Strona Główna   Strona Główna

Czasopisma dziecięceCzasopisma dziecięceKliknij aby powiększyć

- Gazeta Dzieci.
  Redaktor: Stanisław Witold Balicki.
  Wydawca: "Dziennik Polski".
  Kraków, R.1:1945 - R.2:1946; 39,8 cm.
(MZ-t)

R.1:1945 nr 1 (31 III)                                                        Cena:22,00

- Iskry.
  Tygodnik dla młodzieży.
  Warszawa, R.1:1923 - R.16:1938/39.
  Wym: 25,5 cm

R.1924 nr 6, 7,10, 12, 13                                                                   R.1925 nr 8, 9, 10
R.1926 nr 1, 10, 18, 22, 47, 50
R.6:1927/28 nr 1, 2 ,3, 4, 7, 8,  9, 13, 26, 27, 47
R.7:1929 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
                     14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
                     25, 26, 27, 28, 29/30, 
                     35/36, 37/38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
                     45, 46, 47, 48, 49, 52
R.8:1930 nr 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 23,
                    26, 29/30, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38,
                    39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51
R.9:1931 nr 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20,
                     22, 23, 24, 25, 26, 31/32, 33/34, 35/36,
                     37/38, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 49
R.10:1931/32 nr 1, 10, 13, 14, 20, 24, 27, 50, 52
R.11:1933 nr 3, 48
R.12:1934 nr 14
                                                                       po 5,50

R.1924 rocznik nieoprawiony nr 1 - 50/51    
                                                                Cena: 253,00
R.1925 nr 1 - 26 I płr. zszywka (podniszczona)          
                                                                Cena: 122,00

- Jednodniówka Zjazdu Wychowanków Gimnazjum
  im.A.Asnyka w Kaliszu
25-26 V 1947 r.
  Redaktor naczelny: Tadeusz Pniewski.
  Broszura, 26 s., 6 nlb., format: 20,5 cm. (MZ-t)               Cena:22,00

- Kolibr.
   Ilustrowane pismo dla młodzieży.
   Do nabycia w każdym składzie, który sprzedaje nasz "PERSIL".
   Za redakcję odpowiada:Otto Knoof;
   Bydgoszcz Bielawki, R. 1926, format: 23,5 cm.
   Tytułu nie notuje żadna polska biblioteka. (MZ-t)

R.1926 z.2 (12 s., zaw.m.in.historyjkę obrazkową
           "Jak Teddy Piefkamf chciał łapać małpy na Bornero").                                                                  Cena:33,00

-   Kurier Warszawski Dzieciom.
    Warszawa, R.1930 - 1938.
    Dodatek do sobotniego wydania porannego Kuriera      
    Warszawskiego.(MZ)

R.1931 do nr 58, 201, 235, 298, 326
R.1932 do nr 119, 146, 174, 209, 264, 299, 327
R.1933 do nr 28, 56, 145
R.1934 do nr 54, 142
R.1935 do nr 114
R.1936 do nr 59, 87, 352
R.1937 do nr 85, 145, 264
R.1938 do nr 145                                                           po 11,00


-  Małe ABC.
    Tygodniowy dodatek ABC dla dzieci.
    Warszawa, R.1:1938.
    Dodatek do dziennika ABC. (MZ)

R.1:1938 nr 1 (niewielki ubytek tekstu), 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9       po 11,00

- Małe Pisemko 
  tygodnik obrazkowy dla młodszych dzieci
  Red.: Maria Buyno-Arctowa.
  Warszawa : M. Arct, 1928 - 1936.
  Wym. 23 cm

R.1928 nr 25, 30, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 47
R.1930 nr 12, 13, 14, 15, 17, 32
R.1931 nr 50, 51
R.1932 nr 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 27,
                  28, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44,
                  46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
                                                                               po 4,40

- Mały Gość.
  Dodatek do "Gościa Niedzielnego".
  Red.:Ks.K.Kosyrczyk.
  Katowice, R.15:1945 - 1958; 24 cm.

R.16:1947 nr z dn.20 IV                                                    Cena:3,30

- Miś. 
  Przyjaciel najmłodszych.
  Dwutygodnik, od 2008 miesięcznik.
  WSiP S.A., Warszawa R.1957 - 2010;24 cm
  (MZ)

R.1959 nr 2, 10, 13, 22
R.1960 nr 1, 2, 4, 10, 13, 15, 18, 24
R.1966 nr 1, 4, 5, 8, 10, 11, 19, 20, 21, 23
R.1967 nr 2, 7, 8, 10, 11, 21, 22, 24
R.1968 nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 19, 22, 23
R.1969 nr 2, 4, 6, 9, 10                                                                
R.1978 nr 14, 21, 23, 24                                                          R.1979 nr 7, 8
R.1981 nr 15
R.1982 nr 8, 14, 22
R.1983 nr 1, 13
R.1984 nr 2, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
R.1985 nr 5, 6, 7, 8, 11, 13
R.1986 nr 2, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22,
                  23, 24
R.1987 nr 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22,
                  23, 24
R.1988 nr 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
                  22, 23, 24
                                                                                        po 3,30
 

- Moje Pisemko.
  Tygodnik obrazkowy dla dzieci.
  Red. Maria Bujno-Arctowa.
  Warszawa : Michał Arct, 1902-1936.
  Wym: 23,5 cm.

