Strona Główna   Strona Główna

Geografia,geologia,turystykaGeografia,geologia,turystykaKliknij aby powiększyć

- Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego.
  
Nakład i własność Towarzystwa Tatrzańskiego.
  Druk W.L.Anczyca i Spółki.
  Kraków, T.1:1876 - R.37:1919/20.


T.28:1907 (podklejony grzbiet)                                   Cena: 220,00
T.29:1908                                                                  Cena: 220,00
T.30: 1909(br.tylnej okł.,grzbiet podklejony)               Cena: 199,00
T.31: 1910/okładka naddarta/                                     Cena: 220,00
T.32:1911                                                                  Cena: 220,00
T.34: 1914                                                                 Cena: 220,00
T.35:1915/1916 (grzbiet podklejony)                          Cena: 220,00

- Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu
  Jagiellońskiego redagowane przez Jerzego Smoleńskiego.

  (równolegle tyt.franc.)
 
Zeszyt 22 -
Wiktor Ormicki: Skup zawodowy i handel obnośny
w woj.wileńskim, nowogródzkim, poleskim i wołyńskim
(Studium geograficzno-gospodarcze).

Z zasiłku Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie, Wilno 1938.
Broszura, 44 s., format: 24 cm.
Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Cena: 55,00

- Przegląd Geograficzny. Revue Polonaise de Geographie.
  Organ Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
  Nakł. Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
  Warszawa, R.1:1918/19 -

T.3:1922
T.4:1923                                                                           po 44,00
T.8:1928 z.3-4                                                              Cena:22,00

T.9:1929 - Edward Stenz:  Z badań nad promieniowaniem słonecznem na oceanach. (Z biblioteki Edwarda Stenza)
                                                                                    Cena: 11,00

T.10:1930 z.3-4                                                            Cena:22,00
T.12:1932                                                                     Cena:33,00
T.13:1933 z.1                                                               Cena:11,00
          z.2-4                                                                   Cena:22,00
T.14:1934/35 z.1-2                                                       Cena:22,00
          z.1-2 (Edward Stenz:Pomiary magnetyczne w
Górach Świętokrzyskich)                                               Cena:11,00
          z.3-4                                                                   Cena:22,00
T.16:1936                                                                     Cena:33,00
T.17:1937                                                                     Cena:33,00

T.20:1946                    
T.21:1947 z.1-2, 3-4                                                        po 11,00
T.22:1948/49                                                                Cena:22,00
T.27:1955 z.1                                                                Cena:11,00


- Przegląd Krajoznawczy.
  Organ Oddz.Lwowskiego Polskiego Tow.Krajoznawczego.
  Lwów, R.1:1937 nr 1-4 - R.2:1938 nr 1-12; format: 38,2 cm.
  (MZ-t)

R.1:1937 nr 2
R.2:1938 nr 6-7                                                              po 44,00

- Przegląd Turystyczny.
  Organ Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
  Redaktor: Bohdan Jaxa-Małachowski.
  Kraków, R.1:1925 - R.4:1928 ; 1932 - R.3:1934; 
  format: 25,3 cm.
  W 1932 r. wznowione po przerwie. (MZ)

R. 3:1934 nr 1(8), 3, 4                                                     po 22,00

- Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego w  
  Krakowie.

  Wyd.:Biuro Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Gabinecie
  Geologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Kraków, T.1:1921/22 - T.3:1925/26; format: 23 cm.
  (F)

T.1:1921/22                                                                 Cena: 66,00

- Rocznik Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
  Nakład Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
  Warszawa, R.1:1907 - R.7:1913; 18 cm, 20 cm.
(MZ)

R.3:1909
R.5:1911
R.6:1912                                                                      po 110,00

 

- Szkolne schroniska wycieczkowe.
  Informator.

  Wyd.: Ministerstwo Wyznań Religijnych
  i Oświecenia Publicznego.
  Warszawa, R.11:1937 - R.13:1939; 17 cm.
  Tytuł poprzedni: Informator Wycieczkowy
  dla Szkół i Młodzieży Szkolnej.
(F)

R.11:1937                                                                     Cena:66,00

- Taternik.
  Organ Sekcji Turystycznej Polskiego
  Towarzystwa Tatrzańskiego.
  Organ oficjalny ekcji Turystycznej A.Z.S.w Krakowie.
  Wychodzi sześć razy w roku.
  Lwów, Kraków (od 1919),Zakopane (od 1922), Kraków (od 1928),
  Warszawa (od 1936/37), Zakopane (od 1947).

