Strona Główna   Strona Główna

Historia, archeologiaHistoria, archeologiaKliknij aby powiększyć

- Acta Poloniae Historica.
   Polska Akademia Nauk
   Komitet Nauk Historycznych
   Instytut Historii
   Warszawa,PWN,R.I:1958-

R.1962 T.5
R.1968 T.18
R.1969 T.20
R.1970 T.22
R.1973 T.27
R.1977 T.36
R.1978 T.37, 38
R.1979 T.39, 40
R.1983 T.48
R.1984 T.49, 50
R.1985 T.52
R.1986 T.53, 54
R.1987 T.55, 56
R.1989 T.60                                                                    

R.1990 T.61
R.1993 T.67                                                                   po 11,00 

- Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.

Tytuł poprzedni:Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce(do R.1949).
Od R.1991-Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko  Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej.
Poznań, Warszawa, R.1:1946- ; (F)

R.1967 T.16
R.1970 T.20
R.1982 T.31                                                                   po 33,00


- Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko   Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej.

R.1993 T.36
R.1994 T.37                                                                    po 33,00

- Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego.
   Warszawa,R.1949-

R.1951 nr 1 (opr.)                                                       Cena:44,00
R.1953 nr 1(5), 2/3, 4
R.1955 nr 13/14
R.1956 nr 17/18, 19/20
R.1957 nr 21
R.1959 nr 29, 30, 31
R.1963 nr 47/48
R.1966 nr 57
R.1967 nr 63
R.1969 nr 71/72              
R.1972 nr 3/4
R.1978 nr 3/4
R.1988 nr 1/2                                                                  po 33,00   

- Kwartalnik Historii Nauki i Techniki.
   Polska Akademia Nauk. Komitet Historii Nauki.
   Red. nacz. Bogdan Suchodolski.
   Warszawa:Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
   R.I:1956-

R.23:1978 nr 1
R.24:1979 nr 1   
R.26:1981 nr 1                                                                po 11,00

- Kwartalnik Historyczny.
   Organ Towarzystwa Historycznego.
   Red. Xawery Liske.
   Lwów, Kraków (od 1939/45 r. nr 3/4),                                 Warszawa (od 1950/51 r.),R.I:1887-

R.53:1946 nr 3/4
R.56:1948 nr 3/4
R.60:1953 nr 1, 2, 3, 4
R.61:1954 nr 2, 3, 4
R.62:1955 nr 1, 2, 4/5, 6
R.63:1956 nr 3
R.64:1957 nr 2, 3
R.65:1958 nr 1, 4
R.66:1959 nr 2, 4
R.67:1960 nr 1, 3, 4
R.70:1963 nr 1, 3
R.71:1964 nr 2, 3
R.72:1965 nr 1, 2, 3, 4
R.73:1966 nr 1, 2, 3, 4
R.74:1967 nr 1, 2, 3, 4
R.75:1968 nr 1, 2, 3, 4
R.76:1969 nr 3, 4
R.77:1970 nr 1, 2, 3, 4
R.78:1971 nr 1, 2
R.79:1972 nr 1, 2, 4
R.80:1973 nr 1, 2, 3, 4
R.81:1974 nr 1, 2, 3
R.82:1975 nr 1, 2, 3, 4
R.83:1976 nr 1
R.84:1977 nr 3
R.85:1978 nr 1
R.86:1979 nr 2, 3, 4
R.88:1981 nr 1, 3, 4
R.89:1982 1, 2/3, 4
R.90:1983 nr 1, 2, 3, 4
R.91:1984  nr 1, 2, 3, 4
R.92:1985 nr 1, 2, 3
R.93:1986 nr 1, 2, 4
R.94:1987 nr 2

R.95:1988 nr 1, 2, 3
R.97:1990 nr 3/4 
R.98:1991 nr 2, 4
R.99:1992 nr 2                   
R.104:1997 nr 1, 3
R.105:1998 nr 1                                                              po 11,00

-Meander.                                                                                      
Miesięcznik poświęcony kulturze 
świata starożytnego.
  PWN, Warszawa, R.I:1946-;
(MZ)

