Strona Główna   Strona Główna

Humor,satyra,erotyka N - ZHumor,satyra,erotyka N - ZKliknij aby powiększyć

- Ona i On.
  Czasopismo wytworne.
  Warszawa, R.1:1934; format: 34 cm.
(MZ-t)

R.1:1934 nr 1                                     Cena:66,00
               nr 5 (lekko obcięty u góry)    Cena:55,00


- Perskie Oko.
  Redaktor naczelny:Harold Strasmen;
  Wydawca:R.Kucharski.
  Warszawa, R.1925 - R.6:1930; format: 27,8 cm. (MZ-t)
 Bardzo rzadkie!

R.6:[1930-data na kuponie] nr 75                             Cena:55,00 

- Pika.
 
Jednodniówka.
  Warszawa, 10 luty 1912; format: 33,1 cm.
  Ukazała się zamiast czasopisma "Szczutek".           Cena: 33,00

- Pocięgiel.
    Tygodnik ilustrowany tknięty humorem i satyrą.
    Wychodzi każdego czwartku.
    Wydaje i za redakcję odpowiada.:
    Franciszek Bolkot, Jan Bolkot.
    Lwów, R.1:1911-R.24:1933, format: 32 cm.

R.13:1922 nr 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22
R.14:1923 nr 1, 4, 5, 6,
R.15:1924 nr 46
R.17:1926 nr 9, 17
R.18:1927 nr 13
R.20:1929 nr 5, 9, 10, 12, 15, 22, 50
R.21:1930 nr 25, 29, 31, 37                                           po 25,00

- Pokrzywy.
  Dwutygodnik satyryczno-humorystyczny.
  Kalisz, Poznań, Łódź, R.1:1937 - R.3:1939; format: 31,5 cm.

R.1:1937 nr 8, 9
R.2:1938 nr 23                                                                po 44,00

- Rakieta
    Dwutygodnik wytworny.
    Redaktor naczelny:Andrzej Włast.
    Redaktor odpowiedzialny:Edward A.Domański.
    Warszawa, R.1:1925 - R.2:1926.
    Teksty:A.Włast, Jan Brzechwa (Szer-Szeń), Cezary Jellenta,
   
    Ilustracje: Stefan Norblin, Tadeusz Gronowski, Jerzy Zaruba,

R.1:1925 nr 1, 2, 3, 4, 13, 16, 19                                  po 166,00

- Rózgi.
    Biją co tydzień.
    Wydaje Lódzki Instytut Wydawniczy.
    Łódź, R.1:1946 - R.2:1947, format: 47 x 31,5 cm.

Roczniki współoprawne:
R.I:1946 nr 1/11 VIII/-20/22 XII/
R.II:1947 nr 1/1 I/- 42/12 X/                                     Cena: 396,00

- Różowe Domino.
      Tygodnik satyryczno-humorystyczny.
      Wydawca: Franciszek Henryk Richter;
      Redaktor odpowiedzialny: Włodz.Zagórski (Chochlik);
      Cynkografie Ostruszki.
   Lwów, R.1:1882 - 1900; 4 s.,bibułkowa okł., format: 37 x 27 cm.
(T)

R.1:1882 nr 13, 18                                                          po 55,00

- Różowe Domino.
  Dwutygodnik humorystyczno-ilustrowany.
  Wydawca i odpowiedzialny redaktor: Władysław Ozgowicz;
  Dolina koło Stryja,Wschodnia Małopolska (Ukraina), R.1:1922;8 s., format: 32 x 24 cm.

R.1: 1922 nr 6 (15 X - zawiera  Dodatek "Różowego Domina"-4 s.) 
                                                                                   Cena: 66,00


- Satyr.
  Tygodnik humorystyczno-satyryczny.
  Naczelny redaktor: Wacław Grabiański;
  Wydawcy: Wacław Grabiańki i Wiktor Stypiński;
  Redaktor odpowiedzialny: Roman Ferek.
  Kraków, R.1:1918 - R.2:1919; 8 s., format: 38,5 x 25,5 cm.