R.7: 1913 nr 1 (V) - 6 (XII) rocznik oprawiony          Cena: 990,00

Luźne numery:

R.2:1908 nr 4
R.5:1911 nr 4                                                                po 166,00

R.7:1913 nr 1/br.okł./                                                   Cena:133,00
                 nr 2, 3, 4, 6
R.8:1914 nr 1, 2
R.1915-1921                                                                    po 166,00

R.1915-1921 (po dezynfejcji gazem)                               Cena:110,00

R.9:1922 nr 1/2, 3/4
R.10:1923-24                              
R.11:1925 nr 1/2                                                               po 166,00

R.12:1928 nr 1, 2, 3
R.13:1929 nr 1, 2, 3
R.15:1931 nr 1, 3, 4, 5/6
R.16:1932 nr 1, 3
R.18:1934 nr 4
R.20:1935 nr 1
R.20:1936 nr 2, 4, 6                                                      po 133,00

R.29:1947 nr 2/3, 4/5, 6
R.30:1948 nr 1/2, 3/4
R.31:1949 nr 1/2                                                              po 44,00

R.32:1956 nr 1/2, 3/4
R.33:1957 nr 1, 2, 3, 4
R.34:1958 nr 1, 2, 3
R.35:1959 nr 1, 2/3, 4                                                      po 22,00

R.36:1960 nr 1, 2, 3/4
R.37:1961 nr 1, 2, 3
R.38:1962 nr 1, 2/4
R.39:1963 nr 1/2, 3/4
R.40:1964 nr 1/2, 3/4
R.41:1965 nr 1/2, 3/4
R.42:1966 nr 1/2, 3/4
R.43:1967 nr 1, 2, 3, 4
R.44:1968 nr 1, 2, 3, 4
R.45:1969 nr 1, 2, 3, 4                                                      po 11,00

R.46:1970 nr 1, 2, 3, 4
R.47:1971 nr 1, 2, 3, 4
R.48:1972 nr 1, 2, 3, 4
R.49:1973 nr 1, 3, 4
R.50:1974 nr 1, 2, 3, 4
R.51:1975 nr 1, 4
R.52:1976 nr 1, 2, 3, 4
R.53:1977 nr 1, 2, 3
R.54:1978 nr 1, 2, 3, 4
R.55:1979 nr 1, 2, 3, 4
R.56:1980 nr 1, 2, 3, 4
R.57:1981 nr 1, 2
R.59:1983 nr 1, 2
R.60:1984 nr 1, 2
R.61:1985 nr 1, 2
R.62:1986 nr 1, 2
R.63:1987 nr 1, 2
R.64:1988 nr 1, 2
R.65:1991 nr 1
R.67:1993 nr 1
R.68:1994 nr 1, 2
R.69:1995 nr 1, 2
R.70:1996 nr 1, 2, 3, 4
R.71:1997 nr 1, 2, 3, 4
R.72:1998 nr 1, 2, 3, 4
R.73:1999 nr 1, 2
R.75:2001 nr 1, 2, 3, 4
R.77:2003 nr 1/2
R.78:2004 nr 2
R.79:2005 nr 1                                                                   po 5,50 

- Turysta w Polsce.
  Bezpłatny miesięcznik dla członków Polskiego Towarzystwa
  Tatrzańskiego, Polskiego Związku Narciarskiego i Polskiego
  Związku Kajakowego.
  Redaktor: Stanisław Faecher.
  Wydają: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Polski Związek
  Narciarski i Polski Związek Kajakowy.
  Kraków, Warszawa, R.1:1935 - R.4:1938; format: 35 cm.
  (F)

R.1:1935 nr  7, 9
R.2:1936 nr  4
R.3:1937 nr  6
R.4:1938 nr  2, 4/5                                                         po 22,00

- Wiadomości Geograficzne. Revue Mensuelle de geographie.
  Wydawnictwo Krakowskiego Oddziału
  Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
  Kraków, R.1:1923 - R.17:1939;(F)

