Strona Główna   Strona Główna

ReligioznawstwoReligioznawstwoKliknij aby powiększyć

-  Ateneum Kapłańskie.
  
Miesięcznik wychodzący pod kierunkiem Profesorów
   Włocławskiego Seminarium Duchownego poświęcony
   Pismu św.,Teologii Dogmatycznej,Apologetyce, Teologii
   Moralnej,Ascetycznej i Pasterskiej,Prawu Kanonicznemu,
   Liturgice,Filozofji,Historji,Naukom Społecznym,Pedagogji,

 
  i Sztuce Chrześcijańskiej.
   Włocławek, R.1:1909 - R.42:1950, 1957.

R.6:1914 Tom II z.1 - 5 rocznik oprawiony              Cena: 110,00
R.16:1930 T.26 z 4, 5
R.17:1931 T.27 z.4, 5
               T.28 z.1, 2
R.18:1932 T.29 z.2, 3, 4, 5
                T.30 z.1, 2, 4, 5
R.21:1935 T.35 z.1, 2, 3                                                 po 22,00

-  Głos Brata Alberta.
Pismo przyjaciół dzieła brata Alberta.
Kraków, R.6:1937 - R.8:1939; format: 23 cm. (MZ-t)
 
R.7: 1938 nr 4 (VII - VIII)                                          Cena: 11,00

- Głos Ewangelicki.
  Pismo tygodniowe poświęcone sprawom
  Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
  Wydawca: Ewang.Sp.Wyd."Logos".
  Za redakcję: ks.Feliks Gloeh.
  Warszawa, R.1:1920 - R.1939; 35 cm, tygodnik.
(MZ-t.G)

R.11:1930 nr 13 (30 III)                                                  Cena:22,00

- Gość Świąteczny.
  Bezpłatny dodatek do "Gazety Grudziądzkiej".
  Grudziądz, R.4:1897 - R.43:1939; format: 28 cm.
(MZ-t)

R.33:1929 nr 13

R.38:1934 nr 12                                                          

R.40:1936 nr 50                                                            po 11,00

- Kierunki.
  Pismo społeczno kulturalne katolików.                          Warszawa,R.I:1955-


R.12:1968 nr 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
                   23, 24, 26                                                         po 2,20

-  Kronika Diecezji Sandomierskiej.
   Miesięcznik poświęcony sprawom diecezji.
   Redaktor i wydawca Ks.d-r.W.Kosiński.
   Sandomierz,R.I:1908-

R.1:1908 nr 1-12 rocznik oprawiony
             /nr 5 i 6 br str.113/114, 127/128/                   Cena:220,00
R.2:1909 nr 1-11 rocznik oprawiony                           Cena:264,00

R.4:1911 nr 1-11 rocznik oprawiony
              /br.nr.6/                                                         Cena:220,00

R.5:1912 nr 1-11 rocznik oprawiony                           Cena:264,00

R.7:1914 nr 1-9/12 rocznik oprawiony
                /nr.8 br.str.247/248/                                    Cena:220,00

R.8:1915 nr 1-12 rocznik oprawiony                           Cena:264,00

R.14:1921 nr 1-12 rocznik oprawiony                         Cena:264,00

R.15:1922 nr 1-12 rocznik oprawiony                         Cena:264,00

R.19:1926 nr 1-12 rocznik oprawiony                         Cena:264,00

R.24/25:1931/32 współoprawne                                 Cena:528,00

-   Kronika Rodzinna.
    Tygodnik religijno-społeczny ilustrowany.
    Warszawa, R.1867- 1914.

R.34:1901 nr 14, 15, 17, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35,
                      36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
                      48, 49, 50, 52
R.35: 1902 nr 6
R.36:1903 nr 51

R.37: 1904 nr 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 41,
                       42, 44, 45, 46, 47, 48, 49
R.38: 1905 nr 1, 3, 4, 12, 13                                             po 11,00

-  Ku szczytom.
   Dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom
   pełnego wychowania katolickiego.
   Redaktor:Ks.dr.Józef Wojtukiewicz.
   Wydawca: Katolicki Związek Wychow.w Wilnie.
   Wilno, 1937/38 - 1938/39.(F)

R.1939 nr 2( luty/marzec opr.)                                    Cena: 44,00

R.1939 nr 4/5 (czerwiec/wrzesień)                             Cena: 33,00

- Ład.
  Katolicki tygodnik społeczny.
  Warszawa, R.1:1981; 59,5 cm.
(MZ-t)

R.1:1981 nr 25                                                               Cena:5,50

-  Ład Boży.
   Tygodnik dla rodzin katolickich.
   Wydawca: Kuria Diecezjalna.
   Redaktor: A.Turczynowicz.
   Włocławek, R.1:1945 - R.9:1953; 30,5 cm.
(MZ-t)

R.2:1946 nr 3                                                                   Cena:5,50

- Misje XX.Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia.
  Czasopismo misyjne ilustrowane.
  Bezpłatny dodatek do Rocznika Marjańskiego.
  redaktor X.Pius Pawellek, misjonarz.
  Kraków, R.1:1932 - R.8:1939; format: 22,8 cm.(MZ-t)