R.1:1946 nr  6, 9, 10                                         
R.2:1947 nr 3,  6, 7, 8                                      
R.3:1948 nr 1, 2, 3, 4, 5/6, 7/8, 9, 10
R.4:1949 nr 1/2, 3, 4, 7, 8, 9, 10
R.5:1950 nr 1, 2, 6/7, 8
R.6:1951 nr  1, 2, 3/4, 5/6, 7, 8/9, 10
R.7:1952 nr 1, 2, 3, 4/5, 8, 9, 10
R.8:1953 nr 2, 9/10
R.10:1955 nr 1/2, 3, 5
R.11:1956 nr 1/2, 3, 4, 5, 7/8, 12
R.12:1957 nr 2, 4/5
R.13:1958 nr 10
R.14:1959 nr 1
R.15:1960 nr 4
R.17:1962 nr 1, 2, 3, 4, 5                                              po 5,50

R.1962
Dodatek:Lidia Winniczuk, Zdzisław Piszczek-
Antyk w Polsce w 1962 r.Bibliografia.                       Cena:11,00

R.18:1963 nr 1, 4, 5, 7/8, 9,11/12
R.19:1964 nr 7/8, 9
R.20:1965 nr 1, 2/3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11/12

R.1965
Dodatek:Lidia Winniczuk, Zdzisław Piszczek opr.-
Antyk w Polsce.Bibliografia za 1963 r.                       Cena:11,00


R.21:1966 nr 6, 7/8, 10
R.22:1967 nr  2/3, 7/8, 9/10
R.23:1968 nr 4
R.24:1969 nr 1, 3, 10
R.25:1970 nr 1
R.35:1980 nr 1/2                                                               po 5,50

 

-  Niepodległość.
    Czasopismo poświęcone dziejom polskich walk
    wyzwoleńczych w dobie powstaniowej pod redakcją
    Leona Wasilewskiego.
    Wydawnictwo Instytutu Badania Najnowszej Historii
    Polski. nakładem Księgarni F.Hoesicka w Warszawie.
    Warszawa 1929/30-1939. (F)

Oprawione:

T.1: październik 1929-marzec 1930 /oprawiony/     Cena: 166,00
T.1/I2 współoprawne /opr./                                      Cena: 288,00

T.2 z.2 (4)wyd.2
T.6 z 3 (14) współoprawne                              Cena:88,00

T.3 z.2 (X 1930-III 1931)                                  Cena:48,00

R.1931 T.4 z.2 (8)                                             Cena:48,00

Luźne zeszyty:


T.I  z.2 wyd.2                                            
T.II z.2 (4)                                                                 
T.II/wydanie II/ z.2   
T.IV/wydanie II/ z.1 (7)                                                
T.V z.3 (11)                                                                  
T.VI z.2 (13), 3 (14)                                                       
T.VII z. 2 (16)                                                               
T.VIII z. 2 (19)                                                        
T.XII z. 3 (32)                                                             
T.XIII z. 2 (34), 3 (35)                                                      
T.XIV z.1(36)                                                                      po 44,00


- Przegląd Historyczny.
   Wydawany przez Towarzystwo Miłośników Historii
   w Warszawie.
   Warszawa, R.I:1905-

T.XXXVIII:1948 z.dodatkowy                                              
T.XLIII:1952 z.1, 3/4
T.XLVI:1955 z.3
T.XLVII:1956 z.3
T.LVIII:1967 z.1, 2, 3, 4
T.LIX:1968 z.1, 2, 3, 4
T.LX:1969 z.1, 2, 3
T.LXI:1970 z.1, 3
T.LXII:1971 z.1, 2, 3, 4
T.LXIII:1972 z.1, 3, 4
T.LXIV:1973 z.2, 3, 4
T.LXV:1974 z.1, 2, 3, 4
T.LXVI:1975 z.3, 4
T.LXVII:1976 z.2, 3
T.LXVIII:1977 z.1, 4
T.LXIX:1978 z.2, 3
T.LXXII:1981 z.1, 2, 4
T.LXXIII:1982 z.1/2, 3/4
T.LXXIV:1983 z.3
T.LXXV:1984 z.1
T.LXXVI:1985 z.2, 3
T.LXXVII:1986 z.1
T.LXXVIII:1987 z.1, 4
T.LXXIX:1988 z.1, 2, 3, 4
T.LXXX:1989 z.3                                                         po 11,00