R.2:1924 nr 1/2 (I-II), 3/4, 10 (XII)
R.3:1925 nr 1/2, 4/5, 6/7, 10
R.4:1926 nr 1/2, 4, 5/6,
R.5:1927 nr 2
R.6:1928 nr 1, 3, 7
R.7:1929 nr 1, 8
R.8:1930 nr 3
R.9:1931 nr 1/2, 4, 8
R.11:1933 nr 5
R.12:1934 nr 5-9
R.15:1937 nr 1                                                                  po 11,00

(w większości numerów brak bibułkowych okładek)

- Wiadomości Muzeum Ziemi.
  Wydawnictwo Muzeum Ziemi.
  Warszawa, T.1:1938 - T.6:1952; format:  24,5 cm.
(F)

T.3:1947
T.4:1948
T.5(1):1950                                                                     po 55,00

- Wiadomości Służby Geograficznej.
 
   Kwartalnik wydawany przez Wojskowy Instytut Geograficzny
    w Warszawie oraz Sekcję Geograficzną Towarzystwa Wiedzy
    Wojskowej.
    Redaktor:Major Jerzy Lewakowski.
    Od 1948 r. podtyt.: kwartalnik Wojskowego Instytutu
    Geograficznego Sztabu Generalnego. Przerwa wyd. w latach
   1940-1947
    Warszawa, R.1:1927 - 1948.

R.1927 z.1, 2, 3, 4
R.1928 z.1-2, 3-4
R.1929 z.1-2, 3-4
R.1930 z.1, 2, 3
R.1931 z.1, 2, 3, 4
R.1932 z.1, 2, 3, 4                                                          po 110,00

R.1930 z.4 /podniszczona okładka                                Cena: 44,00

R.1934 z. 4 /blok poluzowany/                                        po 99,00

R.1936 z.2, 4                                                                  po 110,00

- Ziemia.
   Tygodnik krajoznawczy illustrowany.
   Od R.1920podtyt.: miesięcznik krajoznawczy ilustrowany.
   1910-1919 tygodnik, 1920, 1922-25 miesięcznik.
   Warszawa, R.1:1910 - R.41:1950.
(F)

Luźne numery:

R.1:1910 nr: 2(z okł.)                                                    Cena:25,00
                 nr 4, 7, 8, 10, 23, 26, 27, 28, 29, 30,
                      33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46,
                      47, 48, 49, 50                                             po 22,00

R.2:1911 nr 28, 40 (z okł.)                                                 po 25,00
                 nr 41 (br.okł.)                                               Cena:22,00

R3:1912 nr 1, 2, 3 (z okł.)                                                 po 25,00
         bez okł. 2, 8, 11, 13, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 40, 43,
                      44, 50                                                       po 22,00
R.4:1913 nr 4, 22, 23 (zokł.)                                             po 25,00
        bez okł. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20,
                      22, 23, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
                      48, 50, 51, 52                                           po 22,00

R5:1914 nr z okł.: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
                                17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
                                29, 30, 31, 32                                  po 25,00
         bez okł. 1, 7, 11, 18, 27                                           po 22,00

R.7:1922 nr 2 (Śląsk)                                                    Cena:33,00
                 nr 3, 5, 8/9, 10 (br.okł.)                                     po 22,00
                 nr 7 (rozdarty)                                              Cena:11,00

R.13:1928 nr 4, 7
R.15:1930 nr 19, 20
R.16:1931 nr 11, 12, 15/16, 17-20, 21/22, 23/24
R.17:1932 nr 3, 4/5, 6, 7, 10-12                                      po 33,00


R.23:1933 nr 7-9 (poświęcony Toruniowi)                    Cena 99,00


R.24:1934 nr: 3, 6, 9
R.25:1935 nr: 10
R.26:1936 nr: 6                     po 33,00                                             


R.33:1946 nr: 9
R.38:1947 nr: 11/12                                                      po 16,60

R.39:1948 nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10/11, 12
R.40:1949 nr: 1, 2, 3, 4/5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
RXLI.1950 nr: 5/6, 10/11                                                  po 11,00
 

Rocznik oprawiony:

R.1932 - nr 1 - 12                                                      Cena:330,00

- Ziemia Wołyńska.
  Miesięcznik poświęcony sprawom krajoznawczym
  i kulturalnym.
  Organ Okręgu Wołyńskiego Polskiego T-wa
  Krajoznawczego.
  Łuck, R.1:1938 - R.2:1939; 29,5 cm.
(MZ-t)

R.2:1939 nr 5                                                              Cena:33,00ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.