R.1: 1932 nr 11/12
R.2: 1933 nr 1/2                                                              po 5,50 

- Oriens.
  Dwumiesięcznik poświęcony sprawom
  religijnym wschodu.
  Wydaje Misja Wschodnia o.o.Jezuitów w Polsce.
  Red.: ks.Jan Urban T.J.
  Kraków, Warszawa, R.1:1933 - R.7:1939; 26 cm.
(F)

R.3:1935 nr 2 (III-IV), 4 (VII-VIII), 6 (XI-XII)
R.4:1936 nr 5 (IX-X)
R.5:1937 nr 1 (I-II), 6 (XI-XII)                                               po 15,00

-  Pielgrzym Polski.
  (Zwrot do źródła chrystianizmu).
   Redaktor i wydawca: Michał Kośmiderski.
   Redaktor naczelny: Władysław Dropiowski.
   Warszawa, 1926 - R.14:1939, R.15:1945 - 1950:1958 -
   Miesięcznik, format: 30,2 cm. (MZ)
   (Metodyści)

R.10:1935 nr 1-12 rocznik nieoprawiony, wyjęty ze zszywki                                                                                              Cena: 166,00

- Posiew.
  Pismo tygodniowe.
  Lublin, Warszawa, R.1:1906 - R.33:1939; format: 35 cm.
  (MZ)

R.20: 1926 nr 42, 44, 45
R.24:1930 nr 40                                                              po 11,00


Dodatki ilustrowane:

R.24:1930 nr 5, 9, 10, 17, 18, 32, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

R.1931 nr 1, 2                                                                  po 5,50

-   Przegląd Katolicki.
    /wychodzi co tydzień we czwartek/.
    Kontynuacja pisma "Pamiętnik Religijno-Moralny".
    Warszawa, R.1:1863 - R.77: 1939/do 3 IX/.


R.1:1863 nr 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21,
                   22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35,
                   36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49,
                   50, 51, 52

R.1870 nr 40                                                                    

R.1895 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
                15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29,
                30, 31, 32, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50                   po 15,00

R.51:1913 nr 52
R.69:1931 nr 25, 26, 27, 28, 29
R.74:1936 nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
                        23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
                        32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
                       40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50                po 11,00

R.77:1939 nr 8 (19 II-śmierć Piusa XI)                       Cena:22,00

-  Przegląd Katolicki.
Tygodnik poświęcony sprawom religijnym, społecznym i kulturalnym, założony w 1863 roku.Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.R.73/?/: 1985 nr 1(29)-51/52 rocznik nieoprawiony
                                                                                    Cena: 66,00
- Przewodnik Katolicki.
    Pismo ilustrowane dla rodzin katolickich z dodatkami:"Opiekun   Dziatek", "Gospodarstwo", i "Moja Biblioteka".
    Redaktor:X.Józef Kłos w Poznaniu.
    Poznań, R.1:1895 - R.45:1939. R.63:1957 -


R.32: 1926 nr 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
R.35: 1929 nr 48
R.36: 1930 nr 22, 51
R.37: 1931 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9,  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
                         17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
                         33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 44, 45, 46,
                         47, 48, 50, 51
R.38: 1932 nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
                         21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  30, 31, 33,
                         34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
                         46, 47, 49, 50, 51
R.39: 1933 nr 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
                        20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35,
                        36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
                        49, 50, 51, 52, 53
R.40: 1934 nr 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 35, 36, 37, 38, 39,
                        42, 43, 44, 45,
R.41: 1935 nr 6, 10, 14, 23, 25, 26, 31, 33, 38, 43, 44, 46,
                         50, 52
R.42: 1936 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
                         17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31,
                         32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45,
                         46, 47, 48, 49, 50
R.43: 1937 nr 2, 8, 12, 13, 22, 25, 27, 28, 29, 38, 39, 42, 48,
                        49, 50, 51, 52
R.44: 1938 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
                         14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26,
                         28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
                         40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
                         50, 51
R.45: 1939 nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 28,
                         30, 33, 34, 35 (
niektóre nr poklejone taśmą)
                                                          Pojedyncze numery po 5,50

-  Przyjaciel Chrześcijańskiej Prawdy.
   Czasopismo teologiczne dla oświecenia i zbudowania kapłanów  na przód a potem katolickich chrześcijan.
Przemyśl:R.1:1833 - R.8:1840.