- Przeszłość.
  Czasopismo historyczne dla wszystkich.
  Wychodzi co miesiąc pod redakcją
  Piotra Żukowskiego.
  Poznań, R.1:1929 - R.8:1936; 24 cm.
(MZ-t)

R.2:1930 nr 6                                                             Cena:11,00


- Roczniki Historyczne.
   Organ Towarzystwa Miłośników Historii w Poznaniu.
   Pod redakcją Kazimierza Tymienieckiego
   i Kazimierza Kaczmarczyka.
   Nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
   Nauk z zasiłku Wydziału Nauki Ministerstwa
   Oświaty.
   Poznań, R.I:1925-

R.XVI:1947
R.XL:1974                                                                    

R.LXVI:2000                                                                  po 22,00

- Wojskowy Przegląd Historyczny.
   Kwartalnik. [kom. red.: Jerzy Bordziłowski - przew.]
   Warszawa : "Ruch", 1956-1997.

R.1961 nr 2
R.1966 nr  2, 3, 4
R.1967 nr 1, 3, 4                                                       

R.1968 nr 2
R.1969 nr 1, 2
R.1970 nr 2
R.1971 nr 4
R.1973 nr 2, 3 (specjalny pośw.XXX rocznicy powstania LWP)
R.1976 nr 1 (XX-lecie), 2, 3, 4
R.1977 nr 3
R.1978 nr 2, 4
R.1979 nr 1, 2, 4
R.1980 nr 3
R.1981 nr 2, 4
R.1982 nr 2, 3, 4

R.1983 nr 1, 4
R.1984 nr 1, 2
R.1985 nr 1/2 (40 rocznica zwycięstwa nad faszyzmem,
                      30 lat Układu Warszawskiego)                     

R.1986 nr 1, 2
R.1987 nr 2
R.1988 nr 1, 4                                                                po 11,00

- Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
  Kwartalnik poświęcony historii Pomorza.
  Toruń, T.1 (1908/10) - T.20 (1954); 25 cm.
(F)

R.1946 T.XII z.1-4
R.1947 T.XIII z.1-4
R.1948 T.XIV z.1-4
R.1952 T.XVIII z.1-4
R.1955 T.XXI z.1-2, 3-4                                                     po 33,00

- Z Otchłani Wieków.
  PImo poświęcone pradziejom Polski.
  Organ Działu Przedhistorycznego
  Muzeum Wielkopolskiego.
  Poznań, R.1:1926 - ; 24 cm.
(F)

R.1:1926 nr 3                                                            Cena:15,00 

R.15:1946 nr 3-6, 11/12
R.16:1947 nr 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10
R.17:1948 nr 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12
R.18:1949 nr 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12
R.19:1950 nr 1/2, 3/4, 7/8, 9/10, 11/12
R.20:1951 nr 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12
R.21:1952 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.23:1957 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.24:1958 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.25:1959 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.26:1960 nr 1, 3, 4
R.27:1961 nr 2, 3
R.28:1962 nr 1, 2, 4
R.29:1963 nr 1, 2, 3, 4
R.32:1966 nr 2, 3                                                            po 5,50

- Zeszyty Historyczne WiN-u.
  Wydawca:Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość"
  Komisja Historyczna.
  Kraków, R.1:1992 (III)- ; 23 cm.
(F)

R.2:1993 nr 3 (VI)
R.3:1994 nr 5 (VIII)
R.4:1995 nr 7 (IX)
R.5:1996 nr 8 (II), 9 (XII)
R.6:1997 nr 10 (IX)
R.7:1998 nr 11 (IX)
R.8:1999 nr 13 (XII)
R.9:2000 nr 14 (IX)
R.10:2001 nr 15 (VI), 16 (XII)
R.11:2002 nr 17 (VI), 18 (XII)                                              po 22,00

R.12:2003 nr 19/20 (XII)                                                  Cena:33,00

R.13:2004 nr 21 (VI), 22 (XII)
R.14:2005 nr 23 (VI), 24 (XII)                                               po 22,00Aktualizowano 23.02.2017 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.