R.1912 nr 3, 4, 36, 42, 48, 50
R.1913 nr 11, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
                  39, 40, 42, 45, 46, 49, 50
R. 1914 nr 13
R.1915 nr 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
R.1927 nr 30, 31, 34, 36, 39, 41, 43, 44, 46
             bez okładek nr 17, 21, 29,33, 38, 51
R.1928 nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
                  20,21, 22, 23, 25, 26, 27, 2829, 30, 31,
                  32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43,
                  45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 
R.1930 nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
                16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
                30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
                42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
                                                                    po 4,40
R.1932 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 29,
              30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44,
              46, 47, 48, 50, 51
             nrumery są z dodatkami "Małe Pisemko"
                                                                          po 5,50
R.1932 nr 28 - 52 zszywka                         Cena: 99,00

R.1933 nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
                  17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30,
                  31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
                  43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
R.1934 nr 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28,
                  31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
                  43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 
R.1935/1936 nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17,
                            18, 20, 21, 22, 23, 36, 37, 38, 39, 40, 42
                                                                                    po 4,40 

-  Mój Kurierek.
    Pisemko tygodniowe dla dzieci.
    Redaktor:W.Monsiorski,
    od R.1927 :Aleksander Pański.
    Piotrków, R.1:1925 - R.1930.
    4, 8 s., format: 23, 5 x 15,5 cm.
   (roczna numeracja pomylona:od II płr.1926 ponownie R.1)

R.1:1925 nr 3 (22 IX), 6, 7, 10, 11, 13 (4 XII)
R.2:1926 nr  8 (27 II), 11, 13, 20
! R.1:1926 nr 25 (19 X), 26, 29
R.2:1927 nr  2 (16 I), 4, 7, 8, 11, 14, 15
R.3:1928 nr 5 (11 III), 6, 9, 11, 13, 14
R.4:1929 nr 3 (3 III), 6, 7
R.5:1930 nr 1 (18 II)                                                          po 5,50

- Mój Przyjaciel.
  Dwutygodnik ilustrowany.
  Warszawa, R.1:1924 - R.5:1932; 24 cm.
(MZ-t)

R.8:1931 nr 17 (XI)                                                          Cena:11,00

- Nasz Dzienniczek.
  Dodatek do "Tempa Dnia".
  Kraków, R.1:1933 - R.7:1939; 31,5 cm.
  Dodatek niesamoistny.
(MZ)

R.2:1934 nr 37 (76-10 IX), 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (84-5 XI),
                     45 ! (86-12 XI), 46, 47, 48, 49 (9 XII)

R.4:1936 nr 1 (6 I), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (2 III)                  po 3,30

- Płomyczek.
   Dwutygodnik dla dzieci.
   Dodatek do "Płomyka".
   Od IX 1927 samodzielne pismo.
   Wydawca:Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia".
   Redaktor naczelny:St.Aleksandrzak.
   Kierownik graficzny:A.Kołakowska.
   Warszawa, R.I:1919-

R.1929/30 nr 14, 20, 25, 31
R.1930/31 nr 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 20,
                     21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
                     32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41
R.1932/33 nr 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21,
                     23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33,
                     34, 35, 36, 38, 39, 40/41     
R.1934/35 nr 34
R.1935/36 nr 24, 25, 27, 38
R.1936/37 nr 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16/17, 18, 19, 20,
                      21, 23, 24, 25, 26, 27/28, 29, 30, 31,
                      32, 33, 34, 35, 36, 37  
R.1937/38 nr 2, 6, 9, 10, 12, 13, 14/15, 16/17, 18,
                     19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
                     29, 30/31, 33, 34, 37, 38, 39      
R.1938/39 nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 16/17 
R.1945/46 nr 2, 3, 4
R.1946/47 nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
                      14, 15, 16, 17, 18, 19/20
R.1947/48 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
                      13, 14, 15, 16, 18, 19, 20  
R.1949/50 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
                                                       po 5,50

R.1955/56 nr 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 
                   14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23
R.1956/57 nr 1                                                                    

