Strona Główna   Strona Główna

Rolnictwo i leśnictwoRolnictwo i leśnictwoKliknij aby powiększyć

-  Agronomia Społeczna i Szkolnictwo Rolnicze.
   
Miesięcznik. Organ  Centralnego Towarzystwa
    Organizacyj i Kółek Rolniczych w Warszawie
    i Zrzeszenia Nauczycielstwa Szkół Gospodarstwa
    Wiejskiego w Polsce.
    Pod redakcją dr. Antoniego Wojtysiaka.
    Wydawca:Centralne Towarzystwo Organizacyj
    i Kółek Rolniczych w Warszawie
    Warszawa, R.5, 1935 - R.9, 1939, format: 23 cm.
    Tytuł poprzedni: Agronomia Społeczna.


R.5: 1935 nr 1 - 12 rocznik nieoprawiony                     Cena: 66,00
R.6: 1936 nr 1 - 12 rocz.nieopr.                                    Cena:66,00
R.7: 1937 nr 1 - 12 rocz.nieopr.                                    Cena:66,00
R.8: 1938 nr 1 - 12 rocz.nieopr.                                    Cena:66,00
R.9 1939 nr 1/2 - 7/8 (VII/VIII) rocz.nieopr.                     Cena:44,00

- Czasopismo Spółdzielni Rolniczych.
  Organ Związku Spółdzielni Rolniczych
  i Zarobkowo-Gospodarczych Rz.Polskiej.
  Dwutygodnik dla Spółdzielni rolniczo-handlowych,
  rolniczo spółdzielczych różnych.
  Wychodzi 5 i 20 każdego miesiąca.
  Warszawa, R.2=5:1921 - R.35:1938; 27,5 cm.
(MZ-t.C)

R.31[!]:1938 nr 6 (20 III)                                                Cena:11,00

- Działkowiec Polski.                                                  
  Miesięcznik ilustrowany.Organ Zw.Ogrodów i Osiedli Działkowych
  Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego.                                          
  Katowice, R.1, 1946 - R.4, 1949; format: 24 cm, 30 cm.

R.1: 1946 nr 5/V/                                                                           
R.3:1948 nr 8/9 (VIII/IX)                                         po 5,50

 -   Działkowiec Śląski.
    Miesięcznik ilustrowany.
    Organ Okręgowego Związku Towarzystw Ogrodów
    Działkowych i Osiedli Województwa Śląskiego.
    Red.nacz. i odpow.: Józef Słomka.
    Katowice, R.5:1937 - R.7:1939; format: 24 cm.
    Tytuł poprzedni: Śląski Działkowiec.

R.5:1937 nr 8 (VIII)                            Cena: 11,00                       

-   Echa Leśne.
    Tygodnik ilustrowany.
    Organ Związku Leśników R.P., Rodziny Leśnika
    i Przysposobienia Wojskowego Leśników.
    Redaktor:inż. Józef Kosterko.Wydawca:"Prasa Leśna"
    Spółka z ogr.odp.
    Warszawa, R.1, 1924 - R.16, 1939; format: 31 cm.

R.13: 1936 nr 20(br.okł.), 31, 32/33(br.okł.), 44/45(br.okł.)

R.14: 1937 nr 13, 28, 29, 34, 47, 51                                                   R.15: 1938 nr 11, 13, 15, 17, 30, 31, 32, 34, 38, 39
R.16: 1939 nr 12        
(wszystkie n-ry br.okł.)                                                      po 11,00

-   Gazeta Gospodarska.
    Organ Centralnego Towarzystwa Rolniczego.
    Wydawca:Centralne Towarzystwo Rolnicze w osobie Jana
    Rudowskiego;Redaktor Wojciech Chmielecki.
    Warszawa,R.18, 1924 - R.23, 1929.
    Tyt.poprz.: Przewodnik Kółek i Stowarzyszeń Rolniczych
    Tyt.nast.: Przewodnik Gospodarski. Warszawa; format: 30,5 cm.

R.23: 1929 nr 16/21 IV/, 17, 19, 20, 31/32                       po 16,60

- Gazeta Rolnicza.
Pismo tygodniowe ilustrowane.
Organ urzędowy Związku Organizacyj Rolniczych Rzeczypospolitej
Polskiej i Rady Naczelnej Organizacyj Ziemiańskich, pod redakcją
Jana Lutosławskiego;
Warszawa, R.1:1860/61 - R.79:1939; format:29,5 cm.
(F)

R.70:1930 nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27/28, 29/30, 31/32, 33/34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45

R.1931 nr 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/28, 29/30, 31/32, 33/34, 35, 36, 37,
                 38, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 51

                                                                                        po 11,00

-   Gmina.
   
