Strona Główna   Strona Główna

KalendarzeKalendarzeKliknij aby powiększyć

 - Almanach du Magazin Pittoresque.
   Paris, Typographie de J.Best.
   Format: 21,2 cm.
(F)

R. 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1873                        po 66,00


- Ilustrowany Kalendarz Rycerza Niepokalanej.
  Druk "Rycerza Niepokalanej";
  Niepokalanów, R.1947-
(F)

R.1947                                                                         Cena: 11,00

- Kalendarz "Bociana" na rok...
  Kraków: nakł. Redakcja „Bociana"
  1903 - 1934.

R.1922 (grzbiet podklejony bibułką)   Cena: 166,00
R.1925 (br. tylnej okł.)                      Cena: 110,00

- Kalendarz Chemiczny 1937/38
Wydanie nakładem Związku Inżynierów Chemików
Rzeczypospolitej Polskiej.
Warszawa 1937.
Redaktor Naczelny inż. E.Berger
s. 318 + kalendarium                                         Cena: 22,00

- Kalendarz Chemiczny 1950/51
Wydany przez:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego w Polsce
Łódź 1950
s.920 + 5 tab.                                                   Cena: 25,00

- Kalendarz Farmaceutyczny na rok 1939
Rocznik XIX
Warszawa, R.1:1921 - R.19:1939
mgra Farm. Franciszka Heroda.
s. 600; format: 15 cm.                                                  Cena: 166,00

- Kalendarz Gazety Porannej 2 Grosze na rok...
  (Informator tylko firm chrześcijańskich).
  Nakładem f.k.Spółki Wydawniczej Warszawskiej
  A.Sadzewicz, M.Niklewicz i S-ka;
  Warszawa, 1915 - R.13:(1926).
(F)

R.1924 160 s., XLVIII s., 22,5 cm.                                  Cena:99,00

- Kalendarz Gospodarski 1939
Rocznik Trzydziesty pierwszy
Pod Redakcją: Inż. Wacława Tarkowskiego
Wydawca: Centralne Towarzystwo Organizacyj                                  I Kółek Rolniczych w Warszawie
Nakł: "Książnicy Dla Rolników" C. T. O. i K. R. w Warszawie
s. 398.                                                                      Cena: 55,00

- Kalendarz Hasła Ogrodniczo-Rolniczego.
  Informator Ogrodniczy.

  Nakładem Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie
  przy współpracy Centrali Spółdzielni Ogrodniczych
  w Warszawie.
  Tarnów, Kraków, Warszawa, R.1949- ; 20,2 cm.
  Zmiana tytułu na "Kalendarz Hasła Ogrodniczego"
  (w latach 1970-tych?)
  Zawieszone w okresie 1950-1957 r., wznowione jako R.11 (1958).

R.1968, 1974                                                                   po 22,00

- Kalendarz Ilustrowanego Kuriera Codziennego na rok 1934/1935 rocznik VII.
Pod redakcją Jana Grzywińskiego.
R. I 1927-X 1937. Kraków.
s.240, wym: 26,5 cm                                                                       

R.1934 wycięte strony 135-144, 219/220.        Cena: 166,00

R.1936                              Cena: 257,60         

- Kalendarz Katolicki Rodziny Polskiej na rok...
  Wyd.:Katolickie Towarzystwo Wydawnicze „Rodzina Polska", [1946?-1947?];
  (druk: Pruszków : Zakł. Drukarskie „Znicz").
  Warszawa, R.1947 - 1948; 20,5 cm.
(F)

R.1948                                                                         Cena: 11,00

- Kalendarz Katolicki na rok...
   Wydawnictwo "PAX", Warszawa
(F)

R.1955, 1956, 1957                   po 11,00

 - Kalendarz Królowej Apostołów.
   Nakładem Ks.Ks. Pallotynów w Wadowicach, Małopolska.
   Drukiem K.Miarki, Spółki Wyd. z ogr.por. w Mikołowie, Woj.Śląskie.
   Wadowice, Warszawa, R.1923 - R.17 (1939).
(F)

R.1936                                                                       Cena:33,00
R.1938 (Grzbiet podklejony papierem,
okł.podniszczona)                                                      Cena:22,00

- Kalendarz Ludu na rok ...
  Suplemento do journal "Lud".
  Kurytyba, Parana, R.1949 - 1973; 23 cm.