 R.1972 nr 12

R.1973 nr 21, 2 3
R.1974 nr 9, 20
R.1975 nr 4, 5, 8, 23/24
R.1976 nr 2, 4, 5, 9, 10, 16, 21
R.1977 nr 2, 3, 5, 6, 9
R.1978 nr 1, 7, 22                                                           po 3,30      

R.1986 nr 8, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24
R.1987 nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 19,
                 20, 21                                                           po 2,20

-  Płomyk.
   Tygodnik/dwutygodnik ilustrowany dla dzieci
   i młodzieży.
   Wyd.:W imieniu Związku Nauczycielstwa
   Szkół Powszechnych-Józef Włodarski.
   Red.:Helena Radwanowa.
   Warszawa, R.I:1917-

R.10:1925/26 nr 2 (uszkodzona przednia kładka)              Cena:3,30

             nr 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22,
                         23, 24, 25, 26, 27, 29, 30/31, 33,
                         34, 36, 37, 38, 41, 42, 43
R.11:1927/28 nr 20
R.13:1928/29 nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16/17,
                           18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31,
                           32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42
R.14:1929/30 nr 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34,
                            35, 36, 37, 38, 40, 42
R.15:1930/31 nr 19, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 42
R.17:1932/33 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15
R.19:1934/35 nr 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
R.20:1935/36 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
                           16/17, 18,19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29,
                            30/31, 32, 33, 35, 37
R.21:1936/37 nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18,
                           19, 21, 23, 24, 25, 26, 27/28, 30, 31, 32,
                           33, 34, 36, 39/40
R.23:1938/39 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
                            16/17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
                            29/30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40
R.24:1945/46 nr 1, 2, 14
R.25:1946/47 nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
                             16, 17, 18, 19/20
R.26:1947/48 nr 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 19, 20
R.27:1948/49 nr 19
R.28:1949/50 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23, 24, 25, 26, 52        R.29:1950/51 nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18,
                             19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31
                             32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
                             43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
R.30:1951/52 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
                             15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
                             26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
                             37  
                                                                                    po 5,50

R.37:1953/54 nr 8
R.38:1954/55 nr 6, 9, 13, 17, 18, 20
R.39:1955/56 nr 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
                             16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
R.40:1956/57 nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
                             17, 18, 19, 20, 21
R.41:1957/58 nr 1, 2, 5, 6, 7, 8, 19, 23
R.43:1959/60 nr 3, 7, 8, 10, 12
R.43:1960/61 nr 19, 22, 23
R.44:1961 nr 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 17
R.45:1961/62 nr 15, 17, 18, 19, 24
R.52:1969 nr 17
R.54:1971 nr 15, 16, 23
R.55:1972 nr 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15                        
                                                                               po 2,20

Roczniki oprawione:

R.1936/1937 nr 1-40 oprawa płótno                             Cena: 250,00

- Poranek.
  Tygodnik dla starszych dzieci.
   Redaktorka: Janina Porazińska.
   Wydawca: Józef Włodarski.
   Kierownik artystyczny: Michał Bylina.
   Warszawa, R.1:1937/38 - R.2:1938/39; 22,5 cm.
(MZ)

 R.1:1937/38 nr 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
                          34, 35, 38, 39                                           po 5,50


-  Przyjaciel.
  Tygodnik dla starszych dzieci.
  /od nr 1 z 1948 podtytuł:Tygodnik dla starszych
   dzieci i młodzieży/.
   Wydawca:Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik".
   Redaktorka:Halina Koszutska.
   Kierownik artystyczny:Mieczysław Piotrowski.
   Drukarnia Narodowa w Krakowie.
   Łódź, Warszawa/od 1947/, R.I:1945- .(MZ)

R.2:1946 nr 7, 8, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 25, 29, 30, 36/37
R.3:1947 nr 40, 41, 42                       
R.4:1948 nr 1, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 24, 29,
                  35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 52

R.5:1949 nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
                     20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34 
                                              
R.6:1949/50 nr 3 (38), 8, 11, 13, 19, 21, 25, 27, 30, 31,  33, 34,
                          35, 37                                    
 po 5,50                  

- Przyjaciel Dzieci.
  Bezpłatny dodatek do "Robotnika".
  Warszawa, R.1:1927 - R.8:1933, R.9, 1946 - R.12:1948; 28,5 cm.
(MZ-t)

R.12:1948 nr 16                                                                Cena:5,50


-  Słówko
    Dodatek dwutygodniowy dla dieci
    Dod. do czas.: Słowo Powszechne
    Warszawa R.1: 1948 - , (MZ)

