Strona Główna   Strona Główna

Humor,satyra,erotyka A - MHumor,satyra,erotyka A - MKliknij aby powiększyć

-  Adam i Ewa.
    Magazyn tygodniowy.
    Red.nacz.Roman Hernicz.
    Lódź, R.1:1934 - R.3:1936. (MZ)

R.II: 1935 nr 45, 48,
R.III:1936 nr 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 25,
                    26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 46
                          
                                                         Pojedyncze zeszyty po 33,00


-   Amorek.
    Redaktor i wydawca:Jan Kubicki,
    Kierownik artystyczny:Jeanne d`Yves.
    Warszawa, R.1:1924 - R.2:1925.
    22 s., format: 24 x 17 cm. (MZ-t)

R.I:1924 nr 9                                                            Cena:55,00


-  Biblioteka "Satyra".
    Dwutygodnik humorystyczno-satyryczny.
    Wychodzi w Krakowie pod redakcją Wacława
    Grabiańskiego.
    Wydawcy:Wacław Grabiański i Wiktor Stypiński.
    Redaktor odpowiedzialny:Roman Ferek;
    Drukarnia "Głosu Narodu" w Krakowie.
    Kraków, R.1:1919, format: 25 cm. (MZ-t)

R.1:1919 nr 1 (1 II)                                                    Cena:55,00

-  Bicz Boży.
    Chicago, R.1:1909 - R.10:1918; format: 26 x 21 cm.
(MZ-t)

R.9:1917 nr 5 (marginesy z naddarciami)                    Cena:22,00

- Cepy.
  Jednodniówka satyryczna za 6 groszy.
  Wydawca: Jan Perczyński.
  Warszawa, dnia 27 października 1907 roku.
  4 s., 47 cm, papier kruchy, rozdarcia podklejone
  bibułką. (MZ-t)                                                              Cena:55,00-   Chochoł.
    Ilustr.tygodnik satyryczno-humorystyczny.
    Wychodzi co niedzielę.
    Redaktor: Władysław Zaus.
    Kraków, R.1:1909 (?)-R.4:1912, format: 31,5 cm. (MZ-t)

R.4: 1912 nr 16 (2 VI)                                               Cena:55,00


-  Cocktail.
   Dwutygodnik ukazuje się co drugi czwartek.
   Wydawca: Olof Nylin, Odpowiedzialny redaktor:
   Marja Suszyńska.
   Warszawa, R.1:1936.
   /zawiera m.in.zdjęcia hollywoodzkich gwiazd filmowych,
    akty girls, dowcipy , opowiadania/. (MZ-t)

R.1:1936 nr 5                                                             Cena: 55,00

- Cyrulik Warszawski
Goli w każdą niedzielę.
Warszawa, R.1:1926 - R.9:1934.

Oprawione (MZ):

R.1:1926 nr 2 (12 VI) - 30 (23 XII) rocznik oprawiony, brak nr 1.
nr 1 s.1/2 rozdarcie
nr 7 s.1/2 rozdarcie.
                                                                       Cena:  990,00

-   Djabeł.
      Kraków, R.1:1869/70 - R.47:1914, R.48:1918 - R.54:1922. (MZ)

R.11:1879 nr 13, 17
R.18:1886 nr 1, 3 (z dod.), 15 (z dod.)
R.23:1891 nr 10, 14
R.30:1898 nr 15 (z dod.)
R.31:1899 nr 23 (z dod.)
R.32:1900 nr 8 (z dod.), 9 (z dod.), 19
R.34:1902 nr 13 (po konfiskacie nakł.drugi)              po 33,00

R.37:1905 nr grudzień                                       Cena:55,00

R.45:1912 nr 18
R.48:1918 nr 1, 2, 3
R.50[!]:1919 nr 11, 25                                               po 33,00


-   Dukat.
      Publikacja bez barwy politycznej , wydana w Krakowie
      d.6 listopada 1869.
      Wydawca: Ludwik Guibillon.
     Kraków, R.1869, format: 24,6 cm.

R.1869 Nr.Pierwszy/Nr Ostatni                                    Cena:22,00


-   Dzwoniec Polski.
      Jad.Śmiech.Łzy.
      Redaktor i wydawca: Bolesław Szyszkowski.
      Kierownik literacki: Marjan Kowalski.
      Warszawa, R.1906-1908, format: 42,5 cm.