R.1:1918 nr 4, 5
R.2:1919 nr 6, 9, 11, 13, 15, 26, 34                     po 55,00


- Satyr Zagłębia. 
  Tygodnik satyryczno-humorystyczny.
  Redaktor odpowiedzialny: Bolesław Golcz.
  Sosnowiec, R.1922, 8 s., format: 5 x 25 cm.

R.1922 nr 8 (10 IX)                                                     Cena:55,00

- Swawolna Myśl, Swawolne Żarty.
  Tygodnik literacki, humorystyczno-satyryczny.
  Redaktor odpowiedzialny i wydawca: J.K.Baranowski.
  Łódź, R. 1:[1930] - R. 2:[1931]; format: 31,5 cm.

R.2:1931 nr 1                                                               Cena:55,00

- Sylwestrowe Żarty.
  Jednodniówka.
  Red.odpowiedzialny:P.Collik;
  Wydawca:H.Kokorzycka.
  Łódź, R.[1936]; format: 31,5 cm.                               Cena:66,00

- Szarża.
  Tygodnik humory niezależnej satyry politycznej.
   Redaktor i wydawca: Aleksander Dzierżawski.
   Warszawa, R.1:1936 - R.2:1937; 8 s., format: 40 x 26 cm.

R.2:1937 nr z dn.17 I (pieczątka: Skonfiskowano, przycięty prawy
               margines - na s.7/8 wraz z niewielką częścią tekstu)
                                                                                   Cena: 55,00

- Szczutek.
  Pismo satyryczno-polityczne.
  Wychodzi 1-go i 15-go każdego miesiąca.
  Lwów, Kraków, Lwów, R. 1:1918 - R. 9:1926; format: 28,9 cm.

R.1:1918 nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18               po 22,00

          nr 3, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21 (ślady zalania)       po 11,00

R.3:1920 nr 35 (29 VIII)                                             Cena: 44,00

- Szopka.
  Widowisko co tydzień.
  Redaktor:Henryk Nowodworski.
  Wyd.:Warsz.Spółka Wyd.A.Sadzewicz, M.Niklewicz i Sp.
  Warszawa, R. 1:1922 - R. 4:1925; format: 31 cm.(T)

R.1:1922 nr 5 (4 XI), 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13
R.2:1923 nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,10, 11, 12, 16, 17,
                  18, 20, 21, 22, 23, 26, 36, 37, 38, 39, 44, 46,
                     47, 49, 50, 52                                             po 25,00


- Szpilki.
    Warszawa, R.1:1935-R.5:1939; R.6:1945-
    Tygodnik satyryczny wyd. 1935-39 w Warszawie,
    sympatyzujący z lewicą (PPS i Frontem Ludowym).
    Red. Zbigniew Mitzner przy współpracy m.in.E. Lipińskiego,
    Z. Wasilewskiego, S.J. Leca, M. Berezowskiej, L. Pasternaka,
    T. Hollendra, J. Zaruby;
    1945 wznowiony w Łodzi przez część dawnego zespołu,
    1947 przeniesiony do Warszawy;
    red. m.in. E. Lipiński, A. Mostowicz, K.T. Toeplitz, W. Filler;
    1993 zawieszony wskutek trudności finansowych, XII 1994
    wznowiony, V 1995  zlikwidowany.
  (MZ)

Luźne numery:

R.2:1936 nr 29, 32, 33, 34, 35, 36, 48

R.3:1937 nr 4, 6, 8, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 30, 31,
                     32, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

R.4:1938 nr  6, 7, 13, 17, 18, 22, 23, 25, 28, 31, 36, 37,
                      41, 42

R.5:1939 nr 3                                                                 po 22,00

- Śmiech.
  Warszawa, R.1908 - R.3:1910; format: 32 cm.
  Ukazywał się 16.07.1908-24.02.1910 zamiast pisma: Szczutek.

