletyn Informacyjny Niezależnych Samorządnych 
Związków Zawodowych Huta Katowice.
Dąbrowa Górnicza, 1980 -  21 cm

R.1980 nr 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 26, 29
R.1981 nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19
                                                                                po 11,00

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.