R.1906 nr 8 (sierpień)                                                  Cena:33,00

- Eroticon.
  Wydawca:Konstanty Sztejner,
  Redaktor: Stanisław Dziurzyński,
  Kierownik artystyczny: Wacław Lipiński.
  Od R.2, nr 30 (1924) podtyt.: pismo artystyczne,
  poświęcone lekkiej literaturze i humorowi.
  Warszawa, R.1:1923 - R.2:1924; 25 cm.
Tytuł następny: Figlario.
(MZ)

R.2:1924 nr 3 (litografowana okł.lekko uszkodzona-
                      dziura ok.1,5 x 1,5 cm, oderwany fragment
                     z boku),
                 nr 28, 36                                                        po 66,00

- Eroticon.
  Pismo artystyczne poświęcone lekkiej literaturze i humorowi.
  Wydawca: R.Kucharski.
  Redaktor: Wacław Lipinski.
  Warszawa,R.1:1930 - R.6:1935;dwutygodnik, 25 cm, 24 cm.
Tytuł poprzedni:Figlario.
(MZ)


R.3:1932 nr 1, 4, 10                                                          po 55,00

-   Ewa.
      Wytworny miesięcznik literacko-artystyczny.
      Wydawca:Czesław Ostaszewski,
      Redaktor:Marian Dąbrowski.
      Warszawa, br.daty (lata 30-te).
      16 s., format: 19,4 x 28 cm.
      /zawiera zdjęcia hollywoodzkich gwiazd filmowych,
       opowiadania, humor/.


nr 1, 3                                                                              po 44,00

-   Express Humorystyczny.
      Wesoły kalejdoskop tygodniowy
     (wychodzi w każdy czwartek).
     Redaktor naczelny:M.[Marian]Dąbrowski (Emden).
     Wydawca: Wincenty Ostaszewski.
     Warszawa, R.1:1930 - R.9:1938, format: 47 cm.

R.1:1930 nr 17 (Numer świąteczny, grudzień, recenzje sztuki 
                       "Ulica"granej w teatrze "Ateneum" przez S.Jaracza,
                        oraz spektaklu "Grunt to flota wystawianego przez
                         kabaret "Wesoły Wieczór")
                                                                                   Cena:55,00

R.2:1931 nr 11 (28 w ciągłej numeracji, 12 III), 19
R.3:1932 nr 39
R.5:1934 nr 19
R.6:1935 nr 50                                                              po 44,00

-  Figlarz.
      Wychodzi trzy razy w miesiącu.
      Wydawca:Katolicka Spółka Wydawnicza.
      Odpowiedzialny redaktor: Karol Zwoliński.
      Kraków, R.1:1911 - R.8:1919, format: 28,5 cm.(T)

R.6:1917 nr 16 (30 VI)                                                 Cena: 44,00

-   Fortuna.
      (Humor i Satyra) w każdą sobotę.
      Redaktor i wydawca:Fr.Ks.Komierowski.
      Ryciny odbito w litografii O.Flecka Krak.Przedm.Nr.39.
      Ilustracje:Franciszek Kostrzewski, Arkadiusz Mucharski.
      Warszawa, R.1:1885. (MZ-t)

R.1:1885 nr 5 z dn. 25 V (6 VI)                                             66,00
                 nr 10, 15, 16, 17, 18                                     po 166,00

-   Hi-hi-hi.
      Tygodnik z kogutkiem kojący bóle.
      Tygodnik satyryczno-humorystyczny
      Wydawca:Wydawnictwo Czasopism Humorystycznych.
      Redaktor naczelny:Wacław Kwiatkowski.
      Redaktor odpowiedzialny:W.Winkler
      Łódź, R.1:1938 - R.2:1939.(T)

R.2:1939 nr 1(15 I )                                                  Cena:55,00

-  Humorysta Warszawski.
      Warszawa, R.1:1839/40 - R.2:1840, format: 20,8 x 17,5 cm. (T)

R.1:1840 nr 23 (23 I )                                                Cena:22,00   

-   Kolce.
     Tygodnik humorystyczno-satyryczny ilustrowany.
     Warszawa, 1871 - R.44:1914.

R.2:1872 nr 15 /plus dodatek Kolców do nr 15:
              "Klejnoty Humoru Polskiego/.
                                                          Cena:44,00
R.4:1875 nr 37                                    Cena:33,00
                  38/str.1/2 brudna i naddarta/
                                                          Cena: 22,00
R.5:1876 nr 30, 31
R.24:1894 nr 52                                      po 33,00
R.28:1898 nr 40/brudna 1 str./          Cena:22,00
R.29:1899 nr 1
R.34:1904 nr 44                                    po 33,00

-   Komar.
      Dwutygodnik literacko-humorystyczny.
      Wydawca:S.Śnieżko;
      Redaktor:Wiktor Zdarzyński.
      Wilno, R.1:1930, format: 31,5 cm.