R.1908 nr 4                                                                Cena: 33,00

- Śmiech do Rana.
  Wybucha co tydzień.
   Kierownik literacki Paweł Kot.
   Warszawa, R.1:1932 - R.3:1934; 4 s., format: 47 x 31,5 cm.

R.2:1933 nr 47                                                           Cena:  44,00

- Śmigus.
    Dwutygodnik humorystyczny.
    Wydawca i redaktor odpowiedzialny:
    Aleksander Milski.
    Lwów, R.1:1885 - R.31:1915, 8 s., format: 40 x 30,2 cm.

Współoprawne:
R.XIV:1989 nr 17 /wszyty po nr 1 z 1899 r/
R.XV:1899 nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
                     19/def/, 20, 21, 22, 23, 24/15 XII/
R.XVII:1901 nr 5
R.XIX:1903 nr 4, 8, 9/br.str.13-14 /, 10/br str.11-12/,
             12/br.str.5-6, 11-12/, 13/br.str.11-12/, 14/br.str.3-6,
             11-14/, 15/br.str.11-12/,16/br.str.11-12/, 17/br.str.11-12/,
              18/br.str.11-12/, 20/br.str.11-12/, 21/br.str.11-12/,
                     24/br.str.11-12/
/Papier pożółkły, kruszy się na brzegach, drobne rozdarcia, blok poluzowany,kilka kartek luzem/
                                                                                 Cena:660,00

Luźne numery:

R.28: 1912 nr 5, 14                                                         po 33,00

- Świstek.
   Kraków, R.1:1848; 4 s., format: 22 x 14,5 cm.
     

R.1:1848 nr 4 (17 VI), 5 (21 VI)                                    po 33,00

Rzeczy Krajowe.Pierwszy i ostatni Bulletyn Dodatku
do Świstka, 2 s.:
R.1:1848 nr 2                                                               Cena:22,00

Dodatek do Świstka, 2 s.:
R.1:1948 nr 4                                                               Cena:22,00

- Świt-Dzień-Noc dawn.Eroticon.
  Miesięcznik.
  Redaktor i wydawca: W.[acław]Lipiński.
  Warszawa, R.1936[?]; format: 27 cm.
Pismo nienotowane w katalogach polskich bibliotek!

R.1936[?] nr 1, 3, 4
zszywka trzech numerów we wspólnej okładce: Świt-Dzień-Noc dawn.Eroticon komplet 19
część kartek luzem, strony nienumerowane.
w nr 1 informacja: Nr.6 czas.Eroticon został skonfiskowany,
inf. o likwidacji czasopisma Eroticon, oraz o wypuszczeniu
do sprzedaży kompletów pisma Świt-Dzień-Noc od nr 1 do 10.
Jeden z rysunków sygnowany:Wacław Lipiński 36.

nr 3 wszyty do góry nogami, inf.:nr 2 czas. Świt-Dzień-Noc
został skonfiskowany
                                                                                 Cena: 166,00


- Tajfun.
   Ilustrowany tygodnik ludowy.
   Humor-ironja-satyra.
   Redaktorzy: Mieczysław Luty i Antoni Trepiński.
   Warszawa, R.1:1925, 8 s., format: 23 x 15,5 cm.

R.1:1925 nr 1 (1 I )                                                      Cena:44,00


- Tse-Tse.
  Tygodnik satyryczno-polityczny.
  Redaktor: Stanisław Kaczmarski;
  Wydawca:K.Angelus;
  Warszawa, R.5:1933 - R.6:1934; format: 31,7 cm.

Bardzo rzadkie!

R.6:1934 nr 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 16, 17                                 po 44,00


- Ukrop.
  Jednodniówka.
  Warszawa, 9.03.1912; format: 30 cm.
  Ukazał się zamiast czasopisma: Szczutek.                  Cena: 44,00


- Uśmiech.
      Tygodnik literacki, humorystyczno-satyryczny.
      Redaktor i wydawca:J.Dobrzyński;
      Redaktor naczelny: Al.Kraśniański.
      Kier.artyst.Stanisław Frasiak.
      Łódź, R.1:1927 - R.6:1932; 8 s.,  format: 35 x 25 cm.