R.1950, 1966                                                                   po 88,00
R.1971, 1972                                                                   po 55,00

- Kalendarz "Nowin Lekarskich" 1926 
Kalendarz kieszonkowy "Nowin Lekarskich"
na rok 1926 pod redakcją
Dr. med. R. Wierzbickiego.
Zawiera: Kalendarz z notatnikami. Dział Środków farmaceutycznych.
Dział wypadków nagłych. - Wykaz zdrojowisk polskich.
Dział terapeutyczny.
Rocznik III
Poznań 1926
Nakładem Związku Lekarzy Zachodniej Polski (Okrąg Wielkopolski)
W Poznaniu
s. 442

Cena: 66,00

- Kalendarz Pani Domu na Wsi i w Mieście 1937/38.
Zofja Zaleska i Wanda Ładzina.
Warszawa,
s. 264, format: 24 cm. (w kilku miejscach podklejone grzbiety taśmą izolacyjną).

Cena: 66,00

- Kalendarz Polski
Instytut Wydawniczy PAX.
Józef Szczypka.
Warszawa, 1984r.
s. 336; format: 20,5 cm                                                Cena: 22,00


-- Kalendarz Przyjaciółki.
  Warszawa, RSW "Prasa",R.1958 - ; 20,2 cm, 24 cm.

R.1962                                                                      Cena:25,00
R.1976, 1977                                                                 po 16,60 
R.1985, 1986, 1987                                                        po 11,00
    


 - Kalendarz Robotniczy.
   Wyd.:Spółdzielnia Wydawnicza "Książka";
   od 1949 r "Książka i Wiedza";
   Warszawa, 1948 - 1979
(F)

Cena: 25,00

R.1949, 1950, 1951, 1953, 1956, 1957, 1971                        po 22,00

 - Kalendarz Robotniczy P.P.S. na rok...
   Wydawnictwo P.P.S.
   Warszawa, 1918-1925; format: 21,5 cm.
(F)

R. 1922, 1923                                                          po 99,00


  - Kalendarz Rycerza Niepokalanej na rok Pański...
    Drukarnia wydawnictwa "Rycerza Niepokalanej" w 
    Niepokalanowie.
    Niepokalanów, R.1 (1925) - 1946.
(F)

R.1933, 1934, 1935                                                  po 33,00

R.1938 br.tylnej okł.                                             Cena:22,00


  - Kalendarz Rycerza Niepokalanej.
    Niepokalanów, R.1948-
(F)

R.1948                                                                   Cena:11,00 

- Kalendarz Socjalisty na rok 1948
Wydawnictwo Wydziału Szkoleniowego CKW PPS
Warszawa.
s. 218

Cena: 33,00

- "Kalendarz Stołeczny" na r. 1925
Instytut Wydawniczy "Odrodzenie Polski"
Warszawa, R. I :1925.
s. 256

Cena: 120,00

- Kalendarz "Szpilek" na rok satyryczny...
  Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
(F)

R.1974-75
Red.:Eryk Lipiński i Antoni Marianowicz
Opr.graf: Barbara Winter i Eryk Lipiński.
Okł. i s.tyt.:Eryk Lipiński.
Kalendarium il.: Adrzej Czeczot.
Sennik egipski il.:Marek Goebel.
s.158, 24 cm.                                                               Cena:22,00

R.1975-76
/pod redakcją W.Piotrowskiego
/w opracowaniu graficznym Andrzeja Dudzińskiego.
s.80, 33 cm.                                                       Cena:22,00   

- Kalendarz Warszawski na rok...
  Rocznik poświęcony Warszawie, cierpieniom i bohaterstwu stolicy.
  Warszawie wczorajszej, dzisiejszej.Warszwie jutra.
  Od 1947 podtyt.: ilustrowany rocznik warszawski.
  Warszawa, Kraków R.1946 - 1948.
(F)
 
R.1946
(obwoluta podklejona papierem)                                Cena: 44,00     

- Kalendarz Zdrowia 1949.
  Wydawnictwo PCK, Warszawa 1949.
  Red. Prof. Dra Med. Marcin Kacprzak
  Wym: 23,5 cm   (t. PCK)                                    Cena: 33,00

Kalendarzyk polityczno - historyczny miasta stoł. warszawy na rok 1916.
Warszawa, Gebethner i Wolff ; Magistrat m. stoł. Warszawy.
s. 560, format: 12 cm.; blok poluzowany,  ślady po skoczu.

Cena: 55,00

- Notatnik Kalendarz Korespondenta Rolnego na rok...