       
R.1:1930 nr 2 (4 III- ślady po taśmie samoprzylepnej)     Cena:44,00

-   Komik Polski.
      Tygodnik humorystyczny.
      Redaktor i wydawca:Adolf Dol.-Olpinski;
      Kierownik artystyczny:Roman Walek.
      Lwów, R.1:1932 - R.3[!]:1935, format: 34,7 cm.

R.1: 1932 nr 8
R.2:1933 nr 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21                        po 55,00
R.5:[1936 nr 1 (rozdarcia podklejone bibułką)                  Cena:44,00 


-   Kropidło.
      Toruń, R.2:1922, fomat: 31,5 cm.

R.2:1922 nr 26 (29 VII-Numer teatralny)
                Rysunki w numerze wykonali:B.Gęstwicki, F.Gęstwicki,
                F.Kowarski, Z.Nowakowski i L.Pękalski

                                                                               Cena:110,00

- Lajkonik.
  Harcuje, gdy jest potrzebny.
  Redaktor:Stanisław Witold Balicki;
  Wydawca:"Dziennik Polski".
  Kraków, R.1:1945, 4 s., format: 32 cm.(MZ-t)

R.1:1945 nr 1 (31 III )                                                      Cena:22,00

-    Mańkut.
      Jednodniówka.
      Wydał:A.Starman.
      Warszawa, R.1912, 20 stycznia, 10 s.,  format: 30,3 cm.
      Tytuł ukazał się zamiast czasopisma "Szczutek".
                                                                               Cena:44,00

-    Mucha.
      Tygodnik humorystyczny illustrowany.
       Wydawca:Józef Kaufman.
       Wychodzi co Piątek.
       Warszawa, R.1:1868 ; R.1:1871 - R.79(85):1952.

luźne numery

R.1:1871 nr 42, 43, 44, 45
R.1877 nr 1- 52 (br.nr 18, 33, nr 52 br.s.3/4)
R.1878 nr 2-25 (br.nr 7, 21,  nr 17 s.1/2, 3/4 ubytki)
R.1879 nr 5, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 45, 50, 51
                                                                                    po 55,00
R.1882 nr 44 (stan słaby)                                            Cena:22,00

R.1895 nr 26, 27
R.1896 nr 2, 12                                                               po 22,00

R.1902 nr 32                                                              Cena: 11,00

R.38:1905 nr 12, 15, 18, 31, 38, 46, 47, 49
                  (il.L.Markus)
                                                                                       po 22,00


R.41:1908 nr 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52
                                                                       
                                                                                      po 11,00

                49 (jubileuszowy)                                       Cena: 22,00

R.41[?]:1909 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
                       21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
                       31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
                       42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

R.42:1910 nr 10, 13, 22, 24, 53      

R.43:1911 nr 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
                   20, 22, 23, 33, 34, 35, 36, 38, 43, 45,
                   46, 47, 48, 49, 51

R.44:1912 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
                   15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25,
                   26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
                   37, 38, 39

R.45:1913 nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17,
                   18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31,
                   32, 33, 34, 35, 36, 37, 39                                 po 11,00

R.46:1914 nr 3, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
                      45, 48, 49, 50, 51

R.47:1915 nr 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
                      22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

R.51:1919 nr 9, 15, 16, 18, 21, 25, 38
R.52:1920 nr 4                                                             po 22,00

R.53:1921 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
                   15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25
                   27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
                   38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
                   49, 50, 51, 52, 53


R.54:1922 nr 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23,
                      24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 52


R.55:1923 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
                      15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
                      27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
                      38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
                      49, 50, 51, 52


R.56:1924 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14,
                     15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
                     26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38,
                     39, 40/41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
                     50, 51                                                         po 16,60

R.57:1925 nr 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
                   18, 19, 20, 21, 22, 23, 25/26, 27/28, 29,
                   30, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42,
                   43, 45, 46, 47, 49, 50, 52

R.58:1926 nr 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20,
                   21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 
                   40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52              po 11,00


                  nr 21 (21 maja)                                           Cena: 22,00

R.59:1927 nr 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16,18, 20, 21, 22,
                       24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 40,
                       41, 42, 43, 44, 45,46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
                                                                                       po 11,00

R.60:1928 nr 7, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
                      25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
                      36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
                      47, 48, 49, 50, 51, 52                                 po 11,00


R.61:1929 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
                   15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
                   26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
                   38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50        po 11,00

R.62:1930 nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
                      16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28,
                      29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40,
                      43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52                    po 11,00
R.63:1931 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
                       15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
                       26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
                       37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
                      48, 49, 50, 51