R.2:1928 nr 38, 45
R.5:1931 nr 34                                                                po 66,00- Warszawianka.
Wydawca:Czesław Ostaszewski,
Redaktor:Marian Dąbrowski.
Warszawa, br.dat-lata 30-te.
Miesięcznik, 16 s., format: 27,3 x 19,5 cm.
Zawiera zdjęcia hollywoodzkich gwiazd filmowych,
opowiadania, poezje.


nr 2, 3, 4 (okł.dziewczyna z królikami), 4, 5, 6, 8, 9, 10,12                                                                               po 55,00
nr 7 plażowy                                                                      66,00

- Wesoła Noc.
  Tygodnik wytworny.
  Wydawca i redaktor: Wiktor St.Jaczewski.
  Warszawa, R.1933; format: 30 cm.

R.1933 nr 1, 2, 3, 6, 8 (19 II 1933)                                 po 55,00


- Wesołe Wiadomości.
    Śmiech i humor dla wszystkich.
    Wychodzą w każdą niedzielę.
    Redaktor: Mieczysław Krzepkowski.
    Wydawca:"Prasa Popularna" Sp.z o.o.
    Warszawa, R.1:1931 - R.8:1938.

R.V:1935 nr 1-53 rocznik oprawiony                      Cena: 1500,00

Luźne numery:

R.3:1933 nr 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 48, 49,
                     50, 51, 52

R.4:1934 nr 2, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 24, 31, 35,
                     37, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50,
                     52

R.5:1935 nr 1, 6, 9, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26,
                      27, 29, 37, 39, 44, 47, 50, 51
                                                                                       po 33,00

            nr 12, 34, 36, 43, 52 (lekko przetarte pośrodku
                                               w miejscu złożenia)
                                                                                       po 22,00

R.6:1936 nr 2, 3, 6, 8, 12, 22                                          
R.8:1938 nr 36                                                              po 33,00

- Wesoły Bocian.
    Wyd.:Helena Kokorzycka.
    Łódź, R.1:1933 - R.4:1936.

R.II:1934 nr 14/wielkanocny/
R.III:1935 nr 15, 16, 17, 18, 20, 21, 29, 30
R.IV:1936 nr 2, 3, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23

                                                                                        po 22,00

- Wolna Krytyka.
  Tygodnik społeczno-satyryczny.
  Za redaktora i wydawcę: Zbigniew Grabowski.
  Sosnowiec, Częstochowa, R.1:1924 - [R.3]:1926; format: 31,5 cm.

R.1: 1924 nr 3 (18 V)                                               Cena:166,00


- Wolna Myśl, Wolne Żarty.
   Tygodnik artystyczno-literacki i satyryczno-humorystyczny.
   Redaktor i wydawca:Edmund Kokorzycki.
   Łódź, Warszawa, R.3:1921 - R.22[!]:1939.
Tytuł poprzedni:Wolna Myśl.Dwutygodnik polityczny,społeczny i literacki. Łódź, 1919 - R.3, 1921.
Ilustrował m.in.Wacław Lipiński.

R.4:1922 nr 20, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 46, 48,
                   49
R.5:1923 nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 
                    27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42,
                    43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

R.6:1924 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
                     18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
                     31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
                    45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53

R.VII:1925 nr 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22,
                       23, 28, 33, 50

R.VIII:1926 nr 5, 11, 17, 20, 39, 46, 49, 52

R.IX:1927 nr 2, 34, 35, 37, 38, 39, 44, 52

R.X:1928 nr 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 25,
                    26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 45, 46, 51, 52
                                                                                        po 22,00

R.XI:1929 Zbiorek wybranych numerów.
             Seria A nr 27-39 , okł.wydawnicza                Cena:286,00