Dodatek Bezpłatny do "Gazety Rolniczej".
    Pismo poświęcone sprawom samorządu i kulturze wsi.
    Miesięcznik. Organ Polskiego Towarzystwa Rozwoju Kultury Wsi;
    Wychodzi pod kierunkiem  Stanisława Miklaszewskiego i Stefana Jankowskiego.
    Wydawca: Biuro Pracy Społecznej w Warszawie.
    Warszawa, R.1:1919 - R.13:1931; 31 cm.
(F)

R.13:1931 nr 1, 3, 7/8, 9/10                                           po 11,00

-   Hasło Ogrodnicze.
    Organ Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie.
    Wyd.:Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne-Warszawa.
    Kraków, format: 27,8 cm.

R.37:1980 nr 10                                                            Cena: 2,20

-   Hasło Ogrodniczo-Rolnicze.
    Czasopismo poświęcone podniesieniu produkcji
    ogrodniczej w Polsce.
    Organ Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie.
    Naczelny redaktor: Inz. Antoni Gładysz.
    Kraków, miesięcznik, format:29,5 cm.

R.13: 1957 nr 5, 9
R.18:1961 nr 10, 11                                                          po 5,50

-   Instruktor Rolny.
    Miesięcznik państwowej administracji rolnej.
    Wyd.:Państwowy Instytut Wydawnictw Rolniczych.
    Warszawa, R.1:1949 - R.4:1952;format: 24 cm.

R.1:1949 nr 5, 9, 11, 12
R.2:1950 nr 1, 6                                                                po 5,50

-     Kainit
      Dwumiesięcznik poświęcony sprawie nawożenia i uprawie roli.
      Wyd.:S-ka Akc. Ekspl. Soli Potasowych we Lwowie.
      Warszawa, R. 1:1931 - R. 3:1933; format: 22 cm.

R.1:1931 nr 3/4
R.2:1932 nr 1, 3, 4, 5, 6 (XI-XII)
R.3:1933 nr 1                                                                 po 22,00

-     Kłosy.
      Tygodnik Pomorskiej Izby Rolniczej.
      Organ Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego
      (Kółek Rolniczych), Pomorskiego Związku Osadników
      Rolnych, Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rolniczych,
      Pom.Zwiazków Hodowców Koni, Pom.Zw.Hodow.Owiec,
      Zw.Stow.Plantatorów Buraków Cukr.Wielkop.i Pomorza.
      Red.:Władysław Nalaskowski.
      Toruń, R. 1904 - R.1947;format: 30 cm.

R.22:1929 nr 28
(zawiera miesięczny Dodatek poświęcony sprawom
przysposobienia rolniczego młodzieży pt. Przyszłość Rolnictwa
R.2:1929 nr 7,
oraz Wydawnictwo Związku Spółdzielni Zarobkowych
i Gospodarczych w Poznaniu pt.Rolnik Spółdzielca
R.6:1929 nr 13)                          
                                                                                    Cena: 22,00

-  Las Polski.
  
Organ Związku Zawodowego Leśników w Rzeczypospolitej
   Polskiej pod redakcją Prof.inż.Adama Schwarza.
   Warszawa, R.1:1921 - R.19:1939, R.20:1946 -
   Miesięcznik, format: 24 cm.


R.X:1930 nr 5, 7, 8, 10, 11, 12
R.1931 nr 1, 3, 5/6, 10/12
R.1932 nr 1/2/3, 5, 7, 9, 11, 12
R.1933 nr 1, 2, 4, 5, 6, 7/8, 11/12
R.1934 nr 11/12
R.1935 nr 11, 12
R.1936 nr 1, 4/5, 9, 10/11
R.1937 nr 3, 11
R.1938 nr 7/8, 9                                                              po 11,00

-     Maszyny Rolnicze.
      Czasopismo miesięczne.
      Organ Grupy Wytwórni Maszyn i Narzędzi Rolniczych
      Polskiego Związku Przemysłowców Metalowych.
      Red.:inż. Kazimierz Pichelski.
     Wyd.: w im.G.W.M. i N. inż.W.K.Wierzejski.
     Warszawa, R.1:1924 - R.8:1931; format: 30 cm.

R.3:1927 nr 1 - 12 rocznik oprawiony                        Cena: 133,00

-     Ogrodnictwo.
      Organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
      Ogrodnictwa i CZSR "Samopomoc Chłopska"
      Centralnego Zarządu Ogrodnictwa.
      Red.nacz.:prof.dr A.Zielonko.
      Warszawa, format: 29,5 cm.