R.69:1937 nr 4

R.70:1938 nr 16, 17, 18, 19, 21, 22, 45, 47, 48, 50, 51, 52
R.71:1939 nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
                       17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29,
                       30, 31, 32, 34, 35, 36                                  po 11,00


R.74:1948 nr 28, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51

R.:1949 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
                  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
                  27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
                  38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49,
                  51, 52

R.1950 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
                 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
                 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
                 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49,
                 50, 51, 53

R.1951 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
                 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
                 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39
                 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

R.1952 nr  4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
                 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
                 31, 32, 33, 34, 35, 36                                      po 5,50

oprawione:

R.1901 nr 8-52 / R1902 nr 1, 2, 7, 8-12, 14, 21 współoprawne 
                                                                        Cena: 605,00
R.1902 nr 1-52  
                                                                         Cena: 580,00
R.1908 nr: 12, 12bis, 14, 15, 16, 18, 19, 24,
                  26, 27, 33, 41, 43, 49, 50, 52
                                                                         Cena: 352,00
R.1911  nr 2-52 brak nr 1; nr 21 luźny
                                                                         Cena: 561,00
R.1921 nr 1-53
                w nr 4 strony wszyte w złej kolejności
                w nr 39 okładka luzem
                w nr 52 ilustrowana historia Niemiec
                                                                        Cena: 483,00
R.1924 nr 1-52
                                                                        Cena: 660,00
R.1928 nr 1-52
                                                                        Cena 330,00
R.1929 nr 1-52 / R.1930 nr 1-52  zszywka
                                                                        Cena: 660,00

Mutacje tygodnika Mucha-  powodu perturbacji z cenzurą
pismo często ukazywało się pod zmienionym tytułem-
w porządku alfabetycznym:

-   Bąk.
      Warszawa, R.1:1906
      Ukazał się zamiast czas.: Mucha

R.1:1906 nr 1 (8 IX), 2 (21 IX)                                      po 22,00

-   Jednodniówka „Czyżyk".
      Warszawa, R.1907
      Ukazała się zamiast.czas.: Mucha

R.1907 nr z dn.28 VII                                              Cena:33,00

-   Dzięcioł.
      Redaktor i wydawca:Antoni Orłowski.
      Warszawa, R.1:1906, format:30,2 cm.
  (Tytuł ukazywał się zamiast czasopisma "Mucha" 6 III-22 VI1906)

R.1:1906 nr 1 (6 III), 3, 6, 7, 8, 9, 10                                     po 22,00

-   Facet.
     Warszawa, R.1:1906-R.2:1907.
     Tytuł ukazywał się zamiast czasopisma "Mucha".

R.1:1906 nr 1 (13 IV)
R.2:1907 nr 1 (22 II )                                                      po 22,00

-  Kruk.
      Warszawa, R.1:1906.
      Ukazywał się zamiast czasopisma "Mucha".

R.1:1906 nr 4, 5, 6, 6 (pomyłka drukarska-
                    okł.z nr 7, zawartość z nr 6), 7, 8                 po 22,00   

-   Kukułka.
      Warszawa, R.1:1906
      Ukazała się zamiast czas.: Mucha

R.1:1906 nr 2 ( 31 VIII)                                                    Cena: 22,00

-   Marchołt.
      Redaktor:Wojciech Dunin;
      Wydawczyni:Marja Podwińska.
      Warszawa, R.1:1912-R.2:1913, format:30,5 cm.
      Ukazywał się zamiast czasopisma "Mucha".

R.1:1912 nr 1(15XI), 2, 3, 4, 5, 6, 7                          po 22,00    

         jednodniówka z dnia 8 listopada                          Cena: 22,00

-  Motyl.
      Warszawa, R.1:1906.
      Ukazywał się zamiast czasopisma "Mucha.

R.1:1906 nr 2 (6 IV)                                                      Cena: 22,00

-   Sęp.
      Warszawa, R.1:1906
      Ukazał się zamiast czas.: Mucha

R.1:1906 nr 1 (14 IX)                                                   Cena: 22,00

- Jednodniówka „Sójka".
   Warszawa, 13 IX 1907.
   Ukazała się zamiast czas.: Mucha.                           Cena:22,00


-  Muchy.
  Redaktor i wydawca: Wacław Jeziorowski.
  Warszawa, R.1:24 IX 1915 - R.4:28 XII 1918; format: 30,5 cm.
 Tytuł następny: Zagłoba.

R.1:1915 nr 1 (24 IX), 4, 6, 8, 9,
R.2:1916 nr 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21,
                     22, 23, 24, 27, 33, 39
R.3:1917 nr 32                                                               po 22,00

 

Aktualizowano 11.02.2016

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.