R.I:1833 nr 1, 3, 4
R.II:1834 nr 2
R.III:1835 nr 3, 4
R.IV:1836 nr 3
R.V:1837 nr 2
R.VI:1838 nr 2, 3, 4
R.VII:1839 nr 4                                                               po 44,00

- Rodzina Polska.
  Miesięcznik ilustrowany.
  Wydawcy: Stow.Mis.Księży Pallotynów.
  Redaktor odpowiedzialny: Leon Radziejowski.
  Redaktorka działu kobiecego: Lucyna Kotarbińska.
  Warszawa, R.1:1927 - R.13:1939; 31 cm.
(MZ)

R.4:1930 nr 3, 5, 7, 8
R.5:1931 nr 1
R.6:1932 nr 1, 3
R.9:1935 nr 10, 12
R.10:1936 nr 4, 5 (br.okł.)
R.11:1937 nr 3, 4, 5, 8
R.12:1938 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
R.13:1939 nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9                                          po 5,50


- Reformacja w Polsce.
 Organ Towarzystwa do Badania Dziejów Reformacji w Polsce.
 Wychodzi co kwartał pod redakcją Stanisława Kota
 Prof.Uniw.Jagiell. Warszawa, R.1, 1921 - R.12, 1953/55
 
 R.5: 1928 nr 19, 20                                                       po   33,00

-  Słowo Powszechne.
    Pismo codzienne.
    Wyd.Stowarzyszenie PAX
   Warszawa, R.1947-1997.

R.1968 nr 60, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
               79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 96,
             97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109,  110,
        111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
        124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136,
        138, 139, 142, 143, 144, 145, 145, 146, 147, 152, 153, 154,
        156, 158, 159, 160
                                                                                        po 2,20

R. 1991 nr 43, 47, 48, 51/52                                              po 2,20

- Szlakiem Reformacji.
  Organ wileńskiego Kościoła
  Ewangelicko-Reformowanego.
  Dwumiesięcznik.
  Wilno, R.1:1936 - R. 4:1939; 24 cm.
(MZ-t)

R.3:1938 nr 5-6 (IX-XII)                                              Cena:22,00

- Świat Umarłych.
  Pismo poświęcone życiu pozagrobowemu.
  Nakładem Instytutu "Caritas" w Wilnie,
  Wilno, R.1:1937 - R.2:1938; format: 23,9 cm.
  Miesięcznik, wyszło tylko 5 numerów.

R.1:1937 nr 1
R.2:1938 nr 1 (3), 3 (5)                                                        po 22,00


- Tygodnik Powszechny.
   Katolickie pismo społeczno-kulturalne.
   Wyd. Kuria Xiążęco-Metropolitalna Krakowska
   Kraków.R.1, 1945 -

R.1:1945 nr 23, 25, 32, 35
R.1946 nr 7, 19, 29, 31, 51/52
R.1947 nr 6                                                           
R: 1948 nr 1
R.1951 nr 30
R.1955 nr 1, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
                  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
                  32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
                  43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52

R.1957 nr 30
R.1958 nr 16, 27, 30, 41
R.1959 nr 7, 28, 29, 39                                      po 5,50

R.1960 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 32, 38,
                  39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51,
                  52

R.1962 nr 8                                                       po 3,30

R.1981 nr 21( zamach na JPII), 33                       po 5,50

R.1985 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
                  15, 16, 17, 18, 20                       

R.1990 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/16,
                  17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
                  30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
                  43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/52                    po 5,50

- Tygodnik Warszawski.
   Pismo katolickie poświęcone zagadnieniom życia narodowego.
   Wydaje: Katolickie Towarzystwo Wydawnicze "Rodzina Polska".
   Warszawa, R.1:1945 - R.4:1948; 47 cm.
(MZ)

R.1:1945 nr 2, 3, 4, 5, 7
R.2:1946 nr 1, 4, 7, 11, 12, 13, 14
R.3:1947 nr 40
R.41948 nr 22                                                                     po 5,50

- Wiara Twórcza.
  Miesięcznik "Wspólnoty Twórczości" poświęcony kulturze ducha.
  Za komitet redakcyjny: Marian Lubecki.
  Warszawa, R.1: 1922; format: 22 cm. (wolnomyślicielstwo)
  (MZ-t) rzadkie!

R.1:1922 nr 2/3 (kwiecień/maj)                                   Cena: 44,00


-   WTK.   Tygodnik katolików.
    Wydawca:Stowarzyszenie PAX.
    Warszawa,

R.1968 nr 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
               22, 23, 24, 25, 26, 27, 38
R.1978 nr 40, 51R.1979 nr 3, 4, 5, 7, 9, 10, 15,
R.1980 nr 12
R.1981 nr 9                                                                        po 2,20

-  Znaki Czasu.
Czasopismo poświęcone zagadnieniom społeczno-religijnym i popularyzacji higieny. Wychodzi co dwa miesiące.
Bydgoszcz, od 1926 r.Warszawa, R.1922 - R.19; 1934; format: 27 cm.
(Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego - Adwentyści)

R.15: 1930 nr 3/4                                                         Cena:22,00

-  Źródło Życia.
  Ilustrowany miesięcznik dla wszystkich.
  Warszawa, R.19:1935 - R.23:1939; format: 27 cm.
(Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego - Adwentyści)

R.20:1936 nr 1 - 12 rocznik oprawiony                      Cena: 266,00
R.20: 1936 nr 6                                           
R.21: 1937 nr 4                                                                 po 22,00

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.