R.1: 1948  nr 13
R.2:1949 nr 3 (19), 11 (27), 16 (32), 17 (33)
R.3:1950 nr 19 (35), 20 (36), 21 (37), 23 (39), 26 (42)
R.5:1952 nr 6 (76)                                                               po  2,20

- Strumyk.
   Bezpłatny dla młodych Czytelników "Wsi Polskiej".
   Redaktor nacz.:Antoni Zachemski.
   Wyd.:Obóz Zjednoczenia Narodowego.
   Warszawa, R. 1:1937 - R. 3:1939. (MZ)

R.2:1938 nr 3, 4, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24
R.3:1939 nr 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 18,19                          po 11,00

-  Światek Dziecięcy
    Bezpłatny dodatek do „Przyjaciela Dzieci".
    Wyd. i druk Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów.
    Red. Jan Skiwski.
    Warszawa, R. 1:1910 - R.6:1915. (MZ)

   R.1: 1910 nr 5, 7, 45
   R.2: 1911 nr 1 (str. 1/2 przedarcie), 11, 12, 13, 14 (luźne kartki),
                      17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,
                      29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
                      42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
                                                                                         po 5,50

- Światek Dziecięcy.
  Dodatek "Wiarusa Polskiego".
  Lille, Francja, R.1933, następnie ukazuje się jako rubryka
  czasopisma "Wiarus Polski".
(MZ-t)

R.1937 nr 251                                                           Cena:5,50

- Świerszczyk
  Tygodnik dla najmłodszych.
  SW Czytelnik
  Warszawa, 1945...
  wym: 28,5 cm

R.1952 nr 17
R.1953 nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
R.1954 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
                  17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
                  30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
                  42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
R.1955 nr  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
                  17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
                  30, 33, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
R.1956 nr 18/1-7. I./, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33,
                  35, 36, 37, 39, 40, 41,42, 43, 45, 48, 49, 52/26.VIII.- 1.IX./
od 2-8.IX.1956 nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 
R.1957 nr 13, 15
R.1958 nr 1, 2, 11, 16, 17, 21, 26, 27, 41, 42, 49, 52
R.1959 nr 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29,
                  30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 47,
                  53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 69
R.1960 nr 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 24, 41                            R.1966 nr 1, 9, 21, 26                                                             R.1967 nr 1, 6, 11, 16, 21, 45, 46, 52
R.1968 nr 3, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 24, 41, 42, 43,
                  44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
R.1969 nr 2, 3, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 32, 33
R.1970 nr 17, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43,
                  44, 47, 48, 49, 50, 51
R.1971 nr 1, 2, 44
R.1973 nr 46, 51
R.1974 nr 8, 50
                                                                          po 3,30

R.1984 nr 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43,
                  45, 48, 51, 52
R.1985 nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,
                  20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,
                  34, 36, 42, 43, 45, 47, 50, 51
R.1986 nr 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19,
                  20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35,
                  37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52
R.1987 nr 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
                  21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37,
                  38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 52
R.1988 nr 2,3, 6, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 35, 36,
                  37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51
R.1989 nr 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
                  22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
                  36, 37, 39, 40-41, 42-43
                                                                                   po 2,20

- W Młodych Oczach.
  Czasopismo młodzieży szkolnej.
  (Zatwierdzone do bibliotek uczniowkich dla młodzieży
   powyżej lat 14 przez Min.W.R. i O.P.)
  Wyd.:Organizacja Pracy Obywatelskiej Młodzieży Straż Przednia.
  Warszawa, R.1:1937 - R.3:1939; 31 cm. Miesięcznik.
(MZ-t)

R.3:1939 nr 6                                                        Cena:22,00

-     W Słońcu.
      Dwutygodnik ilustrowany dla dzieci i wychowawców
      Red. i Wyd.: S. Sempołowska
      Warszawa R.1: 1916 - R.12:1927. (MZ)

R.2: 1916 nr 3
R.4: 1919 nr 14-15,
R.5: 1920 nr 10-11, 13-17, 18-19, 20-21, 22
R.6: 1921 nr 14, 17-18, 19-20,
R.9: 1924 nr 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 13-14, 15-16
R.10: 1925 nr 3-4, 9-10, 11-12, 15-16
R.11: 1926 nr 9-10
R.12: 1927 nr 8-9, 10-11                                                 po 5,50

- W Słońcu.
  Tygodniowa gazeta dla młodzieży.
  Redaktor: Jan Procner.
  Wydawca i redaktor odpowiedzialny: Jan Broszkiewicz.
  Warszawa, R.1:1933; 37,5 cm.
(MZ-t)

R.1933 Bezpł.egz.okazowy, br.daty i numeru.               Cena:22,00

Aktualizowano 24.08.2016
    

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.