R.15: 1978 nr 5
R.17:1980 nr 3, 7, 10/11
R.18: 1981 nr 2, 12
R.20: 1983 nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9                                      po 2,20

-     Ogrodnik Polski.
      Dwutygodnik poświęcony wszystkim gałęziom ogrodnictwa.
      Wyd.:Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie (od 1887 r.).
      Warszawa, R.1:1879 - R.27: 1905; format: 23,5 cm.

Wszystkie prezentowane numery pozbawione bibułkowych okładek,
na których umieszczone były winieta tytułowa. Rok wydania ustalono na podstawie stopek wydawniczych.

R.1895 nr 24
R.1898 nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16
R.1899 nr 8, 10, 17, 18, 20, 24
R.1900 nr 9, 15
R.1901 nr 1, 4
R.1902 nr 2, 5,11
R.1905 nr 2, 3, 18, 20, 21, 22                                            po 33,00

-    Plon.
      Ilustrowany miesięcznik rolniczo-ogrodniczy.
      Wyd.:Zjednoczone Fabryki  Związków Azotowych
      w Mościcach i w Chorzowie.
      Red.nacz.: Inż. Piotr Tereszczenko.
      Chorzów, R.1:1934 - R.6:1939; format:24 cm.

R.4:1937 nr 2, 6
R.5:1938 nr 10
R.6:1939 nr 1, 5, 7                                                 po 11,00    

-    Polskie Zioła.
      Miesięcznik poświęcony propagandzie zielarstwa.
      Red.odp.:Inż.S.Wiewiórski.
      Wyd.:Inż.J.Marjański.
      Warszawa, R.1:1934 - R.6:1939; format: 22 cm.

R.3:1936 nr 8                                                Cena: 11,00                              

-   Poradnik Gospodarski.
  Pismo tygodniowe.
  Urzędowy organ Wielkopolskiej Izby Rolniczej-
  Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych-
  Związku Stawazr.Plantatorów Buraków Cukrowych
  Wielkopolski i Pomorza. Źródłowo informuje o
  działalności Komitetu do Spraw finansowo-Rolnych.
  Poznań, R.1: 1889/90

R.47:1936 nr 21/Numer poświęcony Zjazdowi Naukowemu
                    Rolniczo-Leśnemu w Poznaniu 25.-28.V 1936 r.
                                                                                   Cena:  16,60

-   Przewodnik Gospodarski.
     Organ Centralnego Towarzystwa Organizacyj
     i Kółek Rolniczych.
     Warszawa,R.1(23):1929 - R.11(34):1939.
     /Tytuł poprz.:Gazeta Gospodarska. Warszawa. 1924;
     Poradnik Gospodarstw Wiejskich; Rolnik i Zagroda/;         format:31 cm.
 

R.7/30/:1935 nr 20
R.10/33/:1938 nr  9, 10                                                     po 11,00

-   Rolnik.
     Ilustrowany Tygodnik Rolniczy.
     Wydawnictwo: Wydawnictwo Rolnicze,
     Kraków, R.1, 1941 - R.4, 1944.

R.II: 1942 nr 2 /11 I/                                                             22,00


-   Rolnik Ekonomista.
    Organ Związku Organizacyj Rolniczych Rzplitej Polskiej.
    Kierownik Pisma: J.Gościcki.Redaktor: Dr.T.Mincer.
    Warszawa:

R.V: 1930 nr 8/15 IV/                                                           16,60

-    Sprawy Gospodarcze.
      [Dodatek rolniczy do czasopisma "Chata Rodzinna"].
      Kowno, R.1936 - 1940.

R.1936 nr 4, 5, 10, 13 - 18, 20, 21, 25, 26, 30 - 39, 41 - 52
                (zbiór 35 egz.nieoprawionych)                     Cena:193,20

R.1937 nr 1 - 52 (br.nr 4)                                           Cena:257,60
R.1938 nr 1 - 53                                                         Cena:257,60
R.1939 nr 1 - 53 br.nr 9-14, 41, 42
R.1940 nr 1,2, 3, 8  [zbiór 45 egz.]                             Cena:241,50 

- Tygodnik Rolniczy.
  Wychodzi w każdą sobotę.
  Wydawca: L.Sygietyński.
  Warszawa, R.1:1872 - R.11:1882; 40 cm.
(MZ-t)

R.5:1876 nr 20                                           Cena:22,00                    

                                              

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.