R.XII:1930 nr 27, 40, 48, 50, 52

R.XIII:1931 nr 49

R.XIV:1932 nr 4, 8, 27, 40, 41, 42, 45, 49                      po 22,00

R.XVI[!]:1933 Zbiorek wybranych numerów.
  Seria VII.Stron 76.Nr 8-12 , okł.wydawnicza           Cena:110,00

  Zbiorek wybranych numerów.
  Seria VIII.Stron 76.Nr 14-19 , okł.wydawnicza       Cena:132,00

                       nr 46                                                     Cena:22,00

R.XVII[!]:1934 nr 23                                                   Cena:22,00

          Zbiorek numerów wybranych.     
          Seria XIX.Nr 37-39, okładka wydawnicza.        Cena:66,00

R.XX[!]:1937 nr 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48         po 22,00

- Wolne żarty.
   Wychodzi w każdą niedzielę.
   Warszawa, R.1:1907 - R.2:1908.

R.I:1907 nr 4
R.II:1908 nr 22                                                                po 55,00

                                                 
- Wróble na Dachu.
     Tygodnik satyryczno-humorystyczny, wychodzi w każdą
     niedzielę w Warszawie i Krakowie.
     Kierownik artystyczny i redaktor odpowiedzialny:
     Antoni Wasilewski; Wydawca: Spółka Wydawnicza"Kuryer".
     Kraków, Warszawa, R.1:1930 - R.10:1939.
     /rys.m.in.A.Wasilewski, Maja Berezowska, Jerzy Zaruba/

R.1:1930 nr 2/29 VI/, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 23, 28/25 XII/
             /egz. wyprute ze zdefektowanego rocznika,
               lekko przycięte/                                                po 11,00

R.2.1931 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21,
                     22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32,
                     33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
                    43, 44, 46, 48, 50, 51                                  po 16,60

nr: 12, 15, 16/str.7-8 rozdarta/
     /egz. wyprute ze zdefektowanego
     rocznika, lekko przycięte/                                            po 11,00


R.3:1932 nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17,
                   21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
                   34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48,
                    49, 50, 51, 52
                  /egz. w stanie bdb./                                       po 16,60
      
R.IV:1933 nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
                     17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
                     30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46,
                     47, 48, 49, 50, 51

R.5:1934 nr 22, 37, 48                                           po 16,60         

R.6:1935 nr 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
                     18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
                     30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41,
                     42, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52

R.7:1936 nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
                    17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
                    30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44,
                    45, 47, 48, 49, 50, 51, 52

R.8:1937 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
                     15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 35, 37, 39,
                     44, 45, 46                                                 po 16,60

R.9:1938 nr 2, 7, 25, 28, 46, 48, 51                               po 16,60

R.10:1939 nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 16,22, 23, 27, 28,
                    30/23VII/                                                    po 22,00


- Za Parawanem.
  Wydawca:Tow.Wyd."Rotograf" Sp.z o.o.
  Redaktor odpowiedzialny:Z.Zalewski.
  Warszawa, br.daty - lata 30-te.
  16 s. format:27,5 x 18,8 cm.
  Zawiera zdjęcia hollywoodzkich gwiazd filmowych,
  fotografie girls, akty, opowiadania, poezje.
  Bardzo rzadkie!

nr 6, 10                                                                            po 44,00

nr 14 (br.jednej kartki)                                                   Cena:5,50


- Żółta Mucha Tse-Tse.
   Redaktor odpowiedzialny: Ludwik Poklewski-Koziełł;
   Wydawca: Tow.Wyd."SWAST".
   Warszawa, R.1:1929 - R.5:1933, 8 s., format: 30,5 x 22,7 cm.

R.1:1929 nr 17
R.3:1931 nr 1, 18, 51, 58, 59, 64
R.4:1932 nr 2, 15
R.5:1933 nr 41, 42                                                          po 22,00

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.