R.1949 335 s., 16,7 cm., przednia okł.zażółcona          Cena:22,00

 - Pierwszy Polski Kalendarz Astrologiczny na rok...
   oparty na podstawach naukowych astrologji przy współpracy   
   astrologów polskich. Opracował Fr. A. Prengel 
   Wydawnictwo „Sowa"; Bydgoszcz, R.1:1928 - R.2:1929
(F)

R.1928                                                             Cena: 99,00

-  Polski Kalendarz Astrologiczny
   (Almanach wpływów kosmicznych).
   Oparty na podstawach naukowych astrologii przy współudziale
   astrologów polskich opracował Fr. A. Prengel
   Wyd.:Polskie Towarzystwo Astrologiczne;
   Bydgoszcz, R.7:1934 - R.12:1939;
(F)

R.7:1934                                                            Cena 110,00
R.10:1937 - grzbiet i przednia okładka podklejone papierem.
R.11:1938 - grzbiet podklejony papierem, kilka stron luźnych.                                                                        po 99,00

- Polski Kalendarz Powszechny na rok...
  Wyd. Spółki "Omega"
  Kowno,  R.14:1936 - R.18:1940
  23,3 cm.

R. 17: 1939  [ na str. 49/50 wycięty iwklejony obrazek]
                                                                              Cena: 66,00

- Poradnik Ogrodniczy na rok 1965
Rocznik XVIII,
Towarzystwo Miłośników Ogrodnictwa w Tarnowie
Tarnów, 1965
Redaktor Antoni Gładysz
s. 318                                                                      Cena: 22,00

- Poradnik Przyjaciółki na rok 1950.
  Warszawa, "Czytelnik"; 21 cm.
(F-kobiece)                                                                 Cena:22,00

 
- Praktyczny Kalendarz dla wszystkich na rok 1942.
Wydawnictwo Polskie, Sp. z o.o.
Warszawa, 1942 - 1946.
s. 192; format: 24 cm.
                                                                           Cena: 66,00

- Rocznik Ziem Wschodnich  i Kalendarz na Rok ...
  / pod red. dr Ludwika Grodzickiego.
  Warszawa : wydaw. Zarządu Głównego Towarzystwa
  Rozwoju Ziem Wschodnich, 1936 (Warszawa : Druk.
  Zakładów Wydawniczych M. Arct, S.A.); 23 cm.
(F)

R.3:1937  oprawiony                                         Cena:257,60

- Techniczny Kalendarz Górniczy 1936
Stowarzyszenie Polskich Inżynierów
Górniczych i Hutniczych
Katowice 1936
Nakładem Stow. Polskich Inżynierów Górn. i Hutn. Koło Śląskie
s. 428                                                                 Cena: 22,00     

- Terminowy Kalendarz Filmowy 1949.
   Poznań, Wydawnictwa P.P.Flm Polski, 1949.
   Kalendarz na biurko, tydzień na stronie, 24 cm. 

                                                                  Cena: 66,00                  

- Warszawski Kalendarz Lekarski na R.1926.
  Warszawa, 1925-1930.
(F)

Opr.płótno niebieskie, tylna okł. z przebarwieniami,
471 s., 37 s. z reklamami,format:15,5 cm.              Cena: 99,00

- Wielki Kalendarz Rodzinny
Tom I, na rok 1925
dla rodziny w mieście, czy na roli,
każdego stanu i zawodu
Wszyscy znajdą w nim coś dla siebie,
co zaciekawia, uczy i rozwesela
W długich wieczorach zimowych, w niedzielę lub święta,
w dniach smutku i  wesela
zawsze jest on najlepszym doradcą i pocieszycielem
Zabierz go sobie dla swej rodziny a nawet i za 10 lat warto go czytać.
Nakładem Polskiego Wydawnictwa Kalendarzy.
s.122; (s. 31/32 kopia).

Cena: 66,00

- Wielki Ilustrowany Kalendarz Powszechny na Rok ...
  Kraków : nakł. Wydawnictwa Kalendarzy „Senzacja" [1925?-1934?];
  23 cm.
(F)

R.1928 212 s., br.tylnej okł.                                        Cena:110,00

 -  Zorza: Kalendarz Ilustrowany na rok...
    pod redakcją K.Wierczaka.
    Wydawnictwo Zorza, Warszawa, R.1925-38; format: 23 cm.

R.1925                                                                 Cena: 55,00

R.1930, 1931                                                          po 44,00            

 Aktualizowano 24.10.2016

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.